logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for statshemmeligheter:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstatshemmeligheter
engregjering [n]: official secret, state secret
sparegjering [n]: secreto de Estado [m]
sweregjering [n]: statshemlighet
Example:
 1. Har De ikke en god historie fra Slottet, uten å behøve å røbe statshemmeligheter eller bryte noe taushetsløfte ?
 2. Jeg har ikke røbet statshemmeligheter.
 3. Om de skulle støtte forslaget, ville det innebære en ny politisk linje for sandinistene, som til nå nærmest har behandlet budsjetttall som statshemmeligheter.
 4. Overvåkingspolitiet har gang på gang forsvart sin eksistensberettigelse ved å avsløre spionasje mot militære anlegg og andre statshemmeligheter som det er helt nødvendig å hemmeligholde av hensyn til rikets sikkerhet.
 5. Pontingsaken vil også føre til debatt om loven om statshemmeligheter.
 6. Ti ganger har han fått avslag på søknad om utreise, og begrunnelsen er at han i sin stilling fikk adgang til statshemmeligheter.
 7. Jeg ønsket å gi ham innsikt i norske politiske forhold, men det var aldri tale om å utlevere statshemmeligheter.
 8. De tre er anklaget for å ha gitt statshemmeligheter til SovjetUnionen.
 9. Embedsmannen Ponting, som for en uke siden ble frikjent for å ha brutt Loven om statshemmeligheter ved å ha lekket to dokumenter om senkingen, har nå sagt opp sin stilling i forsvarsdepartementet.
 10. Foreldrene ønsker minst mulig oppstyr omkring fødselen, og hele familien voktes nesten som statshemmeligheter.
 11. Javorsky ble dømt til 13 års fengsel i desember 1978, anklaget for å ha røbet statshemmeligheter, for å ha oppholdt seg utenlands uten tillatelse og for å hjelpe andre til å forlate Tsjekkoslovakia uten offisiell utreisetillatelse.
 12. Mistillitsforslaget var frem satt av Tehiyapartiet og bygget på påstander om at tidligere forsvarsminister Ezer Weizmann hadde lekket statshemmeligheter til Det hvite hus.
 13. Samme metode kan benyttes til å erverve statshemmeligheter.
Similar words:
swestatshemlighet
Your last searches:
 1. statshemmeligheterLast searches

# NAL Term
1 Flag mirakuløst
2 Flag anterior
3 Flag vanstyre
4 Flag fiffa upp
5 Flag transbordador
6 Flag barbere
7 Flag konst
8 Flag descargarse sobre
9 Flag krans
10 Flag som om
11 Flag raise
12 Flag rite
13 Flag favored
14 Flag modulera
15 Flag hipertensión
16 Flag albatros
17 Flag gorge
18 Flag uppnosighet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 620 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3360 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 793 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1462 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4331 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5215 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5507 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4612 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5197 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9219 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1316 - seconds.

mobiltelefon