logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for stabil:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstabil
engmøbler [a]: substantial, solid
posisjon [a]: steady, fixed, firm, stable
behavior [a]: stable
spamøbler [a]: sustancial, substancial, sólido
posisjon [a]: firme, fijo
behavior [a]: estable
swemøbler [a]: stabil
Synonyms:avgjort, bestemt, fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfast
Derived terms:instabil, instabilitet, ustabil, stabilisere, stabilisering, stabilitet, ustabilitet, ustabilt
Example:
 1. Avspenningen vil ikke bli hverken solid eller stabil hvis den skal være et verktøy i den internasjonale kamp, sa han.
 2. Alt vil bli gjort for å sikre stabil vekst i industriproduksjonen.
 3. Den underliggende pengemengdevekst er stabil og moderat, sier han for å underbygge sine krav om nedgang i rentenivået.
 4. Det er mulig at også Vestfold har hatt en svak økning, men visse indikasjoner tyder på at forekomsten der er nokså stabil, sier Nyland.
 5. Det vil være et håndslag fra Sørlandets representanter om at de ikke glemmer dette, og det vil også være naturlig at NordNorges representanter ikke svikter sin landsdel slik at man kan få fullt gjennomslag for en stabil, hurtig ressursbesparende og attraktiv kommunikasjon for næringslivet og de reisende, heter det.
 6. Dristig å bryte med stabil økonomi i SAS ?
 7. En gruppe er pasienter med såkalte stabil angina pectoris.
 8. En stabil deig er det viktigste av alt, sier konditoren, som rører sammen 60 kilo i slengen - bestående av blant annet ekte bihonning, sirup og 20 forskjellige krydder, spesialbestilt fra kontinentet.
 9. Et levedyktig sikkerhetssystem må også baseres på verdensomfattende solidaritet i erkjennelse av at rettferdighet, sosial og økonomisk fremgang også er vitale bestanddeler i en stabil verdensordning, uttalte Palme.
 10. Forbrukergruppen av vin her til lands har holdt seg meget stabil de siste årene, og jeg mener at det foreligger et behov for informasjon om det tilbud som norske konsumenter får gjennom Vinmonopolet, sier vår nyeste vinforfatter, Tom Prent.
 11. Først når du vet hvem du selv er, hvor lykkelig du vanligvis er, hvor stabil eller ustabil, innadvendt eller utadvendt du er, kan du avgjøre hvilke betingelser som vil gjøre deg lykkelig og hvilken type menneske du kan tilpasse deg på en positiv måte i et ekteskap, sier han.
 12. Lønnsveksten i den private sektor er også stabil, men også her er den høyere enn i våre konkurrentland.
 13. Men eg har ei tru bak all min tvil, - sko bare vore litt mer stabil, synger rockepresten.
 14. Men selv med de prisene trengtes også den gangen stabil inntekt og fast arbeide for å klare utgiftene, sier tidligere formann i borettslaget, Egil Andersen.
 15. Men stabil er du ikke ?
 16. Men stort sett er vi inne i en stabil forbrukssituasjon.
 17. Prisutviklingen viser også en stabil tendens.
 18. Rent flertall gir en stabil situasjon - og resultater.
 19. Rent flertall gir mulighet for en stabil styring, noe som er vanskelig i endel andre kommuner, som for eksempel Oslo, sier han.
 20. Selv om flere bruker bil for å komme på påskeferie, ser det ut til at togtrafikken holder seg stabil, sier redaktør Bjørn Holøs i Norges Statsbaner til Aftenposten.
 21. Staben i klagebehandlingsseksjonen er stabil som den årlige, gjennomsnittlige klageprosenten, svarer Silju Eide.
 22. Tilstanden er stabil, og pasienten er efter forholdene i god form, sier direktør David Thomson, Harefield Hospital, utenfor London.
 23. Vi har sammenfallende interesse med OPEC om å holde en stabil oljeprisutvikling.
 24. Vi sier at dette er en seriøs, stabil, begavet, skikkelig og velkvalifisert mann som ønsker å bli president og som bør bli det.
 25. 20åringen som er yngstemann i troppen er den, sammen med Rolf Åge Berg, som for øyeblikket er mest stabil.
 26. Adm. direktør Jon Aass i Adresseavisen sier til Aftenposten at han regner med at avisen har så stabil aksjonærstruktur at det ikke er mulig å kjøpe den opp.
 27. Administrerende direktør Birger B. Johansen i Securitas uttrykker et stort behov for bedre kontroll, og mener at de sikkerhetsoppgaver disse selskapene i dag utfører, er avhengig både av en stabil økonomisk situasjon for selskapet og god opplæring av personellet.
 28. Arbeidsstokken er meget stabil.
 29. Arbeidstagerne ved bedriften har gitt uttrykk for adskillig større trivsel enn tidligere, og disponent Ragnar Grøntvedt forteller at bedriften har fått en meget stabil arbeidsstokk med et ekstremt lavt sykefravær på bare 2,3 prosent.
 30. Ass. banksjef Endre Grønnestad i DnC sier til Aftenposten at DnC vil holde en stabil utbyttepolitikk i fremtiden.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norstabel
engstab
engstable
engstaid
engstain
engstair
engstall
Your last searches:
 1. stabilLast searches

# NAL Term
1 Flag oanvänd
2 Flag autorizar
3 Flag legibility
4 Flag artifact
5 Flag mal
6 Flag vaciarse
7 Flag overenskomst
8 Flag tackla
9 Flag reinskrive
10 Flag pilferage
11 Flag bollar
12 Flag vagel
13 Flag svälla
14 Flag firm
15 Flag salirse
16 Flag emocionar
17 Flag price
18 Flag samband

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1782 - seconds.

mobiltelefon