logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for sporadisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsporadisk
enggeneral [a]: sporadic
general [o]: sporadically
spageneral [a]: esporádico
general [o]: esporádicamente
swegeneral [a]: sporadisk
general [o]: sporadiskt
Synonyms:
 1. iblandet
 2. noen få
 3. slumpetreff
 4. kortlivet, kortvarig, provisorisk, temporær
Anagrams:rapsodisk
Example:
 1. Bemerk ordene normalt og sporadisk.
 2. Individet i vår betydning av ordet forekommer bare ytterst sporadisk i den nyere litteratur.
 3. Internasjonal charterflyvning på Evenes har sporadisk funnet sted i de siste årene.
 4. Luktforurensninger har vært et sporadisk problem hos oss lenge, og vi har derfor tatt kontakt med aktuelle konsulenter for å finne en løsning på dette.
 5. Norske myndigheter kan ikke kreve at såkalt sporadisk mannskap skal ha samme sikkerhetsopplæring som det faste mannskapet ombord.
 6. Andre steder i landet forekommer slike innbrudd bare sporadisk.
 7. Andre undersøkelser viser jo at lærere lar guttene dominere undervisningen og gir flinke jenter mer sporadisk oppmuntring.
 8. Avstanden mellom landene har gjort kontakten heller liten og sporadisk, særlig gjelder dette forholdet mellom Norge og Grønland.
 9. Bare fire av krisesentrene har hatt noen form for samarbeide, mens 36 prosent har en sporadisk kontakt.
 10. Bare sporadisk satser rederiet i offshoresammenheng.
 11. Caritas Norge sender fortsatt sporadisk mat og klær til Polen.
 12. De konsentrasjoner som skal til for at olje skal virke akutt dødelig på voksen fisk, er så høye at selv ved store oljeuhell vil det bare sporadisk og i lite omfang forekomme død fisk.
 13. Den første tiden efter krigen syntes strømninger og stil i norsk litteratur ikke å ha adskilt seg sterkt fra felleseuropeiske tenenser, skriver Renate Schostack, men reiser sporadisk spørsmålet om ikke avstanden er blitt større efterhvert.
 14. Den halvannen millionen mennesker som sporadisk, av og til, har vært heldig og fått en sekk med korn, vil få siste kornsekk i desember.
 15. Den sosialpolitiske moral blir derved også helt sporadisk, slik at de fleste sosialreportasjer blir døgnfluer.
 16. Denne form for blasfemi er etter mitt skjønn langt mer kvalifisert enn de tilløpene som sporadisk vises av NRKs underholdningsavdeling.
 17. Derefter blir det en mer sporadisk kontroll, opplyser Ugland.
 18. Det kunne fortsatt høres sporadisk skyting utenfor nasjonalforsamlingens bygning, der politiet fortsatt var postert imorges.
 19. En av ti svarer at de bruker legemidler sporadisk, mens hele 60 prosent ikke bruker medisiner i det hele tatt.
 20. Flere av nøkkelsspillerne er totalt ute av form, og bare sporadisk klarte Olav Nysæter og Erik Nystuen å komme på skuddhold.
 21. Flere bedrifter har startet sporadisk ledertrening som efterhvert har dødd hen.
 22. Før vår tid forekom sporadisk kontroll av de rundt 250 engrosleddene ved Statens Planteinspeksjon.
 23. Harald Eibakk var da også den toneangivende på et heller lett Lynlag, som bare sporadisk kom frem til skikkelige angrepsavslutninger.
 24. Hvordan kan kort og sporadisk skolegang anspore til så stor egeninnsats ?
 25. I malerfaget og rærleggerfaget avlegges nå så å si alle prøver her, mens sentret mer sporadisk blir brukt i de andre fagene.
 26. Idag er eftersynet altfor vilkårlig og sporadisk og bare basert på at en eller annen sier fra til dyrevernnevnden at de tror noe er galt fatt.
 27. Inntil 1952 brukte Widerøefotografene sporadisk film som visstnok stammet fra tyske krigslagre.
 28. Jeg har ikke sett Agnetha på over et år, og Bjørn og Benny har jeg bare truffet sporadisk et par ganger i London når de har jobbet med musicalen sin der.
 29. Jeg må innrømme at min smule viten innskrenker seg til svært sporadisk lesning opp gjennom årene, og jeg sitter fortsatt med inntrykket av at man har med både fysiske og psykiske utløsningsmekanismer å gjøre, og at den komplekse kombinasjonen også er bestemmende for graden av sykdom hos det enkelte menneske.
 30. Kan det bli et valg i vårforstand av ordet når det føres sporadisk krig i grenseområdene, i et land helt uten demokratisk tradisjon ?
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
swesporadiskt
engsporadic
norspondeisk
norsprading
swespondeisk
engspades
engspiritism
Your last searches:
 1. sporadiskLast searches

# NAL Term
1 Flag gable end
2 Flag hill
3 Flag stonewall
4 Flag kontra
5 Flag prisa
6 Flag klättra uppför
7 Flag numerisk tastatur
8 Flag pippi
9 Flag skrive
10 Flag lite hus
11 Flag deprimert
12 Flag cry of distress
13 Flag glad
14 Flag littoral
15 Flag botánica
16 Flag bataljon
17 Flag mink
18 Flag clumsy

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 660 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1732 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6744 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1619 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2223 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5150 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6409 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5409 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5928 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2279 - seconds.

mobiltelefon