logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for stamfar:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstamfar
engfamilie - mann [n]: ancestor, forefather, forebear, forbear, progenitor [literature]
spafamilie - mann [n]: antepasado [m], abuelo [m], ascendiente [m]
swefamilie - mann [n]: stamfader
Synonyms:ane, ascendent, forfar, patriark
Example:
 1. Den første Leica og stamfar til samtlige efterkommere.
 2. Den siste av dem var Yu, og han ble stamfar til Hiadynastiet.
 3. Den som regnes som slektens norske stamfar, Leonard Christian var i Røros Bergverks tjeneste i over 50 år og ble med solide kunnskaper en verdifull ressurs for Bergverket.
 4. Gamlingen fra elvebunnen i Buluk kan ifølge en hypotese være den felles stamfar til såvel de store menneskeapene som hominidene og mennesket.
 5. Gremlinsnisser - eller smådjevler som ordet opprinnelig betyr - er beretningen om vesle, søte Gizmo som formerer seg og blir stamfar til noen blodtørstige, grusomme beist.
 6. Her skal Abraham, arabernes og jødenes felles stamfar, ha vært villig til å ofre sin sønn.
 7. Hvem er nå menneskets, sjimpansens og gorillaens stamfar ?
 8. Leonard Christian Borchgrevink, 16981772, direktør ved Røros Kobberverk, regnes som Borchgrevink slektens norske stamfar.
 9. Nei, man måtte sannelig ikke mishage Haugebonden, ættens stamfar, som fra sin gravhaug voktet over gårdens trivsel.
 10. Også det i god overensstemmelse med en annen av de bedrifter som de gamle legendene tilskrev Hiadynastiets stamfar.
 11. Ved et av de heldigste grep i nordisk historie ble Bernadotteslekten giftet inn i den nåværende norske kongeslekten, slik at Carl Johan ble tippoldefar til Kongens høyt elskede og respekterte hustru kronprinsesse Märtha, og derigjennom stamfar til hele efterslekten i dette ekteskap.
 12. Videre at det har gått bare seks millioner år siden menneskets direkte stamfar, den første hominiden, skilte lag med de to apenes forfedre.
 13. Walt Whitman er den store amerikanske lyrikeren fra det forrige århundre, en slags stamfar for amerikansk poesi.
 14. Det var min stamfar Henrik Ryse - som bygget Nyhavn kanal for kongen i året 1678.
 15. Den eldgamle asiatiske primat, som bærer artsnavnet amfipitecus, er ikke en liten eller stor ape, og ikke et menneske, men en felles stamfar for dem alle, sier Ciochon.
 16. Det var danske almanakker for 1800, 1801 og 1802, og i alle tre hadde hans stamfar på spinnesiden skrevet sitt navn.
 17. I verdens best kjente gullfiskdam gikk de i stimer, skjønt de største eksemplarene var røde karper, gullfiskens stamfar.
 18. Kanskje har hun fått sin pionerånd i arv fra sin stamfar Oluf Tostrup, som i 1880årene begynte å eksperimentere med emalje efter forbilder fra Russland, Frankrike og Tyskland ?
 19. Lasse som stamfar.
 20. Men samtidig er byen et naturlig samlingspunkt for jøder og araberer, fordi det nettopp er hit de kan spore sine felles aner representert ved patriarken Abraham, som begge de to folk regner som sin stamfar og som ligger begravet i sentrum av Hebron.
 21. Til gjengjeld viste han seg allerede for 12 år siden å være en bevisst maktpolitiker med en besnærende fingerferdighet som raskt bragte ham i konflikt med protestbevegelsens stamfar.
Similar words:
norstambar
swestambar
engstammer
norstakkar
norstammer
norstammor
norstefar
Your last searches:
 1. stamfarLast searches

# NAL Term
1 Flag städare
2 Flag roble
3 Flag ganapán
4 Flag till lands
5 Flag tonina
6 Flag nygifta
7 Flag snubbe
8 Flag romans
9 Flag extensamente
10 Flag nubes aborregadas
11 Flag plankton
12 Flag sea lion
13 Flag amoladera
14 Flag knobbly
15 Flag vascular disease
16 Flag stor pute
17 Flag champiñon
18 Flag forbigå

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 646 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1699 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6711 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1603 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2209 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5135 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5943 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6388 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5393 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5911 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1725 - seconds.

mobiltelefon