logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for strukturering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norstrukturering
enggeneral [?]: structuring
spageneral [?]: estructuración
swegeneral [?]: strukturera
Example:
 1. Den er under oppbygging, og vi føler et sterkt behov for både en styrkelse og bedre strukturering av utdannelsen.
 2. Dessverre er vi i ferd med å gli inn i en sprogbruk preget av stilen i nyhetssendingene og politikken, med ord som strukturering og integrering som vel de førreste egentlig forstår, sier Kirkvaag, som gjerne vil skape balanse i det negative nyhetsbildet og trekke frem alt det positive som skjer.
 3. Et vesentlig aspekt ved denne indre strukturering av individet er naturligvis den vekt man legger på lydighet mot de overordnede.
 4. Han arbeider åpenlyst for ny strukturering av norsk teaterliv, for overføring av millioner fra institusjonsteatre han ikke liker og vil ha nedlagt, til andre grupperinger : frie grupper og teater utenfor Oslo.
 5. I dette så man ikke vekstmuligheter, men bedre strukturering har bedret inntjeningen.
 6. I disse dager er Janco Visjon spesielt opptatt av den nære fremtid, en bedre strukturering av programvirksomheten, en tilpasning av sendingene på kanal 4 til seernes behov.
 7. Men bildet her virker på meg nesten dramatisk med sin voldsomme strukturering av overflaten.
 8. Noras direktør, Leif Frode Onarheim, sa at hans selskap lenge har ment at dette er en riktig strukturering.
 9. Samfunnsmessige verdier burde bedre kunne ivaretas ved en slik økonomisk strukturering.
 10. Slik som det er nå er vi redusert til samfunnsbestemte roller innen sosiologien, mens psykologien nøyer seg med å betrakte individet spesielt, mener Enerstvedt, som allerede i praksis har begynt å strebe efter en ny strukturering av Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet.
 11. Finansieringen er under strukturering i brødrene Blystads regi.
 12. Jeg tror at dette i stor grad skyldes dagens strukturering og motivering i skolen.
 13. Til slutt vil jeg sterkt anbefale at NTNF bygges kraftig ut og får en mer sentral rolle innen Staten hva angår strukturering av vår forskning og fastsettelse av midler til såvel utdannelse som forskning.
Your last searches:
 1. struktureringLast searches

# NAL Term
1 Flag seriamente
2 Flag honung
3 Flag slänt
4 Flag pack animal
5 Flag shared
6 Flag palletera
7 Flag försvagad
8 Flag osteopat
9 Flag sightseeing
10 Flag skikt
11 Flag rhapsody
12 Flag bløt
13 Flag busksnår
14 Flag scen
15 Flag mjuklandning
16 Flag reumatism
17 Flag innvendig tak
18 Flag gjøre målløs

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3335 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5188 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1592 - seconds.

mobiltelefon