logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for steil:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsteil
enggeneral [?]: steep
spageneral [?]: escarpado
swegeneral [?]: brant
Anagrams:liste, se til, slite, tilse, stile, tisle
Example:
 1. Vi vet at, sier han i steil indikativ, og tilføyer noe jeg slett ikke visste, eller endog anser som høyst tvilsomt.
 2. Fortsatte kampvoteringer av denne art kan bare bidra til å gi Sovjet inntrykk av at de kan oppnå mest ved en steil holdning, sa Willoch.
 3. Gromykos holdning blir betegnet som steil.
 4. I en uttalelse om listeforbund fra Oslo Senterparti antydes at en steil holdning fra Høyres side vil få følger for regjeringssamarbeidet.
 5. I talen, slik den ble referert av telegrambyrået Tass, hadde Tsjernenko bare en summarisk gjennomgang av utenrikspolitikken noe som var ventet efter at han i Pravda mandag skisserte en fortsatt steil linje overfor USA.
 6. Jarl har funnet frem til en åndsfrende, en annen steil individualist som er bonde på en avsides gård.
 7. Men det betyr detaljer om privatliv, og der er Åge steil.
 8. Men kravet er koblet med steil uvillighet til å la LO gjøre utspill for å få til en løsning i konflikten.
 9. Mot lutheranismen og dem som ville ha en frikirkelig tilnærmet statskirkeordning, sto legpredikantene og deres grupper i steil opposisjon.
 10. Og på det punkt er bedriftsledelsen steil.
 11. På pressekonferansen sa Skytøen at hvis motparten fortsatt viser seg like steil som hittil blir det streik.
 12. Samtidig er det på norsk hold mottatt signaler om at kanskje ikke hele den svenske regjering inntar en like steil holdning i beredskapslagersaken som energiminister Dahl.
 13. Skal jeg finne ut av dette, må det nok skje her, sa Turi til seg selv da hun rundet en steil odde og styrte inn viken.
 14. Steil, kompromissløs i sine holdninger, til tider meget ubehagelig.
 15. Tsjernenko skal ikke ha vist seg synderlig mindre steil, efter det som er kjent om samtalenes forløp.
 16. Vi har ikke gitt opp håpet ennå selv om kommunen har vist en meget steil og negativ holdning.
 17. Vi møter en steil holdning i mange kommuner, og der ser ut som det også er store problemer internt flere steder med å få inngått avtaler.
 18. Årsrapporten fra energiministeriet gir en forklaring på hvorfor regjeringen har inntatt en såpass steil holdning til kravene fra grubearbeiderforbundet.
 19. Det kan ha sine fordeler på eksportmarkedene å være firkantet i betydningen punktlig, men ikke å være steil.
 20. Chaplin var altså steil overfor sine medarbeidere, og temmelig intolerant.
 21. Det gir bare Sovjet ytterligere grunn til en steil holdning til nedrustningsforhandlingene når angrepene ensidig rettes mot USA, fremholdt statsministeren.
 22. Eller er det selve fjellet som løfter seg, er det en steil blånut som skimtes i skyhvirvelen, som stiger majestetisk, trekker kappen om seg og forsvinner igjen i en sydende ingenmannshimmel der sne og vind forvirrer hverandre ?
 23. Et lite ansikt med fine trekk, den korte rette nesen ga det et anstrøk av steil selvrådighet, et inntrykk som ble forsterket av at hun bar sitt nydelige sølvgrå hår glatt inntil hodet og samlet i en adstadig gammeldags topp på issen.
 24. Jeg er ikke så steil, forsikrer Høyrepolitikeren.
 25. Men hennes beste dikt lyser av en steil og stille ro som det står i det kanskje aller mest kjente, det om hestene i regnet.
 26. Om sosialpolitikk alment er ansett som såkalt mykt felt, kan fru OlsenHagen neppe betegnes som særlig soft ; hun er snarere steil, hard og nokså lite innstilt på brede politiske løsninger.
 27. Statssjefen virket like steil som før, like avvisende til kravene fra både svarte og hvite om slutt på raseskillepolitikken.
 28. SydAfrika skal fortsatt styres av det hvite mindretall, sa en steil president Pieter Botha igår.
 29. USA har vist en meget steil holdning til ulandenes ønske om å se en ny økonomisk verdensorden som en forutsetning for kvinners utvikling, og har fått følge av en del vestlige land.
Similar words:
engsteal
engsteel
engstein
norsteile
norstein
norstell
norsteril
Your last searches:
 1. steilLast searches

# NAL Term
1 Flag pastar
2 Flag motinnlegg
3 Flag enteramente
4 Flag regimiento
5 Flag undre
6 Flag propp
7 Flag standing
8 Flag distinctively
9 Flag shading
10 Flag agnosticismo
11 Flag handfull
12 Flag smicker
13 Flag immensely
14 Flag cascos
15 Flag sannolikhet
16 Flag existence of natural gas
17 Flag blaut
18 Flag salmon

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5950 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1622 - seconds.

mobiltelefon