logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for strid:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstrid
engkontroll [n]: contest, struggle
meningsforskjell [n]: contesting, disputation
diskusjon [n]: battle
ord [n]: quarreling, quarrelling, arguing, disputing, bickering, squabbling, fighting
millitærisk [n]: conflict, clash, armed struggle, battle, combat, fight
spakontroll [n]: contieneste [f], lucha [f]
meningsforskjell [n]: impugnación [f], refutación [f], objeción [f]
diskusjon [n]: batalla [f]
ord [n]: altercado [m], discusión [f], disputa [f]
millitærisk [n]: conflicto [m], lucha [f], choque [m], batalla [f], combate [m]
swekontroll [n]: strid
Synonyms:
 1. angrep, bakangrep, blodhevn, blodsutgydelser, feide, fektekamp, felttog, forfølgelse, hevntokt, ild, kamp, korstog, krig, overfall, sverdslag, tokt, trefning, tumult, tvekamp, vold
 2. basketak, batalje, duell, dyst, håndgemeng, håndgripeligheter, klammeri, knuffing, nappetak, oppgjør, sammenstøt, slagsmål, slåssing, slåsskamp
 3. delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskelling
 4. prosess, påtale, rettergang, rettssak, rettstvist, sak, straffesak, tiltale, tvist
Derived terms:bestride, bestridende, blodig strid, gå stikk i strid mot, motstridende, motstridig, ubestridelig, omstridt, ordstrid, stridig, si noe som fører til strid, stå i strid, stride mot, stridende, stridig, stridighet, strids-, stridshode, stridshanske, stridslysten, stridslyst, stridsordning, stridsrop, stridstrøtthet, stridshane, stridsvogn, stridsøks, stridulere, stridgråte, stridregne, bestridelig, fornuftsstridig, gjenstridig, gjenstridighet, ikke-stridende, lovstridig, stridshest, stridbar, stridsspørsmål, stride, stå i motstrid med, kappestrid
Example:
 1. Noen ganger har det vært strid. Andre ganger har det vært full enhet og harmoni.
 2. Hvordan kunne kolonistene erklære uavhengighet? Jeg synes det er i strid med sunn fornuft.
Results found in Swedish dictionary
swestrid
engkontroll [n]: contest, struggle
meningsskiljaktighet [n]: contesting, disputation
diskussion [n]: battle
ord [n]: quarreling, quarrelling, arguing, disputing, bickering, squabbling, fighting
millitærisk [n]: conflict, clash, armed struggle, battle, combat, fight
norkontroll [n]: strid
spakontroll [n]: contienda [f], lucha [f]
meningsskiljaktighet [n]: impugnación [f], refutación [f], objeción [f]
diskussion [n]: batalla [f]
ord [n]: altercado [m], discusión [f], disputa [f]
millitærisk [n]: conflicto [m], lucha [f], choque [m], batalla [f], combate [m]
Synonyms:
 1. slag, kamp
 2. dispyt, motsättning, tvista, gruffa, rabalder, tumult, tvist, trubbel, gräl, groll, missämja, gruff, gräla, upplopp, kiv, konflikt, tjafs, fejd
 3. envig, tvekamp, fajt
 4. slåss, slagsmål, duell
 5. bråk
 6. drabbning, dust, kraftmätning, strida, tävling, batalj
 7. oenighet, disharmoni, sammandrabbning, schism, osämja, stridighet
 8. ofred, väpnad konflikt
 9. sammanstötning
 10. kategori, råsop, stöt, smäll, rapp, art, örfil, sort, typ, klass, krig
 11. handgemäng
 12. bråka, käbbla, munhuggas
 13. polemik, split, kontrovers
 14. lopp, turnering, match
Derived terms:bestrida, bestridande, kärnstridsspets, motstridande, motstridig, obestridlig, omstridd, ordstrid, stridig, stå i strid, strid ström, strida emot, strida med, strida mot, stridande, stridig, stridighet, strids-, stridsdel, stridshandske, stridslysten, stridslystnad, stridsordning, stridsrop, stridströtthet, stridstupp, stridsvagn, stridsyxa, stridulera, gatustrider, genstridig, stridsflygplan, lagstridig, stridsman, strida
Wiki:Strid, krigsvetenskaplig term som egentligen avser varje sammandrabbning av väpnade styrkor, men vanligen förstår man därmed i motsats till slag en sådan sammandrabbning, där styrkan på båda sidor inte är synnerligen betydlig och vars följder inte bli avgörande för krigets utgång. Strid är sålunda ungefär liktydigt med träffning. I olika sammansättningar, såsom stridsdispositioner, stridsorder, stridsgruppering, stridsändamål, stridsberättelse, stridsmedel, stridssätt, stridsändamål m. fl.
Example:Jag gillar inte att förlora en strid.|Alla förbereder sig för strid.|De följer dig i strid, och död.|Jag uppskattar en strid där bytet ej blir skralt|Inte alls för strid, bara för att utvärdera situationen-|Det var länge sen de var i strid.|Strid mot varandra!|Det är inte din strid.|Efter årtionden av strid har Agamemnon, kung av Mykene-|Ett krig utan strid utan monument bara offer.
Similar words:
engstaid
engstain
engstair
engstand
engsteed
engstein
engsteroid
Your last searches:
 1. stridLast searches

# NAL Term
1 Flag hacer cosquillas a
2 Flag stabilize
3 Flag alpe-
4 Flag avsondre
5 Flag surinamesisk
6 Flag spekk
7 Flag hantverkare
8 Flag attire
9 Flag divulgarse
10 Flag tillagt
11 Flag veide
12 Flag jungle
13 Flag være lavpresterende
14 Flag galvanism
15 Flag cartridge case
16 Flag estrujado
17 Flag olabukse
18 Flag creep

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1218 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2053 - seconds.

mobiltelefon