logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for statelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norstatelig
enggeneral [?]: stately
spageneral [?]: majestuoso
swegeneral [?]: ståtlig
Synonyms:adelig, ansett, aristokratisk, av god familie/slekt, celeber, edel, fasjonabel, fornem, fyrstelig, herskapelig, høy(vel)båren, høyt på strå, høytstående, kongelig, majestetisk, opphøyet, prominent, rojalistisk
Example:
  1. Denne benådningen hadde kanskje sin årsak i at Abelone, som var en stor og statelig kvinne på omlag 35 år, faktisk hadde et godt forhold til det lokale politiet.
  2. Ifølge omtalen som ankom redaksjonen sammen med fotografiet, er han en usedvanlig statelig og charmerende fyr som står godt i stil med Summits raffinerte interiør !
  3. Storken er en statelig fugl som lever med mennesket som nærmeste nabo.
  4. En reise til India er en statelig og staselig filmatisering av E. M. Forsters klassiske roman fra 1924 - utført av den like britiske filmveteran David Lean.
  5. En reise til India fortsetter staselig og statelig på Oslokinoene.
  6. Kjernen i Knudsens mangeårige kamp - nemlig abortsaken og det problematiske ved et statelig kirkestyre - vil foreningen med ny styrke engasjere seg i.
  7. Og se på, for det er en syngende prakt i gjennomføringen - mer enn to og en halv time med statelig og staselig film som aldri slipper taket i det intime eller lar de små, ironiske aksenter bli borte.
  8. Statelig og staselig rundt gåten om hva som skjedde den unge kvinne i grottene, gammeldags filmkunst som ikke blir gammelmodig.
Similar words:
norstaselig
norstatlig
engstately
norstaslig
norstatuelik
swestatylik
engstabling
Your last searches:
  1. stateligLast searches

# NAL Term
1 Flag hinterland
2 Flag spadvända
3 Flag motorkjøretøy
4 Flag intensivvård
5 Flag rutt
6 Flag fingernagel
7 Flag lynkjapt
8 Flag intellektuell
9 Flag hospitalicio
10 Flag syttenåring
11 Flag personliga tillhörigheter
12 Flag latterlig
13 Flag asestar
14 Flag suture
15 Flag solidez
16 Flag självupptagen kvinna
17 Flag lufttom
18 Flag norrut

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8212 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6654 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1821 - seconds.

mobiltelefon