logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for substans:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsubstans
enghuvudinnehåll [n]: essence, substance [formal]
spahuvudinnehåll [n]: esencia [f], sustancia [f]
swehuvudinnehåll [n]: substans
Synonyms:
 1. emne, stoff
 2. materie, subjekt, subjektiv, tema
Example:
 1. Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
 2. Det er morsomt når det er substans, at det sitter noe tilbake utover musikken.
 3. Det siste vestlige forslag er i virkeligheten bare en endring i form og ikke i substans, hevdet den østtyske ambassadør Andre Wieland.
 4. Alle er bygget opp fra Benzodiazepin, en substans som her i fortsettelsen forkortes til BDZ.
 5. At man holder seg frisk og sprek ved jevnlig mosjon er vel noe de fleste har trodd, men det er godt å vite at det nå virkelig er substans i det.
 6. Begge selskaper vil nok bli hemmet i sin kursutvikling av at en rekke skipsaksjer kan vise til adskillig mye mer substans enn de to nykommerne.
 7. Besekow har også rykket frem på scenen med sine aktører, det spilles i bredden og ikke i dybden - det gir en effekt som jeg ikke helt kan presisere, men som uten tvil er med på å gi forestillingen substans.
 8. Bibelsk substans og tradisjonsforankret tyngde på den ene siden, mot til spørsmål, usikkerhet, famling på den andre - begge deler er nødvendig for en kirke som skal leve videre, og leve videre med det mål for øye å erobre verden.
 9. Da skuespillerne ikke maktet å være nærværende i sine roller, den substans som samspillet dem imellom og med oss skulle springe ut av, kunne de like godt ha spilt på en klarere definert scene og ikke blant oss.
 10. De gamle stenmurer takket med en akustikk som ga sang og musikk en merkelig varme og substans.
 11. De mangler substans og kraft til å bevege en mottager.
 12. De ser at forventninger ikke kan innfris, samtidig som de frykter splitting av bedrifter og utskillelse av substans, sier Greve.
 13. De to statsdannelser er uten substans, sier vesttyskernes venstreorienterte yndlingsforfatter.
 14. Det er historien om Dennis som gir den substans.
 15. Et mildt lykksalig lys berøver snetunge graner, åser, løvkroner deres vekt og substans.
 16. Figurene har ingen substans, de er tappet for blod.
 17. Hans Sande skriver på sitt beste et levende nynorsk med substans.
 18. Hans forfatterskap, som allerede hadde fosset frem som fra brutte demninger, vidnet mer om søken enn om fast dogmatisk substans.
 19. I motsetning til mere eller mindre gammelmesterlige kunstnere i denne retning, smelter Torvund modernitet og mytisk substans til organisk helhet i sine høyst orginale verk.
 20. Innen biokjemisk forskning og biokjemisk produksjon har det lenge vært et sentralt problem hvordan man raskt og nøyaktig kan få frem en enkel ren substans ut av levende celler uten å ødelegge substansens naturlige aktivitet.
 21. Kan de imidlertid vise at de gjennom aktiv virksomhet greier å øke sin substans relativt raskt, vil nok investors interesse øke i samme takt.
 22. Med henne ble avistegningen tilført en grundighet og substans som i sin enkelhet kunne heve det til en monumental rang når en smule hell var med henne.
 23. Men også deres substans er berget over i skjermens format.
 24. Musikken har som alltid hos Nielsen en djervhet og en musikalsk substans som virker medrivende og oppbyggende når den disponeres så klart og spontant som i ahronovitchs tolkning tirsdag.
 25. Målt i forhold til både inntjening og substans er norske aksjer meget rimelig priset, og de vanskelighetene som preger amerikansk økonomi for tiden kan ikke uten videre overføres til det norske marked.
 26. Noen av dem er så korte at de er vanskelige å huske, de får for liten substans.
 27. Også de begynte - på sine premisser - å søke en substans i menneskets indre, istedenfor de idelige anstrengelser på å definere alt sjelsliv som funksjoner av samfunnsforholdene.
 28. Om man dømmer efter sluttdokumentene, inneholder de mer ord enn substans.
 29. Rapporten understreker at en mulig forskjell i angrepsvinkel i forhold til gjeldende rett ikke skal overdrives, og at det muligens mer er et spørsmål om lovteknikk enn substans når man sondrer mellom de to begrepene opplysning og dokument.
Results found in Swedish dictionary
swesubstans
enghuvudinnehåll [n]: essence, substance [formal]
norhuvudinnehåll [n]: substans
spahuvudinnehåll [n]: esencia [f], sustancia [f]
Synonyms:
 1. ämne, stoff
 2. materia, subjekt, subjektiv, tema
Wiki:För annan betydelse, se Substans (filosofi). Substans är inom naturvetenskap en samling materia.
Similar words:
engsubstance
engsubstrate
engsubtend
engsultan
engsultana
engsuntan
engsustain
Your last searches:
 1. substansLast searches

# NAL Term
1 Flag by means of
2 Flag spelar
3 Flag hängning
4 Flag steak
5 Flag affray
6 Flag nervstyrka
7 Flag ceramist
8 Flag glansig
9 Flag mocka
10 Flag hecho y derecho
11 Flag sling
12 Flag time
13 Flag agenda
14 Flag ram
15 Flag brista i gråt
16 Flag opinionsundersøkelse
17 Flag stilsats
18 Flag prisa

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 275 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1059 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2281 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7617 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2617 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6862 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1702 - seconds.

mobiltelefon