logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for spaltet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norspaltet
enggeneral [?]: split
spageneral [?]: dividir
swegeneral [?]: split
Synonyms:adskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdelt
Example:
  1. Kan en person som har svoret lojalitet mot sine fremmede oppdragsgivere, samtidig være lojal mot sin UDfunksjon og sine UDvenner - uten å føle seg spaltet ?
  2. Men aktor har gjennom disse vidneprovene ønsket å gi retten et bilde av tiltalte som en spaltet person.
  3. Schizofreni - eller spaltet sinn, hva er egentlig det ?
  4. To mennesker - en på, en av scenen - spaltet.
  5. Arbeidslivet er spaltet i tusenvis av spesialiteter, og den enkelte låses inne i et spill av krefter hvor etikken reguleres av lovverket.
  6. Fra denne dimensjonen er Tao blitt spaltet i to motstridende og gjensidig avhengige krefter.
  7. I tillegg ser imidlertid torturisten ut til å hanskes med sin egen grusomhet ved hjelp av en spaltet personlighetsutvikling.
  8. Som en følge av morens vold hadde datteren spaltet seg i seksten forskjellige personligheter.
Similar words:
norspalte
engspate
norspettet
norspante
norspatel
norspaltist
norsparket
Your last searches:
  1. spaltetLast searches

# NAL Term
1 Flag springa
2 Flag give proof of
3 Flag program
4 Flag fitness
5 Flag slag
6 Flag acoplable
7 Flag rak
8 Flag bite på
9 Flag spisse
10 Flag arsel
11 Flag forslaving
12 Flag ekspandere
13 Flag arv
14 Flag forøver
15 Flag innersula
16 Flag suitable
17 Flag turgumma
18 Flag plante

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 26 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1241 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 397 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1055 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3856 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4723 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4937 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4074 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8341 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1495 - seconds.

mobiltelefon