logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for standhaftig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstandhaftig
engbehavior [a]: determined, resolute, decisive, firm, stout
spabehavior [a]: determinado, resuelto, firme, decidido
swebehavior [a]: ståndaktig
Synonyms:
 1. distinkt, given, definitiv, ettertrykkelig, utvilsomt, fastsatt, urokkelig, krevende, sikker, besluttsom
 2. fet, tykk, yrende mange, frodig, solid, intensiv, riktig sterk, stor, massiv, med mye saft, grov, satt, stabil, robust, bastant
 3. stadig, hårdnakket, urørlig, bestemt, envis, fast, ubønnhørlig
Example:
 1. Frister ikke litt mer standhaftig materiale ?
 2. Men det er min stol i alle fall, påstod hun standhaftig mot bedre vitende, for stolen står slett ikke på hennes kontor, men i møterommet.
 3. Teoretisk sett skal ikke slikt skje, sier markedskoordinator Per Kristian Gratte i Nora Fabrikker A / S. Dette må ha vært en usedvanlig standhaftig flaske, for kontrollen med innleverte flasker er meget grundig.
 4. Det katolske Europa hadde gått over til pave Gregors justerte kalender allerede i 1582, men det protestantiske England holdt standhaftig på Julius Cæsars årsinndeling inntil den kom for sterkt i utakt med solsystemet, og det dessuten begynte å bli for pinlig at Kontinentet alltid lå foran i tidsregningen.
 5. I lys av disse distinksjoner ville det kanskje også være mulig å tyde den massive forestilling om forfølgelse som formørket siste del av Rousseaus liv, som den annens hevn - den annen - de andre - som han så standhaftig hadde villet holde seg fra livet...
 6. Modig - og ikke så rent lite optimistisk og kanskje også standhaftig er han ihvertfall.
 7. Mondale er en like standhaftig Israelvenn som den sittende president.
 8. Noen er det tross alt her hjemme som standhaftig har holdt på et konkret, det vil si rendyrket, nonfigurativt billedsprog, på tvers av tidens skiftende uttrykksformer.
 9. Selv efter at det ble påpekt at dette ville være ulovlig, fastholdt Arbeiderpartiet standhaftig sin stemmegivning.
 10. Standhaftig har hun fremført sine budskap på den rike dialekten som er en del av henne selv, - som den er blitt det for oss.
 11. Standhaftig står de på.
 12. Således satt jeg standhaftig sist tirsdag og bivånet Per Olov Enquists Fra regnormenes liv rulle over skjermen i innpå to klokketimer.
 13. Å være heroisk må bety å føre kampen innbitt og standhaftig.
 14. I denne sorgens time viser sovjetiske menn og kvinner sin dype respekt for en av vårt partis og vårt folks tro tjenere, en standhaftig forkjemper for kommunismens idealer, sa Gorbatsjov.
 15. Den bekreftet tvert imot hvor konsekvent og standhaftig president Hafez alAssad følger en hovedlinje i sin politikk når den først er trukket opp.
 16. En standhaftig forkjølelse og alt oppstyret omkring lanseringen av videoen min, gjorde at jeg ikke fikk forberedt meg slik jeg gjerne hadde villet.
 17. He, he - jeg tok en beslutning i 1980, og den har jeg stått på i fem år, sier Frank, som vi synes å ane er blitt litt mindre standhaftig ?
 18. Du skal være ganske standhaftig for å holde fast ved det du selv tror på.
 19. For noen og tyve å siden var han menig kelner som standhaftig satte lønn og driks på bok.
 20. Kanskje visste ikke alle at Halfdan Rasmussen eide dette talentet for melankoli, han som helst har latt seg bemerke som standhaftig frihetsforkynner under krigen og som underfundig lekende poet siden.
 21. Men de som finnes fører en standhaftig kamp, fremfor alt mot Tokyos nye storflyplass Narita.
 22. Men menigmann enset ikke slike forbud, det være seg i Sverige, eller i Norge, tradisjonen med løvsaler holdt man standhaftig ved like.
 23. Når det gjelder Israels nærvær i SydLibanon, har Assad konsekvent og standhaftig gjort det klart at han ikke vil godta annet enn en betingelsesløs og fullstendig tilbaketrekning, altså en som ikke krever mottrekk eller sikkerhetsgarantier fra syrisk side.
 24. Opplevelsen holdes standhaftig frem, nødvendig som erkjennelse, avklaret, utformet under selve billedprosessen.
 25. SCARGILL undervurderte dessuten statsminister Margaret Thatcher, en motstander like standhaftig som ham selv.
 26. Standhaftig holder hun krigspratet på armelengs avstand.
 27. Ståhlberg ble stormester i 1950, Stoltz et par år senere, men Lundin var standhaftig, tross flere fornyede tilbud.
Similar words:
norstandhaftighet
norstandardtid
swestandardtid
sweståndaktig
engstand aside
engstand firm
engstand out
Your last searches:
 1. standhaftigLast searches

# NAL Term
1 Flag ansluta sig till en fackförening
2 Flag anse äckligt
3 Flag television
4 Flag anse som egnet å
5 Flag favorite bar
6 Flag anse lämpligt att
7 Flag annonsør
8 Flag naturaförmån
9 Flag infuriate
10 Flag dragen
11 Flag katt-
12 Flag tousled
13 Flag sei
14 Flag automate
15 Flag cur
16 Flag rasende
17 Flag idea
18 Flag macho

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1544 - seconds.

mobiltelefon