logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for spekulant:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norspekulant
engtrade [n]: prospect
commerce - man [n]: bidder, speculator
handel - kvinne [n]: bidder, speculator
spatrade [n]: cliente eventual [m]
commerce - man [n]: postor [m], licitador [m], especulador [m]
handel - kvinne [n]: postor [f], licitador [m], especuladora [f]
swetrade [n]: spekulant
Example:
 1. Hvor meget kan en samler, eventuelt en spekulant, tjene på investeringer i kunst ?
 2. Dermed ville han si at han godt kunne la en jødisk spekulant opptre men uten da å tenke på at denne spekulanten dermed i antisemittenes øyne ville komme til å representere jødene - jødiske byggherrer hvor de måtte finnes.
 3. Jeg har ikke strevet med utgivelse av bladet Vi og vårt i syv år for å bli vurdert som spekulant i menneskers nød og lidelse, sa redaktør Heiding den gangen.
 4. Denne gruppen er efter vår oppfatning en ren spekulant som er ute efter å høste store gevinster på de ansattes bekostning, heter det i en uttalelse fra klubbens årsmøte.
 5. Derved vil en vellykket spekulant bidra til å stabilisere kursene, og det i seg selv må være gunstig rent samfunnsøkonomisk.
 6. Foreløbig har ingen seriøs spekulant meldt seg på markedet.
 7. Jarve understerker at en aksjonær som sitter med sine papirer i to år ikke på noen måte kan betegnes som noen kortsiktig spekulant.
 8. Men når tiden er knapp, bør man i hvert fall ikke presentere seg som spekulant, og derefter vente å bli oppfattet som seriøs.
 9. Spekulant og børshai, sier mange om Bugge.
 10. Tenk gjennom hva som må til for at en spekulant skal tjene penger.
Results found in Swedish dictionary
swespekulant
engtrade [n]: prospect
commerce - man [n]: bidder, speculator
handel - kvinna [n]: bidder, speculator
nortrade [n]: spekulant
spatrade [n]: cliente eventual [m]
commerce - man [n]: postor [m], licitador [m], especulador [m]
handel - kvinna [n]: postor [f], licitador [m], especuladora [f]
Similar words:
norspekulativ
norspekulere
swespekulativ
swespekulera
engspeculate
swespelplan
swespelman
Your last searches:
 1. spekulantLast searches

# NAL Term
1 Flag feilsøker
2 Flag slå
3 Flag jargong
4 Flag basis
5 Flag tinne
6 Flag sanctus
7 Flag fordrevet
8 Flag fortrolig
9 Flag pakistansk
10 Flag terrier
11 Flag linjær
12 Flag andas
13 Flag derivado
14 Flag pol-
15 Flag husstand
16 Flag likadana
17 Flag snok
18 Flag shape

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 588 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3268 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 768 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1441 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5193 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5482 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4584 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5171 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9186 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1409 - seconds.

mobiltelefon