logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for stiga:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swestiga
engspänning [v]: build up, increase
ökning [v]: mount up
tryck [v]: build up
prices [v]: mount, rise, go up, climb, escalate, increase rapidly
väg [v]: climb, rise
riktning [v]: soar
flight [v]: ascend
norspänning [v]: stige opp
spaspänning [v]: acumular, aumentar
ökning [v]: aumentar, subir
tryck [v]: aumentar
prices [v]: subir, aumentar, escalar
väg [v]: subir, elevarse
riktning [v]: remontarse, elevarse
flight [v]: subir, ascender
Synonyms:
 1. klättra, framryckning, fortskrida, framskrida, vinna befordran
 2. trappa upp, öka
 3. förbättra, förhöja, lyfta, stegra, ökning
 4. trampa, knalla, stega
 5. friska i, växa
 6. skrida
 7. förstora, intensifiera, utbreda, svälla, vidga, tilltagande, stegring, höjning, höja, utvidga, eskalera, accelerera, tillta
Derived terms:åter stiga, bergsbestigare, bestiga, bestiga igen, häftigt stiga, i rätt nedstigande led, landstiga, överstiga, stiga åt sidan, stiga av, stiga av ett flygplan, stiga av ett tåg, stiga ned, stiga, stiga på tåget, stiga tillbaka, stiga upp, stiga ut, stigande, stigande trend
Wiki:Stiga är ett varumärke och startades 1934 som en import- och grossistfirma av Stig Hjelmquist. Idag säljs såväl lek- och sportprodukter som trädgårdsmaskiner under namnet. Stiga ingår sedan augusti 2000 i Global Garden Products-koncernen (GGP) som i sin tur ägs av brittiska 3i (från och med 2007).
Example:
 1. Dags att stiga upp.
 2. Det är skönt att stiga upp tidigt.
 3. Vi såg barnet stiga på bussen.
 4. Han brukar stiga upp klockan sex.
Similar words:
engstigma
swestega
swestaga
swestifta
engstill
swestick
engstir
Your last searches:
 1. stigaLast searches

# NAL Term
1 Flag bilist
2 Flag in pieces
3 Flag intrauterin
4 Flag eloquently
5 Flag de acá para allá
6 Flag skakande
7 Flag knepre
8 Flag allmän värnplikt
9 Flag primacy
10 Flag wafer
11 Flag aplatanarse
12 Flag mangonero
13 Flag tre-
14 Flag calculus
15 Flag psicopático
16 Flag nedbrutt
17 Flag substancioso
18 Flag floresta

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 600 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 282 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 921 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3710 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4563 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4758 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3935 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4536 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7950 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4492 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1560 - seconds.

mobiltelefon