logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for stridsspørsmål:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norstridsspørsmål
enggeneral [?]: controversy
spageneral [?]: controversia
swegeneral [?]: kontroverser
Synonyms:delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, uenighet, uoverensstemmelse, utskelling
Example:
 1. Denne saken kan utvikle seg til å bli en av de største og mest bitre politiske stridsspørsmål i etterkrigstidas Norge, skrev en av APpressens redaktører.
 2. Forholdet mellom våre to sprogformer har lenge vært et stridsspørsmål som har satt sinnene i kok og umuliggjort en saklig debatt, påpekte hun.
 3. Jeg hater tanken på at våre valg skulle bli avgjort på basis av et religiøst stridsspørsmål, sier senator Lowell Weicker, som truer med å snakke i månedsvis for å hindre en votering i Senatet.
 4. Supermaktene har funnet ut at de har en egeninteresse i å engasjere seg i forhandlinger, uten at de har endret standpunkter til de fundamentale stridsspørsmål og uten å ha noe begrunnet håp om å nå resultater, fremholder en av de mange anonyme kritikere.
 5. Vi fastholder at Haagdomstolen ikke er den rette instans hverken når det gjelder vurderingen av de legale aspekter ved slike regionale stridsspørsmål, eller i arbeidet for å finne en fredelig løsning i MellomAmerika, fremholdt talsmannen Alan Romberg under mandagens pressekonferanse.
 6. Abortsaken har vært blant de store stridsspørsmål siden den liberale revolusjon, under ledelse av tidligere høyesterettsjustitiarius Earl Warren.
 7. Afghanistan og forholdet til Pakistan vil utvilsomt bli et av de sentrale stridsspørsmål når utenriksminister George P. Shultz møter Gromyko senere i uken.
 8. Andropov gjør det klart at en forutsetning for en løsning av de store stridsspørsmål som skiller USA og SovjetUnionen er at USA og de andre NATOlandene viser ønske og politisk vilje til dette.
 9. Arbeiderpartiets hovedtalsmann i debatten, Ranja Hauglid, erkjente at dette kan være et teologisk stridsspørsmål, men understreket at hovedhensikten var å få frem at kvinner ikke må bli forbigått ved utnevnelser fordi de er kvinner.
 10. Boken efterlater ingen tvil om hva kristensosialisten mener om en rekke kirkelige stridsspørsmål.
 11. De krever også større imøtekommenhet overfor DDR i flere stridsspørsmål, blant annet om statsborgerskapet.
 12. De tre stridsspørsmål som ennå står uløst, dreier seg om valgreglene for arbeidsgiverrepresentasjon i styret, fordelingen av de statlige styreplasser i Amerikaregionen og hvilken region Israel skal tilhøre.
 13. De viktigste stridsspørsmål er om Staten skal overta eierandeler som Statoil har på det store Statfjordfeltet og om Statoil fortsatt skal ha monopol på salg av Statens royaltyolje, eller om også Hydro og Saga Petroleum skal få selge denne olje på Statens vegne.
 14. De vil neppe kunne bane veien for en gledelig dramatisk forståelse mellom de to supermakter om et så sentralt stridsspørsmål som atomnedrustning.
 15. Den militante grubearbeiderleder Arthur Scargill så utspillet som en kjærkommen anledning til å samle sine arbeidere om et nytt stridsspørsmål efter at overtidsnektelsen ikke har virket.
 16. Den svenske hovedstad gir i de kommende uker KNEstatene en ny anledning til å vise at de vil løse stridsspørsmål med fredelige midler.
 17. Denne første sammenfattende bok om Norges historie som oljeland tar også for seg de mange indrepolitiske stridsspørsmål som har preget denne virksomheten.
 18. Det andre store stridsspørsmål er abortsaken, hvor uenigheten ikke primært dreier seg om det knesatte prinsipp om kvinnens rett til å treffe avgjørelsen.
 19. Det dreier seg mindre om tro enn om de såkalte sosiale stridsspørsmål i amerikansk politikk, først og fremst adgang til bønn i skolene og abort.
 20. Det er klart at både Reagan og Gromyko holdt fast på sine standpunkter til de mest vitale stridsspørsmål.
 21. Det er klart at saken vil bli et stort politisk stridsspørsmål, og uklart om regjeringsflertallet vil klare å bringe lovforslaget igjennom i Forbundsdagen.
 22. Det er naturlig nok prisen som er det viktigste stridsspørsmål mellom kjøper og selger i den avsluttende fase av forhandlingene.
 23. Det kan f.eks. skyldes sykdom i hjemmet, forholdet til ektefellen, økonomiske floker, kollegiale stridsspørsmål eller lignende problemer.
 24. Det kan ikke lenger være noen tvil om at USAs militære engasjement i Libanon vil bli et av de store stridsspørsmål i årets valgkamp.
 25. Det konkrete stridsspørsmål i 1884 gjaldt Venstres krav om statsrådenes adgang til Stortinget.
 26. Det skulle si seg selv at kirkens egne organer er bedre egnet til å avgjøre teologiske stridsspørsmål enn de politiske myndigheter.
 27. Det store prinsipielle stridsspørsmål er hans krav om at rundt regnet 128 000 toppfolk med tilgang til høyt gradert materiale, skal underkaste seg censur for resten av livet.
 28. Det store stridsspørsmål i TrondheimOslo har alltid vært følgebilene.
 29. Det store stridsspørsmål til nå har vært hvorvidt det er tverrpolitisk basis for et kompromiss om utformingen av et nytt skattesystem.
 30. Det største stridsspørsmål gjaldt imidlertid prinsippene for utnevnelse av prester, spesielt kvinnelige.
Your last searches:
 1. stridsspørsmålLast searches

# NAL Term
1 Flag sittevogn
2 Flag loslitt
3 Flag gi blaffen
4 Flag svovelkis
5 Flag fluks
6 Flag intervjuerska
7 Flag tjohej
8 Flag sleep tight
9 Flag hyperbel
10 Flag kategorisere
11 Flag tekanne
12 Flag fleco
13 Flag communicative
14 Flag habitant
15 Flag perjudicar
16 Flag vennesæl
17 Flag menneskerettigheter
18 Flag dupert

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1281 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1512 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1768 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1507 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2122 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3492 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2172 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2488 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4955 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4877 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1785 - seconds.

mobiltelefon