logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for stiga:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swestiga
engspänning [v]: build up, increase
ökning [v]: mount up
tryck [v]: build up
prices [v]: mount, rise, go up, climb, escalate, increase rapidly
väg [v]: climb, rise
riktning [v]: soar
flight [v]: ascend
norspänning [v]: stige opp
spaspänning [v]: acumular, aumentar
ökning [v]: aumentar, subir
tryck [v]: aumentar
prices [v]: subir, aumentar, escalar
väg [v]: subir, elevarse
riktning [v]: remontarse, elevarse
flight [v]: subir, ascender
Synonyms:
 1. klättra, framryckning, fortskrida, framskrida, vinna befordran
 2. trappa upp, öka
 3. förbättra, förhöja, lyfta, stegra, ökning
 4. trampa, knalla, stega
 5. friska i, växa
 6. skrida
 7. förstora, intensifiera, utbreda, svälla, vidga, tilltagande, stegring, höjning, höja, utvidga, eskalera, accelerera, tillta
Derived terms:åter stiga, bergsbestigare, bestiga, bestiga igen, häftigt stiga, i rätt nedstigande led, landstiga, överstiga, stiga åt sidan, stiga av, stiga av ett flygplan, stiga av ett tåg, stiga ned, stiga, stiga på tåget, stiga tillbaka, stiga upp, stiga ut, stigande, stigande trend
Wiki:Stiga är ett varumärke och startades 1934 som en import- och grossistfirma av Stig Hjelmquist. Idag säljs såväl lek- och sportprodukter som trädgårdsmaskiner under namnet. Stiga ingår sedan augusti 2000 i Global Garden Products-koncernen (GGP) som i sin tur ägs av brittiska 3i (från och med 2007).
Example:
 1. Dags att stiga upp.
 2. Det är skönt att stiga upp tidigt.
 3. Vi såg barnet stiga på bussen.
 4. Han brukar stiga upp klockan sex.
Similar words:
engstigma
swestaga
swestega
engstag
engstage
engstagy
engstick
Your last searches:
 1. stigaLast searches

# NAL Term
1 Flag paternalismo
2 Flag significance
3 Flag utgrave
4 Flag sloven
5 Flag rett nok
6 Flag være kuldegrader
7 Flag declarar el cierre patronal
8 Flag multicolored
9 Flag kvalificerad
10 Flag chop up
11 Flag Ascension Day
12 Flag anguloso
13 Flag forakte
14 Flag lägg
15 Flag inspection
16 Flag true
17 Flag amperage
18 Flag coseno

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1613 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8905 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2606 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3194 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6120 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7514 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1991 - seconds.

mobiltelefon