logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for stå til:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norstå til
enggeneral [?]: rip
spageneral [?]: RIP
swegeneral [?]: rip
Derived terms:stå til ansvar for, la det stå til
Anagrams:tilstå
Example:
 1. Jeg var klar over at jeg måtte stå til ansvar, skrev Nygaardsvold allerede i mai 1940.
 2. Da jeg gikk av som biskop, var det fordi jeg sto og fortsatt ville stå til disposisjon for Den norske kirke.
 3. De tiltalte er med på at de skal stå til rette og ta ansvaret for det de har gjort.
 4. Først og fremst skal jeg være fylkesmann, men innenfor de begrensninger dette setter, vil jeg også stå til tjeneste for partiet, sier Odvar Nordli.
 5. Gir Kirken meg klar beskjed om å stå til tjeneste, har jeg som ordinert biskop ingen mulighet for å si nei, sier han.
 6. Hvis noe lignende skulle skje igjen, er det jeg som må stå til ansvar, sa direktøren, med en latter attpåtil.
 7. Jeg har alltid hatt problemer med tredjerunden på 1500 meter, så jeg bestemte meg for å legge alt det jeg hadde igjen av krefter i akkurat den runden og så bare la det stå til, forteller Engelstad, sprintmester sist helg i Verdal.
 8. Man kan stå til man er 70 år i det offentlige, sier direktøren på Norsk Sjøfartsmuseum, Svein Molaug, som runder tallet 9. desember.
 9. Når politiet skal stå til tjeneste for publikum, virker det urettferdig å få rettet generelle beskyldninger mot seg om at man ikke er uhildet pga. kameraderi.
 10. Vi jenter må også lære å stå til rors, skal det gå bra, sier to av deltagerne som skal seile i Hellas isommer.
 11. 41åringen ble frifunnet for ikke å ha gjort sitt beste for å berge båten da den plutselig begynte å ta inn vann, og for at han i august samme år skulle ha forårsaket at Hico gikk på grunn i Storfosa ved at han da lot en ung maskinpasser stå til rors.
 12. At den kristelig velykkede og den åpenbare synder skal stå til ansvar for den samme dommer.
 13. At vi andre halter og skrangler og er dårlige til bens og har vondt både her og der, det får nå stå til.
 14. Av de 3300 som tok midlertidig kjørekort i Oslo sommerhalvåret 1982, risikerer ca. 2000 å måtte la bilen stå til sommeren.
 15. Bruk fantasien og la det stå til, er hennes råd.
 16. Buscetta vil bli utlevert til USA, der han skal stå til rette for anklager i forbindelse med storstilt narkotikahandel, melder nyhetsbyrået ANSA.
 17. Da vil Regjeringens politikk stå til troende.
 18. De berørte fagavdelinger i OBOS vil efterhvert følge opp og stå til tjeneste for de lag som innfrir Husbanklånet.
 19. De fleste lot det likevel stå til og satte utfor hoppet i beste stil.
 20. De må dessuten stå til rette for å ha bortført prestens sjåfør, som imidlertid klarte å unnslippe før Popieluszko ble myrdet.
 21. De må nå stå til rette for seks tyverier i Drangedal og 12 i hjemlandet.
 22. De må stå til disposisjon for de eldre elevene.
 23. De olypiske leker hører ungdommen til, men så lenge jeg har kvalifisert meg, får det stå til.
 24. De uroelementer som måtte gå over streken, må selvfølgelig stå til ansvar for sine handlinger, fremholder president Ødegård.
 25. Den har fått stå til hugg.
 26. Der lyseslukkere og andre småtyranner nå må stå til for hugg.
 27. Der vil han dø, uten å stå til regnskap for noe eller noen.
 28. Derfor gjelder det å skifte om å stå til rors, stikke ut kursen og være mannskap.
 29. Derfor har jeg funnet ut at jeg bare må gjøre det jeg vil, og så får det stå til.
Similar words:
swestå sig
norstå bi
norståsted
swestå stilla
norstå ved
swestål
norstå seg
Your last searches:
 1. stå tilLast searches

# NAL Term
1 Flag campechano
2 Flag ulovlig
3 Flag honeysuckle
4 Flag velgende
5 Flag oäkta
6 Flag ulovlig
7 Flag kärr
8 Flag huskeregel
9 Flag court
10 Flag reflexionar
11 Flag høflighet
12 Flag historically
13 Flag vibrera
14 Flag tirarse
15 Flag vålla
16 Flag surge
17 Flag skjendighet
18 Flag pratsam

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2418 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2927 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3199 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2612 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3219 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5212 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3225 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3793 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6400 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5919 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1787 - seconds.

mobiltelefon