logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for spredte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norspredte
enggeneral [?]: Scattered
spageneral [?]: Dispersos
swegeneral [?]: Spridda
Synonyms:
 1. allehånde, alskens, atskillige, ditt og datt, diverse, flere, noe av hvert, noen, ulike, visse, ymse
 2. en av ti, en brøkdel, en håndfull, en og annen, enkelte, et fåtall, et par, , fåtallig, ikke mange, lite antall, mindretall, noen, somme, sparsomme
Example:
 1. Boken fascinerte ham, eller rettere sagt den ga ham ingenting nytt, og det var nettopp det fengslende ved den. boken fortalte det som han selv ville ha sagt hvis han hadde klart å bringe orden i sine spredte tanker.
 2. Hjemlandene er betegnelsen på de tallrike små og spredte flekker på kartet som tilsammen utgjør bare 14 prosent av SydAfrikas areale, og som det hvite regimet har avsatt for det store sorte flertallet.
 3. Regjeringen i Tunisia erklærte tirsdag unntakstilstand og et landsomfattende portforbud efterat de omfattende urolighetene i de sydlige deler av landet spredte seg til Tunis og Sfax, landets to største byer.
 4. Den ville streiken begynte tidlig torsdag morgen i Bolidens grube og spredte seg raskt efter hvert til alle avdelingene, opplyser grubesjefen Svante Holmgren.
 5. Det er mange skoler som har dårlige og spredte lokaler, og det tar tid å hjelpe andre når budsjettet begrenser mulighetene.
 6. Hun var som en mor for oss, var en bemerkning som igår gjenlød i Aftenpostens korridorer da det vonde budskapet spredte seg i hennes vide krets av venner.
 7. Mali har med sin spredte befolkning og kun 15 prosent lese og skrivekyndige hatt svært store vanskeligheter med å oppnå hjelp fra internasjonale hjelpeapparater, melder Minnestiftelsen.
 8. Mens vi de siste årene bare har fått melding om spredte tilfeller av røde hunder her i landet, viser de siste rapportene at antallet nå er fordoblet, og at mellom 80 og 100 mennesker får sykdommen hver uke, sier assisterende overlege Liv Birkeland Flugsrud til Aftenposten.
 9. Selv om rapporten ikke foreligger før i januar, har vi fått enkelte spredte resultater.
 10. Vi beklager på det sterkeste hvis det var russen som spredte avisbunkene på vei fra arrangementet på Tryvann, sier PerAnders Johansen i rødrussens hovedstyre til Aftenposten.
 11. 300årsfesten for Ludvig Holbergs fødsel har gitt opphav til disse spredte betraktninger.
 12. Aalerud lanserer teorien om at brannen ikke spredte seg inne på loftet, men at flammen kan ha løpt fra gesims til gesims eller ha spredt seg via balkongene på utsiden av bygningene.
 13. Allerede de første spredte resultater fra østkysten tydet på at Ronald Reagan ville bli gjenvalgt for en ny fireårsperiode med bekvem margin.
 14. Allerede før den spanske koloniseringen tygget indianerne denne kvaen, en vane som siden spredte seg til conquistadorene og koloniherrene.
 15. Alvorlig klassisk musikk erstattet de annonserte programmene i tsjekkoslovakisk radio fra tidlig på formiddagen, mens ryktene om Andropovs død spredte seg blant folk.
 16. Av en eller annen grunn spredte denne betegnelsen seg meget raskt og var i bruk lenge efter at krigen var slutt.)
 17. Av høflighet lød spredte klappsalver tilslutt.
 18. Beskyldningene mot NRKs Moskvakorrespondent, Hans Wilhelm Steinfeld, har spredte likhetspunkter med de sovjetiske presseutfall mot Sveriges Radios mann i Moskva, Olle Stenholm, i 1973, og Aftenpostens korrespondent Nils Morten Udgaard i 1975.
 19. Blant bøndene spredte ryktet seg om at det gikk mot slutten med det nye systemet.
 20. Bortsett fra spredte grupper av fanatikere har befolkningen ikke latt seg lede til voldsbruk.
 21. Brannen begynte i en endeleilighet og spredte seg raskt til naboleiligheten i det vertikaltdelte rekkehuset.
 22. Brannen ble meldt ved 17tiden og spredte seg raskt oppover en skogkledt li.
 23. Brannen brøt ut i den midterste av lagerbygningene og den spredte seg raskt til de to andre, samt til produksjonshallen.
 24. Brannen brøt ut i første etasje, og spredte seg raskt til fjerde og til loftet.
 25. Brannen brøt ut på grunn av en gasslekkasje, og plattformen ble evakuert da brannen spredte seg.
 26. Brannen spredte seg først i rekkens lengste retning.
 27. Brannen spredte seg hurtig til gardiner og inventar, og efter kort tid stod store deler av rommet i lys lue.
 28. Brannen spredte seg ikke til andre deler av bygningen, men de fleste av leilighetene i den tre etasjers bygningen fikk røkskader.
 29. Brannen spredte seg raskt, og sterk røk og varmeutvikling vanskeliggjorde sluktningsarbeidet.
 30. Brannen spredte seg raskt, og sterk røkog varmeutvikling vanskeliggjorde slukningsarbeidet.
Similar words:
engspree
engsprite
norspette
engspade
engspate
engspecie
engspecter
Your last searches:
 1. spredteLast searches

# NAL Term
1 Flag tape line
2 Flag sukkerkopp
3 Flag erratic
4 Flag kung
5 Flag oat
6 Flag kraftuttrykk
7 Flag utopi
8 Flag framtvinge
9 Flag parlør
10 Flag cyklonartad
11 Flag fält
12 Flag fifty
13 Flag tillförlitlig
14 Flag aforism
15 Flag fecund
16 Flag honeycomb bag
17 Flag territorial
18 Flag in anticipation of

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 854 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 976 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1625 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2944 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8922 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2617 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3206 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6944 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7526 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2574 - seconds.

mobiltelefon