logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for status:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engstatus
norrespect [n]: status [u]
rank [n]: stilling [u], status [u], rang [u]
situation [n]: status [u], situasjon [u]
sparespect [n]: estado [m]
rank [n]: rango [m]
situation [n]: condición [m], estado [m]
swerespect [n]: status [u]
rank [n]: ställning [u], status [u], rang [u]
situation [n]: status [u], situation [u]
Synonyms:
 1. [n]: position, state [gt]
 2. [n]: condition, state [gt]
Derived terms:marital status, social status, status quo, status symbol, equality of status, give equal status, amblyrhynchus cristatus, arilus cristatus, commission on the status of women, high status, higher status, junior status, legal status, low status, lower status, pavo cristatus, phyllostomus hastatus, podiceps cristatus, senior status, status asthmaticus, status epilepticus, status seeking
Example:
 1. The goal of education is not wealth or status, but personal development.
 2. The status of the project is as follows.
 3. The director boasted of his status.
 4. The current low status of the elderly may be changing, however.
 5. The status of a doctor is very high in this community.
 6. Do you know his status in the company?
 7. I dont talk to anyone whos that status-conscious.
 8. Would you please let me know what the status is right away?
 9. An expensive car is a status symbol.
 10. Today, more and more people are changing jobs in order to get a better salary and higher social status.
 11. Please let me know the status.
 12. It is important to overview the economic status of these groups before examining the proposed solutions.
 13. His was a life pursuing social status and power.
 14. He is a man of high social status.
 15. Obviously, they are jealous of his wealth and status.
 16. Among the people of the colonies suffering under Earths tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
 17. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
 18. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
 19. A ronin may not have the status of a daimyo, but he has the freedom that the latter may never have.
 20. Citizens of higher social status were permitted to live closer to the center.
Results found in Norwegian dictionary
norstatus
enghøyaktning [n]: status
rang [n]: status
situation [n]: status
spahøyaktning [n]: estado [m]
rang [n]: rango [m]
situation [n]: condición [m], estado [m]
swehøyaktning [n]: status
Synonyms:
 1. avstamning, byrd, fødsel, kaste, klasse, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, stilling, verdi, yrkesgruppe
 2. befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, skikk, tilstand
Derived terms:sosial status, status quo, statussymbol, stjernestatus
Example:
 1. De eldres ønsker om en oppvurdering av sin status vil nå snart bli realisert i Høyre, og andre partier vil følge efter.
 2. Det er ikke nøden som springer en i øynene når status for dette viktige og innflytelsesrike samfunnsområde skal gjøres opp.
 3. Det forekommer blant annet at personer, som anser seg som flyktninger, ikke ønsker å ha status som flyktning og derfor ikke søker politisk asyl, men bare om oppholdstillatelse.
 4. En verdenspolitisk roller for Frankrike i spissen for en fransktysk tandem er mulig, mener Schmidt og sier at internasjonal status og historiske forhold gjør det naturlig for Frankrike å overta den politiske ledelse i et fremstøt for å øke Europas politiske tyngde.
 5. Et eget hjem er et av våre fremste status som voksne.
 6. Hvordan kan det ha seg at kvinner i det 20. århundre ikke har fått samme økonomiske status som menn ?
 7. I striden om NRKs fremtidige status har Arbeiderpartiet i tråd med ledelsens og andre NRKansattes interesser og ønsker tatt klart standpunkt for opprettholdelse av monopolstillingen.
 8. NFIF bekrefter med dette styrets vedtak om å gi Larviksområdet status av Friidrettssenter som en prøveordning.
 9. Opprettelsen av en rakett og atomfri sone i Norden kunne bli første steg mot alle nordiske lands overgang til nøytral status.
 10. Opprettelsen av en rakett og atomvåpenfri sone i Norden kunne bli første skritt mot alle nordiske lands overgang til nøytral status.
 11. Trøstegrøten ble supplert med spekemat hvis skattyderne så riktig deprimerte ut efter sitt ubarmhjertige møte med sin økonomiske status.
 12. 12 års kostbar trenering kunne vært unngått ganske enkelt ved at Norsk språkråd på sitt første møte 1. februar 1972 hadde vedtatt å gjenopprette offisiell status for riksmålet.
 13. Alle Deres bøker i de siste årene har oppnådd status som bestselgere -.
 14. Arbeidsgiverens vurdering av arbeidstagerens sosiale status bryter klart med prinsippet om alles rett til arbeide, dessuten er beslutningen klart kjønnsdiskriminerende og prinsipielt betenkelig, sier LOadvokaten.
 15. De har full diplomatisk status og er i minst ett tilfelle representert med den samme ambassadør som før bruddet, sier den egyptiske embedsmannen.
 16. Den første gruppen innebærer status quo.
 17. Dersom denne boken skal få offisiell status, er det umulig for oss å være med i det såkalte flermedieprosjektet som nå blir planlagt som en serie med kristne programmer i NRK til neste år, sier redaktør Johannes Kleppa i DVI.
 18. Det dreier seg bare om jobb, penger og hvorledes du snakker - om status, sier hun, men innrømmer at hun egentlig ikke vet hvorledes det kan avskaffes.
 19. Det er egentlig bare proffidrettene som har status i Canada, men mine to gull blir nok lagt merke til.
 20. Det er en glede for meg å kunne meddele at Huseby vil få tilbud om status som forsøksskole i datateknoligi.
 21. Det er en kinkig sak fordi fartøyene er klassifisert som statsskip, noe som gir dem spesiell status, sa Sveriges øverstkommandrende, general Lennart Jung i et intervju i august.
 22. Det er på sin plass å minne om de utallige uttalelser fra norske utenriks og forsvarsministre i 60årene om at enhver forandring i Finlands status, ville tvinge Norge til å revurdere sin basepolitikk.
 23. Det har kostet både i sosial status, jobb og kroner og øre å satse så mye på roing gjennom ti år, men jeg angrer ikke, forsikrer hun.
 24. Det kunne gi en viss status, og det kommer et par mennesker dit som det ville være av interesse å treffe.
 25. Dette fører til at ahmadiene får dårlige jobber og lav status i samfunnet, sier en representant for en av ahmadiyamuslimenes menigheter i Norge, Kamal Yousuf, til NTB.
 26. Efter at Statens Håndverksog Kunstindustriskole fikk status som høyskole har vi plikt i større grad enn tidligere - til å utvikle oss og drive vitenskapelig forskning.
 27. Er det mulig at krav om at forhandlingene i Geneve gjenopptas kan få status som egen parole ?
 28. Er ikket tittel viktig hvis dere skal påpeke sammenheng mellom høy status og lettere adgang til helsetjenester ?
 29. Faglig sterke elever med ressurssterke foreldre vil sikre seg plassene i de valgfag som har høyest status.
Results found in Spanish dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

spastatus
enggeneral [?]: status
norgeneral [?]: status
swegeneral [?]: status
Synonyms:estatus
Example:La cooperación sólo dura mientras se mantenga el status quo.|Dado mi status, siento que es mi trabajo.|Estábamos preservando el status quo, haciendo algo bueno.|Entiende sargento, con los alemanes al frente, hay lo que diríamos Status Quo.|Todo lo que te importa es el status social.|Bendito lo está cualquiera que tenga un interés creado en el status quo.|Perdón por ofender tu status diplomático.|¿es consciente de mi status?
Results found in Swedish dictionary
swestatus
enghögaktning [n]: status
rang [n]: status
situation [n]: status
norhögaktning [n]: status
spahögaktning [n]: estado [m]
rang [n]: rango [m]
situation [n]: condición [m], estado [m]
Synonyms:
 1. plats, sits, tillstånd, position, situation, ställning, lokalisering
 2. stånd, klass, grad
 3. befattning, rang, rank, synpunkt, läge, åsikt, stativ, ståndpunkt, formation, pose
 4. bemyndigande, beskaffenhet, fullmakt, medgivande, tillåtelse, behörighet, lov, befogenhet, licens, kondition, skick
Derived terms:social status, status quo, statussymbol
Wiki:Status, sociologiskt begrepp som bland annat avgör människors och djurs sociala rangordning. Se social status. medicinsk status, status praesens - det tillstånd som en patient för närvarande befinner sig i. i Facebook har ordet i den svenska versionen använts både i betydelsen inlägg och betydelsen konstaterande.
Similar words:
engstatue
norstatue
engStates
engstacks
engstairs
engstands
engstartup
Your last searches:
 1. statusLast searches

# NAL Term
1 Flag mellan departementen
2 Flag bukspottkörtel
3 Flag fotpanel
4 Flag data
5 Flag yndest
6 Flag omåttlighet
7 Flag vara säker på
8 Flag askfat
9 Flag baker's dozen
10 Flag de tal modo
11 Flag rebrote
12 Flag thin out
13 Flag tvangsfores
14 Flag tabernakel
15 Flag whiteness
16 Flag tropikerna
17 Flag uforsikret
18 Flag vara säker på

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1723 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3543 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9731 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7487 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2344 - seconds.

mobiltelefon