logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for stake:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engstake
norpart [n]: interesse [n], andel [u]
gambling [n]: innsats [u]
wood [n]: stake [u], påle [u], stolpe [u]
spapart [n]: interés [m]
gambling [n]: apuesta [f]
wood [n]: estaca [f], poste [m]
swepart [n]: intresse [n], andel [u]
gambling [n]: insats [u]
wood [n]: stake [u], påle [u], stolpe [u]
Synonyms:
 1. [n]: interest, share [gt], portion [gt], part [gt], percentage [gt]
 2. [n]: post, visual signal [gt]
 3. [n]: instrument of execution [gt]
 4. [n]: stakes, bet, wager, gamble [gt]
 5. [v]: venture, hazard, adventure, jeopardize, risk [gt], put on the line [gt], lay on the line [gt]
 6. [v]: bet on, back, gage, game, punt, bet [gt], wager [gt], play [gt]
 7. [v]: post, mark [gt]
 8. [v]: fasten [gt], fix [gt], secure [gt]
 9. [v]: impale, kill [gt]
Derived terms:be greatly mistaken, be mistaken, be sorely mistaken, by mistake, cause to make a mistake, make a big mistake, make a mistake, mistake, mistake for, mistaken, mistakenly, stake off, stake out, sweepstake, stakeholder, sweepstakes, belmont stakes, burning at the stake, grubstake, pull up stakes, stake driver, stake race, stakeout, stakes
Anagrams:skate, steak, keats, skeat
Example:
 1. We have a substantial stake in the venture.
 2. The future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years.
 3. Thousands of lives will be at stake if emergency food does not arrive there within a few days.
 4. Theres a lot of money at stake in this transaction.
 5. The EC countries have a huge stake in the talks.
 6. I felt that my honor was at stake.
 7. The team played hard because the championship of the state was at stake.
 8. He got angry because his honor was at stake.
 9. When an average person sends a message in a bottle, its just a childish fantasy. When Christopher Columbus sends a message in a bottle, the fate of an entire country is at stake.
 10. The Germans have an inhuman way of cutting up their verbs. Now a verb has a hard time enough of it in this world when its all together. Its downright inhuman to split it up. But thats just what those Germans do. They take part of a verb and put it down here, like a stake, and they take the other part of it and put it away over yonder like another stake, and between these two limits they just shovel in German.
 11. Commoners had no stake or interest in the constant fighting between nobles.
 12. Cultural practices are also tied up with languages, so its more than just the language that is at stake.
 13. The poor man really has a stake in the country. The rich man hasn’t; he can go away to New Guinea in a yacht.
 14. Mary was burned at the stake.
 15. I wont stake my reputation on it, but I think its a genuine alien life form.
 16. Dont you understand whats at stake here?
 17. The stake that sticks out gets hammered down.
 18. Whats at stake?
 19. The heretic was burned at the stake.
 20. I have to know whats at stake.
Results found in Norwegian dictionary
norstake
engthree [n]: stake, post
spathree [n]: estaca [f], poste [m]
swethree [n]: stake
Synonyms:
 1. de edlere deler, der nede, erogen sone, erosstav, fallos, familiejuvelene, forplantningsorgan, genitaliene, guttetiss, kjærlighetsstav, kjønnsorgan, kuk (vulgær), kukk (vulgær), kølla (muntlig mening), manndom, mannlig kjønnsorgan, nedentil, nytelsespinne, penis, pikk (vulgær), skrittet, stake (muntlig mening), stav (muntlig mening), stivert (vulgær), stå (muntlig mening), utovertiss
 2. kjepp, lurk, pel, pinne, påle, pæl, ribbe, spake, staur, stav, stikke, stokk, stolpe, støtte, sveig, vånd
Derived terms:arbeidstaker, bønnestake, ladestake, lang stake, lysestake, stake ut, sweepstake, veivstake, lønnstaker
Anagrams:kaste, skate, takse, sakte, taske
Example:
 1. De tre siste landsmøtene har vært opp og avklarende i den forstand at vi har greid å stake ut en fremtidskurs både musikkpolitisk og idealt.
 2. Ja, men vilkåret for at politikerne skal stake ut kursen, er at vi bevilger oss nok tid til en grundig gjennomgang.
 3. Målet med konferansen var å gjøre opp status så langt, lære av hverandre og få et bedre grunnlag til å stake ut kursen for den resterende delen av Aksjon publikum.
 4. Aftenpostens forsvar for dette syn mener Dagen er i varmeste laget og fester seg ved det Aftenposten har sagt om at Regjeringen bør stake ut den riktige kursen for det samfunnsbyggende arbeidet.
 5. Alle landets fylker var representert, og hver av båtene raste nedover sklien, skulle nå åtte meter ut i vannet til en stake med ringeklokke på.
 6. DE tre borgerlige partier har - fritt og ubundet - valgt å samarbeide for å få bragt landet ut av det uføre sosialiststyret fikk oss opp i og for å stake ut en ny kurs i fellesskap.
 7. Demonstrantene bar plakater med slagord mot COBavtalen og atomvåpen, og på en stake hadde noen plassert en kopi av president Reagans hode.
 8. Den er med på å stake ut kursen for et Kina i fortsatt fremgang, et land som på en bemerkelsesverdig måte ga seg i kast med å bryte selvpålagt isolasjon som for bare ti år siden lot til å være fullstendig kompakt.
 9. Det Elden ikke har forstått er at Fr.p. og FPU ønsker en annen retning, ikke tilbake, men å stake opp en ny politisk kurs i en annen retning bort fra sosialismen.
 10. Det er på det rene at særlig utenriksminister Knut Frydenlund ergret seg over dette, fordi det innvirket på hans muligheter til å stake ut den politiske kurs på viktige felter.
 11. Det var på tide å stake ut en kurs som partiet kan leve med også i regjeringsposisjon.
 12. Et brudd i forhandlingene iår ville bety at Stortinget for tredje år på rad må fastsette jordbruksoppgjøret uten at bøndenes egne organisasjoner får være med på å stake ut kursen og bidra til å forme oppgjørets profil.
 13. Evnen til å stake ut en ny kurs innenfor disse kjerneområdene og samtidig løse den pedagogiske utfordring å nå frem til velgerne med politikken, vil være avgjørende for valget 16. september 1985.
 14. For det tredje ble vi vidner til en linje hvor Arbeiderpartiet bar preg av angstbiteri og overbud i Stortinget, istedenfor å stake ut en gjennomtenkt, langsiktig økonomisk politikk.
 15. Hun er derfor den sentrale Oslopolitiker når det gjelder å stake ut kursen på dette felt.
 16. Høyrefolk som innser dette og er bekymret for vår nasjonale egenart, bør ta bladet fra munnen og hjelpe både kulturministeren og resten av høyrestatsrådene med å stake ut en fornuftigere mediekurs.
 17. I 1974 utgav Kleven partiets nåværende katekismus, Vår strategi, der kapitalismens siste krampetrekninger ble livlig beskrevet, og hvor NKP ble oppfordret til å stake ut en ny økonomisk politikk, bygget på norsk virkelighet.
 18. Jeg vil forøvrig på vegne av Ryggeaksjonen beklage at en av demonstrantene hadde med seg Reagans hode på en stake.
 19. Lys i borddekorasjoner må anbringes i metallholdere, eller i stake av leire, gips eller i en avskåret potet med f.eks. staniol utenpå.
 20. Med et ømt blikk på en hvit måke som tar seg en hvil på en svart stake tenker vi at her er da like sommergodt å være som på Tjøme, Hvaler eller Sørlandet.
 21. Sam, som mener at klokhet er å la tankene stake ut retningen på handlingene.
 22. Senere er det opp til regjering og storting å stake ut kursen.
 23. Slik at vi kan vite noe om oss selv og stake ut vår vei.
 24. Som skal ordne opp, lede alle gjennom stormen og stake ut kursen fremover.
 25. Statoilkompromisset og den felles markering av hovedlinjene i norsk sikkerhetspolitikk er i begge tilfelle et uttrykk for at man fra Arbeiderpartiets side har ønsket å stake ut en ny kurs.
 26. Tallene vil bli bearbeidet, og de vil stake ut kursen for Naturvernforbundets holdning fremover.
 27. Tiden brukes til å få rusen ut av kroppen, tenke over situasjonen og stake en vei vekk fra misbruket.
 28. VI har grunn til å tro at regjeringen Willoch betrakter arbeidet med langtidsprogrammet ikke bare som en inspirerende utfordring, men som en kjærkommen anledning til å stake ut den riktige kurs for det samfunnsbyggende arbeide.
 29. Ved hjelp av kunsten kan og bør vi være med og stake ut kursen for vår felles seilas mot fremtiden.
 30. Veivesenets mannskaper var i full sving med å stake opp tette sluk.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norstave
engstage
norstakk
swestare
engstare
swestaket
engstale
Your last searches:
 1. stake


Stake was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) stake
Gerundio: stakende
Past participle: staket
Indikative
1. Present
 • jeg
  staker
 • du
  staker
 • han
  staker
 • vi
  staker
 • dere
  staker
 • de
  staker
8. Perfect
 • jeg
  har staket
 • du
  har staket
 • han
  har staket
 • vi
  har staket
 • dere
  har staket
 • de
  har staket
2. Imperfect
 • jeg
  staket
 • du
  staket
 • han
  staket
 • vi
  staket
 • dere
  staket
 • de
  staket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde staket
 • du
  hadde staket
 • han
  hadde staket
 • vi
  hadde staket
 • dere
  hadde staket
 • de
  hadde staket
4a. Future
 • jeg
  vil/skal stake
 • du
  vil/skal stake
 • han
  vil/skal stake
 • vi
  vil/skal stake
 • dere
  vil/skal stake
 • de
  vil/skal stake
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha staket
 • du
  vil/skal ha staket
 • han
  vil/skal ha staket
 • vi
  vil/skal ha staket
 • dere
  vil/skal ha staket
 • de
  vil/skal ha staket
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle stake
 • du
  ville/skulle stake
 • han
  ville/skulle stake
 • vi
  ville/skulle stake
 • dere
  ville/skulle stake
 • de
  ville/skulle stake
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha staket
 • du
  ville/skulle ha staket
 • han
  ville/skulle ha staket
 • vi
  ville/skulle ha staket
 • dere
  ville/skulle ha staket
 • de
  ville/skulle ha staket
Imperative
Affirmative
 • du
  stak!
 • vi
  La oss stake!
 • dere
  stak!
Negative
 • du
  ikke stak! (stak ikke)!
 • dere
  ikke stak! (stak ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag skattekammer
2 Flag fyrhjuling
3 Flag estribor
4 Flag konvulsivisk
5 Flag bemödande
6 Flag rasjonere
7 Flag distemper
8 Flag curl
9 Flag fuglebad
10 Flag alicatar
11 Flag apoderado por
12 Flag tilleggs-
13 Flag plaice
14 Flag enige
15 Flag klaustrofobi
16 Flag continuo
17 Flag med full vetskap
18 Flag terrorisera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 36 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1255 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 401 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1056 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3858 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4727 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4940 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4079 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4721 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8363 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1799 - seconds.

mobiltelefon