logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for storartet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstorartet
engstil [a]: grand, imposing
behavior [a]: magnificent, splendid
spastil [a]: grandioso, imponente
behavior [a]: magnífico
swestil [a]: storartad
Synonyms:behagelig, deilig, eventyrlig, fabelaktig, fantastisk, flott, fyrstelig, guddommelig, herlig, herskapelig, kongelig, makeløs, nydelig, overdådig, overjordisk, praktfull, rikelig, utmerket, utrolig, vidunderlig, ypperlig
Example:
 1. Claes Gill vekslet mellom å kalle henne storartet og heksen fra President Harbitz gate.
 2. Fem fyrer med ved er i det hele blitt en storartet LP, eller, for å si det på Vazelinavis ; dette var saker.
 3. Havens linerle trives storartet.
 4. Michael Caine er storartet, halvt surrealistisk, med en melodi som renner ut i ingenting, og som allikevel er en soleklar hit.
 5. Zoom er fortsatt storartet.
 6. Aldeles storartet.
 7. Dere skulle sett dere sjæl... for dere er så skjønne der dere sitter... det er altså helt storartet.
 8. Det må da være storartet å være humorist i Dagbladet bortsett fra Dusteforundet er det jo ikke konkurranse fra noen unntatt når Andreas Hompland garper utav seg et morsomt vondord, sånn en gang i måneden ?
 9. Det var en storartet tale, som tok opp alle de viktige spørsmål folk er opptatt av, sier således formannen i forsvarskomiteen i Representantenes hus, Melvin Price.
 10. Det vil bli en storartet begivenhet, lover han.
 11. Det ville være storartet om for eksempel en teknisk skole påtok seg oppgaven å utarbeide løsninger for elever med de samme problemene som ham, sier AnneGrete, som sammen med rektor ved Radarveien skole, Rolf Lund, og mange andre spesiallærere i lignende situasjoner venter spent på den videre utvikling på fronten.
 12. Dette bare beviser at Reagan er en storartet TVstjerne og meget populær.
 13. Dette er storartet, fastslo sjefspiloten Vance Brand, da romfergen Challenger enda en gang befant seg i kretsløp rundt Jorden.
 14. Dette er storartet.
 15. Han er storartet som lagkammerat, vi har virkelig hatt det fint som et lag.
 16. Jeg har sittet i amerikansk TV og fortalt hvor storartet vi behandler våre gamle her i Norge.
 17. Klart vi synes det er storartet at Relax ble en suksess, men vi la ikke inn stygge ord for å sjokkere eller å vekke oppmerksomhet, sier Johnson.
 18. Mannskapet hadde en smule uflaks til å begynne med, men det ga oss en storartet avslutning på en alt ialt god innsats.
 19. Men det er storartet at Persbråten markerer sin del av byens historie.
 20. Nobelkomiteens beslutning er en storartet politisk erklæring om at de som bekjemper apartheid, blir oppfattet på samme måte som de som bekjemper kommunismen, sier årets fredsprisvinner biskop Desmond Tutu til Aftenpostens USAkorrespondent.
 21. Samarbeidet mellom oss tre forfattere går storartet, til tross for en del sprogvanskeligheter, humrer Calmeyer.
 22. Som ga Tahiatikaomata sitt efternavn, fletter borgermesteren behendig inn, han er storartet til å gi suffli.
 23. Storartet !
 24. 1985festspillene tegner til å bli bedre enn noen gang - og en storartet sorti for Knut Thomassen, sier Halfdan Wiberg.
 25. 60 motejournalister fra de fleste land i VestEuropa stilte opp da Det Internasjonale Ullsekretariat markerte sitt 20 årsjubileum med et storartet symposium i Speilsalen på Grand Hotel i Stockholm.
 26. Akkurat som Paganinis capriser er studier i fiolinteknikk, så er Brahms verkstudie for klaver der alle mulige grener av klaverteknikken tas opp til behandling på en storartet måte.
 27. All storartet, privat pionerinnsats gjennom tidene - og den skal det fortsatt være plass til - har alltid gått foran fellesskapet og det offentlige og vist vei.
 28. Alt var storartet og storslagent - også underskuddet.
 29. Ambivalent selv i forholdet til sin egen kjønnsidentitet, uten at jeg legger noe spesielt og ualminnelig i det, pågående og sky, øm og hard, hans dans med kniven tilslutt, mens han synger Cole Porters Night and day var en storartet prestasjon.
 30. At det ikke gikk så godt som ventet i norske paradegrener som skøyter og herrelangrenn, rokker ikke ved helhetsinntrykket, nemlig at Norge gjorde det storartet.
Similar words:
spastarter
engstarlet
norstarte
norstarter
engstarter
norstanset
engstartle
Your last searches:
 1. storartetLast searches

# NAL Term
1 Flag underwriting
2 Flag have-not
3 Flag pescadera
4 Flag photon
5 Flag lentil
6 Flag vaguada
7 Flag rafsa
8 Flag godteri
9 Flag eterkropp
10 Flag amuse
11 Flag palmolja
12 Flag acordado
13 Flag jordgubbe
14 Flag cringe
15 Flag jordgubbe
16 Flag reprochar
17 Flag speilskrift
18 Flag småkake

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 607 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3333 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5186 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1441 - seconds.

mobiltelefon