logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for stimulere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstimulere
enggeneral [v]: stimulate [formal]
feelings [v]: arouse [formal], excite, incite, stir, stimulate [formal], turn on
aktivera [v]: energize, activate, boost
spageneral [v]: estimular
feelings [v]: suscitar, estimular, excitar, provocar
aktivera [v]: activar, dar energía a, estimular
swegeneral [v]: stimulera
Synonyms:
 1. (for)herde, armere, avstive, befeste, bestyrke, effektivisere, forsterke, gi næring til, hjelpe, intensivere, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, oppmuntre, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stadfeste, stive/stramme opp, stramme inn, styrke, stålsette, utbygge, væpne
 2. agitere, anspore, egge, fordre, forlede, hisse, mane, opphisse, oppildne, provosere, spore, tilskynde, utfordre, vekke
 3. begeistre, fascinere, framkalle, fremkalle, ildne, incitere, influere, inspirere, motivere, vekke interesse
Derived terms:stimulerende, stimulerende middel, sentralstimulerende middel
Example:
 1. Det er ikke minst bedriftens kapitalbehov som nå er argumentet for å stimulere de ansatte til å kjøpe aksjer.
 2. Det er ingen tvil om at en satsing av offentlige midler på disse områdene i dagens situasjon ville være langt mer effektiv for å styrke industriens produksjonsevne og inntjening enn ved å bruke betydelige offentlige midler på å stimulere til aksjeomsetning, sier Berge.
 3. Dette er et godt opplegg for dem som ønsker å finne fram til alternative kringkastingsformer og stimulere lokal kulturaktivitet.
 4. For ham gjaldt det å åpne og stimulere elevens direkte iakttagelsesevne uten å uniformere den, men som den oprinnelige naturalist han var, satte det uvilkårlig sitt preg på elevens syn og fremstillingsmåte.
 5. God samfunnsøkonomi er når statlige bevilgninger kan stimulere til økt aktivitet og ny virksomhet som ikke krever nye statsbevilgninger, sier Magnus.
 6. Helsedirektør Mork har en stor utfordring foran seg, å stimulere bevilgende myndigheter til å prioritere utnyttelse av tilgjengelige kunnskaper om forebyggende medisin til det samme nivå - eller endog foran - kurativ medisin.
 7. Hva vi først og fremst bør tilstrebe, er et system som kan stimulere innsats, initiativ og oppsparing og dermed utløse vekstkraften i økonomi og næringsliv.
 8. Jeg forsøker å innføre filmens montasjeteknikk i min poesi, å skape kolliderende bilder og tempovekslinger og stimulere leserens fantasi, slik at han selv kan utfylle de brede kløfter i min fremstilling.
 9. Av denne grunn vil rentereduksjonen også virke gunstig for næringslivet og bidra til å stimulere private investeringer, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
 10. Bærums hodepine i tiden som kommer blir ikke å stimulere til flere bedriftsetableringer, men derimot å sørge for at utbyggingen ikke skjer for raskt.
 11. Det er ikke minst bedriftens kapitalbehov som nå er argument for å stimulere de ansatte til å kjøpe aksjer i egen bedrift.
 12. Det er ikke uvanlig at en premie blir innkalkulert i et departements prosjektbudsjett for å stimulere interessen blant publikum, sier byråsjef Dag Ørjansen i Samferdselsdepartementet.
 13. Det er nødvendig for å stimulere til innsats og oppsparing og motvirke omgåelser og skatteunndragelser.
 14. Det er nødvendig med flere aktiviteter i en byhall for at den skal bli lønnsom, og for at det skal stimulere til flere kongresser i Oslo.
 15. Det gjelder å stimulere interessen ved den enkelte skole.
 16. Det meste av dette beløp bør gis som overføringer fra Staten, først og fremst over Skattefordelingsfondet, mener partiet som vil stimulere boligbyggingen gjennom økte grunnlån i Husbanken.
 17. Dette er det mest positive som har hendt oss vanlige, fantasiløse turgjengere de siste årene, sier Kåre Kristensen fra Tromsø i sin karakteristikk av Fjellfanten, DNT og Aftenpostens nyeste tiltak for å stimulere til økt ferdsel i fjellet.
 18. Dette for å stimulere andre selskaper.
 19. Distanser over fem kilometer mener vi er med å skade i stedet for å stimulere interessen, sier man der i klubben.
 20. Efter min oppfatning bidrar et større tilbud til å stimulere kjøperinteressen.
 21. For det første å sette av arealer til handel i sentrum, for det andre trenger vi tilgjengelighet og parkering i sentrum, miljø og trivsel er tredje faktor og endelig må kjøpmennene selv stimulere sin fantasi.
 22. For det tredje ville jeg midlertidig endre skattelovgivningen for industrien for å stimulere til nyskapninger.
 23. For å stimulere fiskeinteressen har vi planer om å anskaffe et skolefartøy hvor de unge kan få praksis kombinert med teoretisk fiskerutdannelse i Smøgen.
 24. Fra første stund har vi ønsket å presentere og stimulere nordnorsk kulturliv.
 25. Har man derimot mye mavesyre, vil kaffe stimulere produksjonen av denne.
 26. Hensikten med prisen er å stimulere til ekstra innsats i opplysningsarbeid om kosthold og helse i tiden fremover.
 27. Hva må ikke vår virksomhet ha betydd for å stimulere frem en øket teaterinteresse, spurte Teaterringens nåværende leder, Gerd Nafstad, i sin hilsningstale.
 28. Hvilke andre tiltak kan tas i bruk for å stimulere interessen for V6spillet ?
 29. Hvis konjunkturene forsterker seg, er det trolig ikke behov for å stimulere økonomien gjennom rentereduksjoner, sier Forsbak.
 30. I en tid hvor samfunnet klart går i en demokratiserende retning og grunnskolemeldingen akkurat har kommet ut med at skolen skal stimulere elevene til selvstendighet og medansvar, er en slik formynderholdning fra skoleledelsens side mer enn påfallende, sa Trond Hole, leder for NGS.
Similar words:
engstimulate
engstickler
engstimulant
engstimulus
engstipulate
engstammer
engstammerer
Your last searches:
 1. stimulere


Stimulere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) stimulere
Gerundio: stimulerende
Past participle: stimulert
Indikative
1. Present
 • jeg
  stimulerer
 • du
  stimulerer
 • han
  stimulerer
 • vi
  stimulerer
 • dere
  stimulerer
 • de
  stimulerer
8. Perfect
 • jeg
  har stimulert
 • du
  har stimulert
 • han
  har stimulert
 • vi
  har stimulert
 • dere
  har stimulert
 • de
  har stimulert
2. Imperfect
 • jeg
  stimulerte
 • du
  stimulerte
 • han
  stimulerte
 • vi
  stimulerte
 • dere
  stimulerte
 • de
  stimulerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde stimulert
 • du
  hadde stimulert
 • han
  hadde stimulert
 • vi
  hadde stimulert
 • dere
  hadde stimulert
 • de
  hadde stimulert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal stimulere
 • du
  vil/skal stimulere
 • han
  vil/skal stimulere
 • vi
  vil/skal stimulere
 • dere
  vil/skal stimulere
 • de
  vil/skal stimulere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha stimulert
 • du
  vil/skal ha stimulert
 • han
  vil/skal ha stimulert
 • vi
  vil/skal ha stimulert
 • dere
  vil/skal ha stimulert
 • de
  vil/skal ha stimulert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle stimulere
 • du
  ville/skulle stimulere
 • han
  ville/skulle stimulere
 • vi
  ville/skulle stimulere
 • dere
  ville/skulle stimulere
 • de
  ville/skulle stimulere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha stimulert
 • du
  ville/skulle ha stimulert
 • han
  ville/skulle ha stimulert
 • vi
  ville/skulle ha stimulert
 • dere
  ville/skulle ha stimulert
 • de
  ville/skulle ha stimulert
Imperative
Affirmative
 • du
  stimuler!
 • vi
  La oss stimulere!
 • dere
  stimuler!
Negative
 • du
  ikke stimuler! (stimuler ikke)!
 • dere
  ikke stimuler! (stimuler ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag avanzar
2 Flag infatigable
3 Flag grimace
4 Flag lime
5 Flag hålla kvar
6 Flag bytte klær
7 Flag impedir
8 Flag meter un paquete
9 Flag godsaker
10 Flag rumble
11 Flag redig
12 Flag fabricate
13 Flag el
14 Flag cuarto de baño
15 Flag no mundano
16 Flag badil
17 Flag på någons högra sida
18 Flag nackslag

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1643 - seconds.

mobiltelefon