logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sti:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsti
enggående [n]: track, trail, path, lane
vei [n]: lane
medicine [n]: sty, stye
spagående [n]: sendero [m], camino [m], callejón [m], callejuela [f], pasadizo [m]
vei [n]: sendero [m], camino [m]
medicine [n]: orzuelo [m]
swegående [n]: stig
medicine [n]: vagel
Synonyms:
 1. allé, autostrada, bilvei, ferdselsåre, gate, gjennomgang, hovedvei, kurs, landevei, motorvei, passasje, promenade, riksvei, rute, sidevei, smau, smug, strekning, tråkk, tømmervei, vei, veit
 2. krøttersti, skogsvei, veg
Derived terms:abstinens, abstinenssymptom, aforistisk, agnostisisme, agnostiker, agnostisk, akrostikon, akustikk, akustisk, akustiskt, alderstigen, helt stille, altruistisk, embedstid, amnesti, anakronistisk, pusting, pustings-, anstift, anstifter, antagonistisk, antikonformistisk, apokalypstik, arbeidstid, arbeidstilfelle, erkestift, årstid, stilig, artistisk, astigmatisk, astigmatisme, astavistisk, ateistisk, igjen stille til rette, igjen stige, gjenkasting, tilbakestille, tilbakestillende, gjenopprusting, attersting, autistisk, avbestilling, avdunsting, avkasting, avmystifisere, garanti-institusjon, baderomstilbehør, ballistikk, ballistisk, ballistisk missil[Show less / more]
Wiki:En sti er et smalt oppgått tråkk i terreng som ikke har veier. Bredden tillater kun bruk av en person i en retning av gangen. Enkelte stier er så gamle at de må antas å ha vært oldtidsveier.
Example:
 1. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
 2. Langs veg og sti, blir tittelen på Odvar Nordlis bidrag til høstens bokflom.
 3. Langs veg og sti blir illustrert av tegneren Reidar Fritzvold.
 4. Langs veg og sti heter den.
 5. , gikk resten av turen på god sti.
 6. Det hevdes at store produsenter passer på å holde sin sti ren ved at man er meget nøye med å ha gyldige import og eksportlisenser.
 7. Hvilken sti ?
 8. Hvordan skal journalisten holde sin sti ren ?
 9. Jeg vil ikke garantere at alle hoteller holder sin sti ren.
 10. Kjempegøy, sa de av barna som Aftenposten møtte ved en post inne i skogen, altså ikke langs en sti.
 11. Liberaliteten har alltid vært en flaggsak i handelsnæringen, og såvidt jeg vet har vi også maktet å holde vår sti ren.
 12. Og yrkesopplæringen og kursuvirksomhet trappes videre opp både ved yrkesskolene, ved mesterprøvene og ved videregående materiallærerkursus i regi av STI.
 13. På denne bakgrunn, er samarbeidet mellom STI og Tenneco å betrakte som en byggesten, sa Rødland.
 14. 149. bnr. 526 og 556, Vårveien 53 og 55, som omreguleres til rodetomt for veivesenet og friområde / sti.
 15. ASBJØRNSEN nevner ikke Søndre Heggelivann med ett ord, kanskje gikk hans sti lenger oppe i lia øst for vannet.
 16. Blåmerket sti følges opp åsen, og ved første stidele tar man til høyre bort til Kirkebygjermeningen, langs denne og videre nordover til Storøyungen.
 17. Blåmerket sti fører nesten rett til skogs.
 18. Blåmerket sti fører oppover til høyre, til Frønsvollen med fin utsikt over fjorden, og så bærer det nedover igjen til Frønsvollstråkka og Bomveien.
 19. Da reises spørsmålet om der ikke bør komme bestemmelser eller retningslinjer, eller et ombud eller to, som kan sørge for at avisene holder seg på den smale sti.
 20. Den sti man har stukket ut, felles for markedsliberalister og pragmatikere, statselskere og statsskeptikere, den tjener rene partiformål like mye som kontrollen med Statens oljeselskap.
 21. Derfor mener vi at STI bør kunne fremstå som en seriøs og upartisk institusjon overfor bedriftsledere som trenger råd før de begir seg inn i datalderen, sier Amundsen.
 22. Dersom Norge hadde holdt sin sti ren når det gjelder frihandel, ville Steenstrups artikkel hatt større tyngde.
 23. Det betyr at STI beholder sin tekniske divisjon, en distriktsdivisjon og en administrativ overbygging, i henhold til utvalgets forslag.
 24. Det blir stadig vanskeligere for NRK å holde sin reklamefrie sti ren.
 25. Det er en smal sti, og her kjører guttunger i full fart på sykkel.
Similar words:
norste
engstir
norsta
engstein
engstint
swestav
norstek
Your last searches:
 1. stiLast searches

# NAL Term
1 Flag besluten
2 Flag tillhandahållande
3 Flag bardisk
4 Flag underlåtenhet
5 Flag adressera
6 Flag a popa
7 Flag patentinnehaver
8 Flag anisette
9 Flag klättra uppför
10 Flag volante
11 Flag voff
12 Flag observant
13 Flag tapet
14 Flag ansett
15 Flag ektefødt
16 Flag expropriera
17 Flag förminskad
18 Flag surtant

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 600 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3301 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 780 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1451 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4320 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5202 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5492 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4598 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5183 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9207 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1951 - seconds.

mobiltelefon