logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for storartet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstorartet
engstil [a]: grand, imposing
behavior [a]: magnificent, splendid
spastil [a]: grandioso, imponente
behavior [a]: magnífico
swestil [a]: storartad
Synonyms:behagelig, deilig, eventyrlig, fabelaktig, fantastisk, flott, fyrstelig, guddommelig, herlig, herskapelig, kongelig, makeløs, nydelig, overdådig, overjordisk, praktfull, rikelig, utmerket, utrolig, vidunderlig, ypperlig
Example:
 1. Claes Gill vekslet mellom å kalle henne storartet og heksen fra President Harbitz gate.
 2. Fem fyrer med ved er i det hele blitt en storartet LP, eller, for å si det på Vazelinavis ; dette var saker.
 3. Havens linerle trives storartet.
 4. Michael Caine er storartet, halvt surrealistisk, med en melodi som renner ut i ingenting, og som allikevel er en soleklar hit.
 5. Zoom er fortsatt storartet.
 6. Aldeles storartet.
 7. Dere skulle sett dere sjæl... for dere er så skjønne der dere sitter... det er altså helt storartet.
 8. Det må da være storartet å være humorist i Dagbladet bortsett fra Dusteforundet er det jo ikke konkurranse fra noen unntatt når Andreas Hompland garper utav seg et morsomt vondord, sånn en gang i måneden ?
 9. Det var en storartet tale, som tok opp alle de viktige spørsmål folk er opptatt av, sier således formannen i forsvarskomiteen i Representantenes hus, Melvin Price.
 10. Det vil bli en storartet begivenhet, lover han.
 11. Det ville være storartet om for eksempel en teknisk skole påtok seg oppgaven å utarbeide løsninger for elever med de samme problemene som ham, sier AnneGrete, som sammen med rektor ved Radarveien skole, Rolf Lund, og mange andre spesiallærere i lignende situasjoner venter spent på den videre utvikling på fronten.
 12. Dette bare beviser at Reagan er en storartet TVstjerne og meget populær.
 13. Dette er storartet, fastslo sjefspiloten Vance Brand, da romfergen Challenger enda en gang befant seg i kretsløp rundt Jorden.
 14. Dette er storartet.
 15. Han er storartet som lagkammerat, vi har virkelig hatt det fint som et lag.
 16. Jeg har sittet i amerikansk TV og fortalt hvor storartet vi behandler våre gamle her i Norge.
 17. Klart vi synes det er storartet at Relax ble en suksess, men vi la ikke inn stygge ord for å sjokkere eller å vekke oppmerksomhet, sier Johnson.
 18. Mannskapet hadde en smule uflaks til å begynne med, men det ga oss en storartet avslutning på en alt ialt god innsats.
 19. Men det er storartet at Persbråten markerer sin del av byens historie.
 20. Nobelkomiteens beslutning er en storartet politisk erklæring om at de som bekjemper apartheid, blir oppfattet på samme måte som de som bekjemper kommunismen, sier årets fredsprisvinner biskop Desmond Tutu til Aftenpostens USAkorrespondent.
 21. Samarbeidet mellom oss tre forfattere går storartet, til tross for en del sprogvanskeligheter, humrer Calmeyer.
 22. Som ga Tahiatikaomata sitt efternavn, fletter borgermesteren behendig inn, han er storartet til å gi suffli.
 23. Storartet !
 24. 1985festspillene tegner til å bli bedre enn noen gang - og en storartet sorti for Knut Thomassen, sier Halfdan Wiberg.
 25. 60 motejournalister fra de fleste land i VestEuropa stilte opp da Det Internasjonale Ullsekretariat markerte sitt 20 årsjubileum med et storartet symposium i Speilsalen på Grand Hotel i Stockholm.
 26. Akkurat som Paganinis capriser er studier i fiolinteknikk, så er Brahms verkstudie for klaver der alle mulige grener av klaverteknikken tas opp til behandling på en storartet måte.
 27. All storartet, privat pionerinnsats gjennom tidene - og den skal det fortsatt være plass til - har alltid gått foran fellesskapet og det offentlige og vist vei.
 28. Alt var storartet og storslagent - også underskuddet.
 29. Ambivalent selv i forholdet til sin egen kjønnsidentitet, uten at jeg legger noe spesielt og ualminnelig i det, pågående og sky, øm og hard, hans dans med kniven tilslutt, mens han synger Cole Porters Night and day var en storartet prestasjon.
 30. At det ikke gikk så godt som ventet i norske paradegrener som skøyter og herrelangrenn, rokker ikke ved helhetsinntrykket, nemlig at Norge gjorde det storartet.
Similar words:
engstarlet
engstarter
norstarte
norstarter
spastarter
engstare
engstarlit
Your last searches:
 1. storartetLast searches

# NAL Term
1 Flag putrefaction
2 Flag yardstick
3 Flag necesidad fundamental
4 Flag uoppfylt
5 Flag regresar a la mente
6 Flag salir mal
7 Flag volver a entrar
8 Flag torped
9 Flag profet
10 Flag erode
11 Flag tendon
12 Flag arbeidsgiver
13 Flag hvitsnipp
14 Flag hortera
15 Flag hitchhike
16 Flag handdocka
17 Flag decibel
18 Flag vítores

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 561 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8199 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2908 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5826 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6646 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7169 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1707 - seconds.

mobiltelefon