logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for stram:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstram
engfinans [a]: stringent
behavior [a]: stiff
spafinans [a]: severo, tirante
behavior [a]: ceremonioso, protocolario
swefinans [a]: stram
Synonyms:
 1. urørlig, ste, ubøyelig
 2. snever, trang, innpåklengende, tights
Derived terms:ekstramural, stramme til, innstramme, stramme, stram line, stramming, stramtsittende, stive/stramme opp, stramme inn, oppstrammer, innstramming
Anagrams:smart
Example:
 1. Mozartsk eleganse, engasjerende stemmeprakt, spirituelt spill, nettopp den riktige balansen mellom det komisk overdrevne og stram presisjon og eleganse.
 2. På Majorstuens folkeskole ble man kallet inn av en liten, stram kvinne - som takket være sin tannhygienske gjerning i denne verden, fikk en så skrekkinngydenede posisjon at mange rampegutter gikk i gulvet bare de så henne.
 3. Selv om regjeringen sender ut signaler fra sin budsjettkonferanse på Randsvangen om at det fortsatt er nødvendig å føre en stram økonomisk politikk, er det likevel mulig å skaffe penger til det som er nevnt ovenfor.
 4. Jeg har ingen tro på at lønnsutvikling og kostnadsstigning kan temmes ved at det føres en stram finans og kredittpolitikk.
 5. Kommunen har allerede, som kjent, temmelig stram økonomi.
 6. Regjeringen har hittil ført en stram økonomisk politikk.
 7. Regjeringen må fortsatt legge opp en relativt stram økonomisk politikk.
 8. Ved å føre en forholdsvis stram efterspørselspolitikk ser det ut til at myndighetene har greid å skape rom for en økning i investeringene.
 9. Vi ber ikke om nye stillinger, men om at lønnsbudsjettet er stort nok til at vi ikke må kjøre en så stram linje på bruk av ekstrahjelp, vikarer og overtid.
 10. Vi har ført en stram politikk i tre år.
 11. Økonomien blir stram og vi vil oppleve en konsolidering på flere felter uten at jeg vil kalle det stagnasjon.
 12. 140 arbeidstagere i Sporveien har søkt om bykassepensjon, og bemanningssituasjonen er nå meget stram.
 13. Allikevel varslet finansminister Lawson at neste års lånebehov kan reduseres til syv milliarder pund, to prosent av brutto nasjonalprodukt, på grunn av stram budsjettering og økende inntekter fra Nordsjøen på grunn av dollarkursen.
 14. Arbeiderpartiet mener derfor det er påkrevet med en stram pris og inntektspolitikk.
 15. Bedriften vil få stram likviditet med det opplegg som er foreslått, men det skal gå med disiplinert drift, mener han.
 16. Birgitte Victoria Svendsens tolkning er stram og sterk i opprøret og samtidig myk og poetisk.
 17. Blant annet takket være en stram importpolitikk har Romania i 198283 innfridd 1,8 milliarder i vestlige fordringer, og står igjen med åtte milliarder.
 18. Da emnet - kosthold og levestandard - neste gang kom opp var behandlingen langt mer analytisk og stram, men så var da også forfatteren Knut Getz Wold.
 19. Da jeg kjørte ut av landet dagen efter, sto grensevaktene og gjorde stram honnør.
 20. Da politiefterforskerne kom til åstedet, var det fremdeles en stram lukt av eter eller nafta i baderommet.
 21. Danskene kan derfor imøtese nye tilstramninger på utgiftssiden, likeledes en meget stram inntektspolitikk - med andre ord en videreføring av den linje regjeringen har fulgt hittil.
 22. Dcn var stram med svettedråper som rant og forsvant ned bak den hvite skjortekraven.
 23. Den ene boltrer seg i dramatiske selskapskjoler og tenker ut originale detaljer, den andre demper ned uttrykket til stram eleganse.
 24. Den olympiske ilden har overnattet på Olympiaplassen foran det gigantiske Skenderiasentret, med orangekledde idrettsungdommer to og to i stram givakt mellom ilden og de olympiske ringer.
 25. Dersom de kredittpolitiske virkemidler brukes med sikte på å holde bankenes utlånsøkning innen de fastsatte rammer, kan dette gi en for stram politikk med uønskede realøkonomiske konsekvenser.
 26. Dersom denne blir for stram, rammer det sentrale felter som helse, sosialog samferdselsutbygging.
 27. Det er blitt en stram og rettlinjet kabaret musikalsk som litterært har den tyngde ; foruten at den formidler et medmenneskelig nestekjærlighetens budskap.
 28. Det er blitt en stram og tett oppsetning med en samlet spilletid på litt over en time - akkurat passe for den aktuelle publikumsgruppe.
 29. Det er en både stram og charmerende oppsetning på det høyeste nivå, med mange gode dansenumre.
Results found in Swedish dictionary
swestram
engfinans [a]: stringent
behavior [a]: stiff
norfinans [a]: stram
spafinans [a]: severo, tirante
behavior [a]: ceremonioso, protocolario
Synonyms:
 1. ansträngd, tryckt
 2. orörlig, styv, oböjlig
 3. snäv, trång, åtsmitande, tajt
Derived terms:strama åt, strama
Anagrams:smart, trams
Similar words:
engsteam
norstam
swestam
engstab
engstag
engstamp
engstar
Your last searches:
 1. stramLast searches

# NAL Term
1 Flag utrymma
2 Flag bråka
3 Flag hard-fisted
4 Flag ule
5 Flag treningssenter
6 Flag financiera
7 Flag frysa
8 Flag djur
9 Flag playwright
10 Flag middelalder
11 Flag bijouteri
12 Flag batong
13 Flag placer
14 Flag atizar
15 Flag hyllerom
16 Flag agile
17 Flag skremme vekk
18 Flag planking

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 272 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2280 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7612 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2616 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6861 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1661 - seconds.

mobiltelefon