logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for stag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engstag
norzoology - male [n]: hjort [u], kronhjort [u]
spazoology - male [n]: venado [m], ciervo [m]
swezoology - male [n]: hjort [u], kronhjort [u]
Synonyms:
 1. [n]: hart, red deer [gt], Cervus elaphus [gt]
 2. [n]: buck [gt]
 3. [v]: denounce, tell on, betray, give away, rat, grass, shop, snitch, inform [gt]
 4. [v]: spy, snoop, sleuth, monitor [gt], supervise [gt], ride herd on [gt]
Derived terms:backstage, excess postage, hostage, offstage, postage, postage stamp, stage, stage director, stage fright, stage-manage, stagey, stagger, staggered, staggering, staging, stagnant, stagnate, stagnation, stagy, take hostage, taking of hostages, wastage, landing stage, stagecoach, stagnantly, upstage, anal stage, blind staggers, center stage, centre stage, common staghorn fern, downstage, fare-stage, final stage, forestage, genital stage, in small stages, in stages, latency stage, left stage, microscope stage, multistage, multistage rocket, mustagh, mustagh range, nystagmus, old stager, onstage, oral stage, outdoor stage, [Show less / more]
Example:
 1. He drew a bead on a stag at bay.
 2. I went stag to the prom.
Results found in Norwegian dictionary
norstag
engfly [n]: strut
construction [n]: strut
nautical [n]: stay
spafly [n]: montante [m]
construction [n]: puntal [m], riostra [f]
nautical [n]: estay [m]
swefly [n]: stag
Derived terms:avstandstagende, besittelsestagelse, formannstager, forsikringstager, hensynstagende, stagbar, stagge, stagnasjon, stagnere, stagnert, stagnerende, stagvende, stage
Anagrams:gast
Wiki:For idrettslaget Stag fra Stavern, se Sportsklubben Stag. Stag (seilbåt) er tau eller vaiere som støtter masten langskips. Mindre båter har gjerne to stag, akterstag og forstag.
Example:
 1. Vi savner en kulturpolitisk linje og handling fra våre politikere, sier formannen i Norges Kunstnerråd, Emte Stag.
 2. Bakgrunnen var at bruddflatene på ett spesielt stag skilte seg fra de øvrige.
 3. Bjørn Nilsen pekte på sin dokumentasjon av hva som hadde skjedd med de fysiske bevisene i form av deler av stag og livbåter efter ulykken.
 4. Da er det på tide at vi går over stag.
 5. Den går over stag som en tømmerflåte.
 6. Det tok heller ikke lange tiden før jeg kunne gripe tak i le stag og Børres hender.
 7. EMTE STAG heter hun, og avfeier en uvitende antydning om at Emte kanskje er et kunstnernavn fra tiden som danserinne ?
 8. Emte Stag er formann for Norges Kunstnerråd, og dagens kronikk er skrevet på vegne av rådet.
 9. Emte Stag har lagt danseskoene på hyllen, men virker fremdeles tidvis som koreograf.
 10. Emte Stag har lang erfaring fra organisasjonsarbeide.
 11. Emte Stag hevder i sin kronikk at det fagpolitiske og det kunstneriske er betryggende adskilt i organisasjonene.
 12. I denne heter det at Velsand viser til at Kiellandfondet ba om visse undersøkelser vedrørende en mulig eksplosjon i stag D 4, men at kommisjonen ikke fant å ville utføre disse undersøkelsene.
 13. Men akk, ingen kulturpolitiker var tilstede i departementet, og Norges Kunstnerråds formann Emte Stag måtte betro dukken til vaktsjef Jan Egil Jacobsen, som lovet å gi den videre til statsråden i kontortiden neste dag.
 14. Men hvordan skal vi kunne bevare vår egenart som kulturnasjon hvis der ikke gis midler og rom til å utvikle den, til å eksperimentere ? spør Stag.
 15. Men jeg trenger ingen statistikk for å forstå at investering i kunst og kultur er en investering i fremtiden, sier Emte Stag.
 16. Og Emte Stag måtte holde sin appell henvendt til kunstnernes egne rekker, før opptoget bega seg til stor jubileumsaften med flere appeller og underholdning i Universitetets Aula.
 17. Stag røk og folk følte seg rett og slett utrygge.
 18. Vi fotograferte bøyde og brukne stag og armeringsjern, samt ødeleggelsene på det støpearbeide som var gjort, sier Laake.
 19. Aller først skulle vi bli kjent med hverandre, og fortrinnsvis lære forskjellen på fall, skjøter, vant og stag.
 20. At han samtidig finner det litt spesielt at vi også sier fra når Senterungdommen går over stag i et forsøk på å så splid innenfor regjeringskollegiet, er ikke vårt problem.
 21. Da oljeinntektene ble firedoblet like før jul i 1974 fra fem milliarder dollar i året til 20 milliarder - gikk sjahen aldeles over stag.
 22. Det kan ha vært et mindre stag som brakk.
 23. Fra en plattform midt i bassenget i Earls Courts hovedhall var det reist en ca. 30 m høy mast, med stag og vanter, barduner, rær og toppstang.
 24. Franskmennene tilbød også den norske kommisjonen en felles dykkerundersøkelse av ben og stag.
 25. Jeg fablet om vant på tvers og stag på langs - de sakene som får masten til å holde seg på plass, og som er festet med strekkfisker.
 26. Kenneth Torstensen, Stag, fikk sammenlagt poengsummen 36.65 og dermed tredjeplass.
 27. Med et scenegulv som løftes og dreies av samme stag som under et lasteplan, bare 10 ganger større !
 28. På dette punktet kom utvalget ikke frem til full enighet, eftersom Emte Stag ikke fant å kunne følge flertallet.
Results found in Swedish dictionary
swestag
engflygplan [n]: strut
construction [n]: strut
nautical [n]: stay
norflygplan [n]: stag
spaflygplan [n]: montante [m]
construction [n]: puntal [m], riostra [f]
nautical [n]: estay [m]
Derived terms:arbetstagare, av misstag, avståndstagande, besittningstagande, beslagstagande, förmånstagare, försäkringstagare, förstagångsförbrytare, hänsynstagande, stagbar, misstag, misstaga sig på, pristagare, stagnation, stagnera, stagnerad, stagnerande, stagvända, misstaga, staga, ställningstagande
Anagrams:gast
Wiki:Stag är de linor eller vajrar som stöttar en mast i längsled. I byggnader är stag en form av stöd för exempelvis väggar, där stabiliteten skall höjas.
Similar words:
engstab
engstage
engstagy
engstar
engstay
norsta
norstab
Your last searches:
 1. stagLast searches

# NAL Term
1 Flag sien
2 Flag allmän åklagare
3 Flag aborto
4 Flag morir
5 Flag kontribuere
6 Flag feilvurdere
7 Flag människans bästa vän
8 Flag hørevidde
9 Flag i god form
10 Flag pokker
11 Flag muselmansk
12 Flag angstfull
13 Flag agrandar
14 Flag kognitiv
15 Flag utroskap
16 Flag reply
17 Flag lærlingeperiode
18 Flag que tiene pérdidas

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 563 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2610 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8200 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2912 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5827 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6647 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7171 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1732 - seconds.

mobiltelefon