logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for strike:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engstrike
norsports - bowling [n]: strike [u]
employment [n]: streik [u]
mineralogy [n]: kupp [n]
military [n]: angrep [n]
clock [v]: slå
employment [v]: streike, gå til streik, legge ned arbeidet
attention [v]: slå
idea [v]: slå
objects [v]: slå, slå til, kaste, bombardere
crime [v]: slå til
person [v]: slå
spasports - bowling [n]: strike [m]
employment [n]: huelga [f]
mineralogy [n]: descubrimiento [m]
military [n]: ataque [m]
clock [v]: dar, tocar
employment [v]: declararse en huelga
attention [v]: ocurrírsele a uno
idea [v]: ocurrírsele a uno, cruzarse por la cabeza
objects [v]: tropezar con, dar contra, chocar contra, tirar, lanzar, arrojar
crime [v]: atacar
person [v]: golpear, pegar
swesports - bowling [n]: strike [u]
employment [n]: strejk [u]
mineralogy [n]: fynd [n]
military [n]: angrepp [n]
clock [v]: slå
employment [v]: strejka, gå i strejk, lägga ned arbetet
attention [v]: slå
idea [v]: slå
objects [v]: slå, slå till, kasta, bombardera
crime [v]: slå till
person [v]: slå
Synonyms:
 1. [n]: work stoppage, job action [gt]
 2. [n]: attack [gt], onslaught [gt], onset [gt], onrush [gt]
 3. [n]: pitch [gt], delivery [gt]
 4. [n]: rap, tap, blow [gt], bump [gt]
 5. [n]: ten-strike, score [gt]
 6. [n]: hit, smash, smasher, bang, success [gt]
 7. [v]: hit, impinge on, run into, collide with, touch [gt]
 8. [v]: touch [gt], strike down [rt]
 9. [v]: affect, impress, move
 10. [v]: hit, attack [gt], assail [gt]
 11. [v]: read [gt], register [gt], show [gt], record [gt]
 12. [v]: hit, affect [gt], impact [gt], bear upon [gt], bear on [gt], touch on [gt], touch [gt]
 13. [v]: walk out, protest [gt], resist [gt], dissent [gt]
 14. [v]: fall, shine, happen [gt], hap [gt], go on [gt], pass off [gt], occur [gt], pass [gt], fall out [gt], come about [gt], take place [gt]
 15. [v]: come to, achieve [gt], accomplish [gt], attain [gt], reach [gt]
 16. [v]: hit, touch [gt]
 17. [v]: shape [gt], form [gt]
 18. [v]: fall upon, come upon, light upon, chance upon, come across, chance on, happen upon, attain, discover, find [gt], regain [gt]
 19. [v]: make [gt], create [gt]
 20. [v]: scratch, expunge, excise, delete [gt], cancel [gt]
 21. [v]: hit, come to
 22. [v]: hit, move [gt], displace [gt]
 23. [v]: assume, take, take up, move [gt]
 24. [v]: mint, coin, create from raw material [gt], create from raw stuff [gt]
 25. [v]: strickle, flush [gt], level [gt], even out [gt], even [gt]
 26. [v]: penetrate [gt], perforate [gt]
 27. [v]: solve [gt], work out [gt], figure out [gt], puzzle out [gt], lick [gt], work [gt]
antonyms:[v]: miss
Derived terms:general strike, go on strike, hunger strike, sit-down strike, strike down, strike from, strike off, strike out, strike pay, strike through, strikebound, strikebreaker, striker, take strike action, strike dead, counterstrike, dolphin striker, first strike, pre-emptive strike, preventive strike, strike-slip fault, strike a blow, strike a chord, strike a note, strike back, strike dumb, strike hard, strike home, strike leader, strike up, strike zone, strikebreaking, strikeout, surgical strike, sympathetic strike, sympathy strike, ten-strike, wildcat strike
Example:
 1. I have a good mind to strike you for being so rude.
 2. The student center is a good place to strike up conversations.
 3. We should strike a balance between our expenditure and income.
 4. The committee decided to call off the strike.
 5. Whoever the pitcher may be, he will not be able to strike out our best hitter.
 6. The bus drivers are on strike today.
 7. Workers at the company went on a strike.
 8. The general strike paralyzed the whole country.
 9. The strikers called off the strike of their own accord.
 10. Will the strike affect the price of coal?
 11. The strike affected the nations economy.
 12. The strike was to little purpose.
 13. I had to cancel my trip on account of the strike.
 14. A strike is a mass refusal to work by a body of employees.
 15. A strike disrupted the postal system.
 16. The strike had not been peaceful, however, and Rev. Martin Luther King, Jr. begged both sides to be patient and calm.
 17. It looked like a strike to me from here.
 18. It must have been something really big for him to strike a triumphant pose like that.
 19. Theres to be a strike on April 6th.
 20. Will they go on strike again? Im afraid so.
Results found in Norwegian dictionary
norstrike
engsport - bowling [n]: strike
spasport - bowling [n]: strike [m]
swesport - bowling [n]: strike
Anagrams:streik, trikse, sikret
Example:
 1. Hver dag ser jeg på værkartet, og hva jeg ser for meg er et katastrofeområde når det gjelder sjøoperasjoner, sier viseadmiral Joseph Metcalf III, sjefen for NATOs Strike Fleet, i en samtale med Aftenposten.
 2. Jeg skal si fra når jeg blir trett and want to go on strike, smiler han.
 3. Vi har såvisst intet imot å vise dem at vi er gode, men akkurat hvor gode vi er akter vi ikke å demonstrere for dem, sa sjefen for Strike Fleet til pressen.
 4. Arne Svein Strøm, Strike.
 5. Arne Svein Strøm / Erik Garder, Strike.
 6. Der er i disse Dage udbrudt Strike blandt endel af Kristiania Skræddersvende.
 7. Derimot er utviklingen av våpensystemer for såkalt deep strike en langsiktig affære, som det dessuten er knyttet adskillig usikkerhet til.
 8. Det er Hilda Strike, som tapte på målstreken for Stella Walsh, som ønsker å holde liv i skandalen.
 9. Det er det sjefen for den amerikanske 2. flåte / STRIKE FLEET, viseadmiral Joseph Metcalf III som har hatt.
 10. Det er imidlertid liten tvil om at NATOs Strike Fleet, hvorav den amerikanske 2. flåte utgjør hovedparten, vil sette svært meget inn på å bekjempe de sovjetiske ubåtbarrierer mellom GrønlandIsland og Storbritannia for å trenge videre inn i Norskehavet.
 11. Det er sjefen for NATOs Strike Fleet, viseadmiral Joseph Metcalf III, som sier dette foran den største øvelse som noen gang er holdt i Norge.
 12. Droskekuskene i London true paany med at gjøre Strike.
 13. Finalen i 1932 ble et dramatisk oppgjør mellom Strike og Walsh.
 14. For den oppgaven kan admiral Fitch på denne turen også regne med støtte helt fra den norske Orionskvadronen på Andøya via Keflavikbasen på Island til Strike Fleets egne midler, som heller ikke er ubetydelige.
 15. Jeg tente en Lucky Strike og slentret inn i den mørke teatersalongen, hvor en ivrig freelanceskuespiller med et utall hatter og en gitar prøvde å gi sin satiriske kortversjon av statenes historie.
 16. NATOs Strike Fleet Atlantic som skal unnsette Norge og bringe med seg den amerikanske marineinfanteribrigade, forlot sine baser torsdag.
 17. NATOs Strike Fleet forlot hovedbasen Norfolk og andre havner på den amerikanske østkyst torsdag i forrige uke.
 18. SJEFEN for NATOs Strike Fleet, den amerikanske viseadmiral Joseph Metcalf III, treffer vi ombord i hans kommandoskip, USS Mount Whitney.
 19. Senere fikk Luftvåpenets Kystkommando sitt hovedkvarter der, og nå har Luftvåpenets 18 Strike Command Group som har avløst Kystkommandoen, sitt hovedkvarter i Northwood.
 20. Sjefen for den amerikanske annen flåte og den såkalte Strike Fleet Atlantic, viseadmiral Joseph Metcalf III, sa på pressekonferansen at slik kommandooverføring vanligvis vil foregå ombord i et mindre kontor eller i et telt i land.
 21. Strike Fleet består i fredstid av flåteenheter fra den annen amerikanske flåte (2.
 22. Strike Fleet vil kunne være etablert i NordAtlanteren i løpet av maksimum ti dager, avhengig av situasjonen i verden forøvrig og behovet for hangarskipsstyrker andre steder, som i Det indiske hav eller Middelhavet.
 23. Strike blandt Kristiania Skræddersvende.
 24. Sveinung Wangensteen, Strike BK, Oslo.
 25. Vi har fått utprøvet ting som vi aldri har klart tidligere, og øvelsen har til nå vært gjennomført på en glimrende måte, sa sjefen for NATOs Strike Fleet, viseadmiral Joseph Metcalf III da han onsdag holdt pressekonferanse ombord i kommandoskipet Mount Whitney i Norskehavet.
 26. Nassau er egentlig bygget for amfibiske operasjoner for US Marines, men gjør under denne øvelsen tjeneste som kommandoskip for viseadmiral Henry C. Mustin som både er sjef for NATOs Strike Fleet og USAs 2. flåte.
 27. Det er forferdelig at det ikke reageres på dette og at det ikke blir endel av valgkampen, sa Ørnhøi igår, og karakteriserte opplegget til Strike Fleet under øvelsen som et direkte angrep mot lavspenningen i nordområden. !
 28. Dertil kommer de betydelige flystyrkene den såkalte Strike Fleet vil kunne tilføre Nordkommandoen, avhengig av situasjonen i verden forøvrig.
Results found in Spanish dictionary
spastrike
engdeportes - bolos [n]: strike
nordeportes - bolos [n]: strike [u]
swedeportes - bolos [n]: strike [u]
Results found in Swedish dictionary
swestrike
engsport - bowling [n]: strike
norsport - bowling [n]: strike
spasport - bowling [n]: strike [m]
Similar words:
engstoke
norsteiker
engstake
norstenke
norstake
norsteke
norsteike
Your last searches:
 1. strikeLast searches

# NAL Term
1 Flag sluttbetale
2 Flag deber de
3 Flag lappe
4 Flag requisito
5 Flag imitative
6 Flag farfullante
7 Flag bli klar over
8 Flag Egypt
9 Flag forenkle
10 Flag stock-still
11 Flag återge
12 Flag jevnlig
13 Flag mail
14 Flag sheer
15 Flag antler
16 Flag bygd
17 Flag forekomst
18 Flag fan

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2396 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2896 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3172 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2590 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3194 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5167 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3204 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3768 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6379 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5902 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1928 - seconds.

mobiltelefon