logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for staket:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swestaket
enggeneral [n]: fence, fence, enclosure, fencing
norgeneral [n]: stakitt
spageneral [n]: cerca [f], cercado [m], cerca [f], cercada [f], verja [f], valla [f]
Synonyms:inhägnad
Derived terms:avskilja med ett staket, spjälstaket
Wiki:Ett staket är en typ av stängsel. Med staket avses ofta en relativt låg form av stängsel som mer är till för att markera en gräns än att fysiskt hindra någon från att passera. Staket omgärdar vanligen en mindre privat tomt.
Example:Du vill ha ett vitt staket också?|Lite smak från staket.|Det finns inga staket, inga tider att passa|Det var en konstig get, och den stod bakom ett staket|Jag letar efter en värld där det inte finns några staket.|Och staket runt varenda träd.|Vad gör man om en elefant sätter sig på ens staket?
Similar words:
swestake
norstahet
engstake
norstake
norstapel
norstanke
swestarkt
Your last searches:
  1. staketLast searches

# NAL Term
1 Flag vodka
2 Flag skjelve
3 Flag aplastamiento
4 Flag predicción
5 Flag cuenca
6 Flag salsa blanca
7 Flag generally accepted
8 Flag hundmat
9 Flag assemblera
10 Flag frysa
11 Flag someone's decision is made
12 Flag skrivelse
13 Flag leider
14 Flag that is
15 Flag soltar
16 Flag gavebutikk
17 Flag crucible
18 Flag cafetaria

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 154 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1484 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1119 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4807 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5041 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4160 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4801 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8498 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1507 - seconds.

mobiltelefon