logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for strekk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstrekk
enggeneral [n]: distance
general [v]: tighten, tauten
kroppsdel [v]: stretch
hånd [v]: reach
medicine [v]: pull, twine
spageneral [n]: trayecto [m]
general [v]: apretar, tensar
kroppsdel [v]: estirar
hånd [v]: extender
medicine [v]: torcer, distender
swegeneral [n]: sträcka
Synonyms:
  1. distanse
  2. fraksjon, stykke, bestanddel, stump, lodd, fragment, del, andel
  3. avstand
  4. utvide
  5. utvikle, åpne, øke, utstrekke, forstørre, utbre, bredde, ekspandere, utøke, vokse
Derived terms:ansiktstrekk, strekkfasthet, få senestrekk i nakken, få senestrekk i ryggen, i strekk, ikke tilstrekkelig, mer enn tilstrekkelig, strekke på seg, strekke seg, strekke ut, strekke seg ut, strekkode, strekkmerke, tilstrekkelig, tilstrekkelighet, utstrekke, værstrekk, strekkbar, strekke, tilstrekkelig mengde, utilstrekkelig, utilstrekkelighet, være tilstrekkelig, strekkende, strekkbarhet
Example:
  1. Tom jobber omtrent ni timer i et strekk.
  2. Han jobbet ti timer i et strekk.
  3. Jeg kan bare gå omtrent tre kilometer i strekk.
  4. Maria har lest ut hele driftshåndboken på 321 sider i et strekk.
Similar words:
engsteak
norstakk
norstek
norsteke
norstekt
norstenk
norsterk
Your last searches:
  1. strekkLast searches

# NAL Term
1 Flag sentimentalitet
2 Flag cramming
3 Flag mentor
4 Flag pynt
5 Flag drive-in cinema
6 Flag aktiv
7 Flag seguro de sí mismo
8 Flag caza
9 Flag trolle
10 Flag uten reservasjon
11 Flag klavikord
12 Flag reckless
13 Flag avsky
14 Flag be bored
15 Flag integral
16 Flag guay
17 Flag i vilket fall som helst
18 Flag matbit

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1934 - seconds.

mobiltelefon