logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for spenne over:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norspenne over
engbro [v]: span
time [v]: span
spabro [v]: atravesar
time [v]: abarcar, durar
swebro [v]: spänna över
Synonyms:favne, gjemme, holde, inkludere, innbefatte, inneholde, omfatte, romme, ta med
Example:
  1. Tanken bak dette nye, sentrale beliggende restaurantkomplekset, som på vårparten er tenkt utvidet med nok en restaurant i Tanum Bokhandels forhenværende annen etasje, er at tilbudet skal spenne over det meste av skalaen, sier Sten Magnus i Veikroer A / S. Det er nemlig Veikroer A / S som står bak Scala spiseri, og denne nye kjeden har allerede åpnet sin første enhet på Hønefoss.
  2. De ca. 600 utstillingsrammene i konkurranseklassene vil spenne over et mangfold av filatelistisk materiale, frimerker, stempler, brev, helsaker og dokumenter ; alt behørig tekstet og satt i system, for frimerkesamlere har sans for metode og orden.
  3. Innovasjon, teknisk forskning og utvikling av et nytt produkt kan ofte spenne over et tidsrum av ti år.
  4. Samtidig blir det opplyst at det grønlandske frimerkeprogrammet vil spenne over seks utgaver.
  5. Det burde ellers være klart at når Filharmonien arbeider så intenst for å få flere musikere, er det bl.a. for å kunne spenne over hele musikklitteraturen, altså også de verker som krever stor besetning og interesse hos et større publikum enn man har idag.
  6. Formålene skal spenne over et vidt felt, sier Ole Kikut.
  7. Konferansen har maktet å spenne over de store perspektiver og samtidig trekke inn detaljene.
  8. Skal man først lage koblinger mellom industrivekst og regjeringsmakt, kan man også utvide perspektivet til å spenne over de siste ti år.
  9. Teoretisk sett kan slik bruk spenne over spektret : lesing av forsvarsadvokater, bruk i memoarer til lekkasje til slike oppdragsgivere som tiltalen gjelder.
Similar words:
norspenne opp
norspille over
engspread over
norspenne fast
norspenne ut
norspennende
engspanner
Your last searches:
  1. spenne overLast searches

# NAL Term
1 Flag slurpe
2 Flag isig
3 Flag croissant
4 Flag kallblodigt
5 Flag fabriksskorsten
6 Flag reiterativeness
7 Flag abrasivo
8 Flag noga
9 Flag chancy
10 Flag oversblitt
11 Flag monophonic
12 Flag vekselstrøm
13 Flag som lever på land
14 Flag circuitry
15 Flag quiebra
16 Flag irreversibel
17 Flag dra till sig
18 Flag conejo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 109 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 258 0 2022-10-17 23:14:50
röja 911 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2094 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7281 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1865 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2454 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5371 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6189 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6682 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1911 - seconds.

mobiltelefon