logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for spiserør:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norspiserør
enganatomy [n]: esophagus, gullet
general [n]: gullet [informal]
spaanatomy [n]: esófago [m]
general [n]: garganta [f], gaznate [m], gañote [m (informal)]
sweanatomy [n]: esofagus
general [n]: matstrupe
Wiki:Spiserøret (Latin øsofagus) er en transportkanal for mat, den delen av fordøyelsessystemet som forbinder svelget (pharynx) med magesekken (ventrikkelen). Spiserøret passerer gjennom mellomgolvet (diafragma) før det går ned i magesekken. Hos mennesker er spiserøret omtrent 25 cm langt.
Example:
  1. Sykdommer som skyldes alkohol utvikles over tid og gir seg oftest utslag i leverskader, høyt blodtrykk, nervøsitet, hjerte og karsykdommer, kreft i svelg og spiserør og andre lidelser.
  2. Pasient M., 64 år gammel, ble innlagt bevisstløs med kjemisk forbrenning i munnhule, svelg, spiserør og mavesekk.
  3. Når et barn har fått et fremmedlegeme i luft eller spiserør, skal man raskest mulig bringe barnet til en spesialist.
  4. De setter seg fast, og fordi det er et organisk stoff, skapes betennelser som gjør luft eller spiserør enda mer hovent.
  5. Det havner så lett i luft eller spiserør på et lite barn.
  6. Flere hundre små gjenstander er de siste 20 årene blitt hentet opp fra luft og spiserør, både på barn og voksne.
  7. Mennesker med langvarig jevnt alkoholkonsum vil ofte ha leverskader, høyt blodtrykk, psykiske lidelser, smerter i bevegelsesapparatet, hjertekarsykdommer og kreft i svelg eller spiserør.
  8. Storkonsumenter, som kanskje aldri viser seg åpenbart beruset, risikerer likevel blant annet leverskader, hjerteog karsykdommer, smerter i bevegelsesapparatet og kreft i svelg og spiserør.
Similar words:
norspiserør
norspiser
norspasertur
norspise opp
norspisetid
swespecerier
norspiker
Your last searches:
  1. spiserørLast searches

# NAL Term
1 Flag dudar
2 Flag attached
3 Flag camote
4 Flag formgivning
5 Flag cyklamat
6 Flag hitsette
7 Flag broca
8 Flag anbringe
9 Flag verktøyveske
10 Flag pen
11 Flag mera
12 Flag dirigir a
13 Flag trassig
14 Flag ikke født i går
15 Flag klok
16 Flag varsam
17 Flag årsskifte
18 Flag superstición

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2664 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3322 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3498 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2856 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3459 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5675 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3461 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4066 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6685 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6145 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1865 - seconds.

mobiltelefon