logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for spytt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norspytt
engphysiology [n]: saliva, spittle, spit
spaphysiology [n]: saliva [f]
swephysiology [n]: spott
Synonyms:sekret, slim
Derived terms:avsondre spytt, bukspyttkjertel, bukspyttkjertel-, spytt-, spyttutsondring, spytte, spytte fram, spytte ut, spyttebakk, spyttkjertel, oppspytt, spyttebakke
Wiki:Spytt er en fordøyelsesvæske som produseres i spyttkjertlene, som sitter i forbindels med munnhulen. Hos mennesker produserer kjertlene normalt ca. 1-2 liter spytt i døgnet.
Example:
 1. Spytt ud...
 2. Det neste man kan gjøre er å oppbevare tannen i spytt eller søt melk og oppsøke tannlegen straks.
 3. Forsvarsfaktorene er fluortilskudd, sterke tenner og bra salvia - eller spytt.
 4. HepatittB smittes ved overføring av blod, og f. eks. også gjennom spytt.
 5. Hun fraråder å putte tannen i vann, men mener at søt melk kan være en bra erstatning for spytt.
 6. Leppene var hovne av frossent spytt.
 7. Litt spytt på steinens flate viser om den egner seg til deres bruk, eller om den blir skåret til fliser til bruk for eksempel i trapper og gulv.
 8. Når politiets patruljebiler passerte punkernes samlingssteder, var det ikke sjelden at ungdommene sperret veien for bilene, og bare svært motstrebende gikk til side med et spytt i bakken.
 9. Spytt i nevene, jenter, ta igjen !
 10. Vi vet at en utslått tann kan ligge i spytt i to timer, og likevel settes på plass igjen med godt resultat.
 11. Det finnes beskyttelsesmasker som gjør at den som gir pustehjelp, ikke risikerer kontakt med blod eller spytt.
 12. Det har vært en del uklarhet i massemedia når det gjelder spytt som smittekilde.
 13. Vi oppfordrer imidlertid våre smitteførende pasienter om å unngå kyssing på en måte som gjør at det utveksles store mengder spytt.
 14. AIDSviruset er også funnet i spytt, men det er ennå ikke rapportert om noen som har fått AIDS gjennom kontakt med infisert spytt.
 15. AIDSviruset kan føre til redusert motstandskraft mot en rekke sykdommer, og viruset blir som oftest overført gjennom blod, sæd, spytt, urin eller avføring.
 16. Forskerne er kommet frem til at AIDS smitter gjennom blod og spytt.
 17. Ja, de faller til gulvet som når en musiker tømmer trombonen for spytt.
 18. Men jeg understreker at det heller ikke ved alike kyss er dokumentert AIDS smitte via spytt, sier han.
 19. Når det gjelder AIDS, vet vi det er funnet virus i spytt, sæd og blod.
 20. Pavlov viste som kjent at når en hund presenteres for et stykke kjøtt, vil den utskille spytt og mavesaft.
 21. Riktignok har man kunnet konstatere HTLViiivirus i spytt, men vi ser allikevel på dette som helt ufarlig fordi det bare vil være snakk om svært små mengder som blir utvekslet for eksempel ved å drikke av samme glass, sier Frøland.
 22. Selv om det hittil ikke er påvist at AIDS kan overføres gjennom kyss, så vet forskerne at viruset finnes i spytt.
 23. Spytt er aldri blitt dokumentert som kilde til AIDs smitte.
 24. Sykdommen AIDS overføres ved blod, slim, spytt, sæd og andre kroppsvæsker.
 25. Teoretisk kan dette viruset finnes i spytt, men vi har ennå ingen beviser på at noen er blitt smittet gjennom spytt, sier Christenson i en kommentar til Aftenposten.
Similar words:
swespatt
norspott
norspett
swespett
norspatt
swespott
norsplitt
Your last searches:
 1. spyttLast searches

# NAL Term
1 Flag folklore
2 Flag försörjning
3 Flag bitterhet
4 Flag sembradío
5 Flag idealism
6 Flag southerner
7 Flag codex
8 Flag terrorized
9 Flag gleeful
10 Flag epoke
11 Flag orke
12 Flag virtually
13 Flag metronom
14 Flag dreie seg om
15 Flag abrasion
16 Flag proclivity
17 Flag peña
18 Flag desgaste

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 530 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3059 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 720 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1383 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4261 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5144 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5422 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4532 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5117 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9087 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1495 - seconds.

mobiltelefon