logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for subtil:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsubtil
engulikhet [a]: subtle
spaulikhet [a]: sutil
sweulikhet [a]: subtil
Synonyms:knapp, føyes, ringe, fattig, sped
Example:
 1. De påpeker at jentene mobber på en mer ondskapsfull og subtil måte enn gutter.
 2. Subtil kunst, mener andre.
 3. For i slutten av 1960årene var det muligheter for å drive USAfiendtlig propaganda, også om den ikke var subtil, og for å påvirke yngre mennesker som ellers, i sin grunnholdning, sto fjernt fra sovjetisk tankegang og samfunnssyn.
 4. Førsteamanuensis Erling Roland ved Stavanger Lærerhøyskole, sier til Aftenposten at det i den senere tid er fremkommet at jentemobbing foregår på en mer ondskapsfull og subtil måte, eksempelvis ved ekskludering fra venninnekretsen, mens gutter tyr til mer synlige angrep på hjelpeløse ofre.
 5. Man kan ikke akkurat si at denne filmutgaven av Ronald Harwoods skuespill er subtil, men den er et storartet melodrama som dreier seg om våre fantasier.
 6. Selv har jeg arbeidet ved Rikshospitalet som lege i over åtte år, og har på den tid ikke vært istand til å oppdage en eneste subtil eller spesielt interessant pasient som har vært foretrukket fremfor andre av denne grunn.
 7. En mer subtil måte å legge premissene for en debatt på er å innhylle egne standpunkter i langt mer tiltalende gevanter enn det de strengt tatt fortjener.
 8. Allikevel viser resultatene to forskjellige verdener - den ene steril, den andre subtil.
 9. Kanskje misforstår jeg fullstendig kanskje er Monsens artikkel en subtil støtteerklæring, gjennom en halsbrekkende harselas over mishandlernes mulige selvforsvar gjennom motangrep ?
 10. På våre breddegrader dreier det seg om distribusjon, markedsføring og reklame i en mer subtil utgave.
 11. Richard Meier behandler lys, form og funksjon på en subtil, elegant måte.
Results found in Swedish dictionary
swesubtil
engolikhet [a]: subtle
norolikhet [a]: subtil
spaolikhet [a]: sutil
Synonyms:fjuttig, knapp, små, föga, litet, mini, ringa, futtig, petit, småväxt, späd, pytte, miniatyr
Derived terms:subtilitet
Similar words:
spasutil
engsubmit
engsubsoil
engsubtitle
engsubtle
norsublim
spasubir
Your last searches:
 1. subtilLast searches

# NAL Term
1 Flag bellicosity
2 Flag curve
3 Flag göra intrång på
4 Flag obehärskat
5 Flag sparkling
6 Flag salving
7 Flag slå slint
8 Flag omisstänksam
9 Flag discurso de defensa
10 Flag asequible
11 Flag sundries
12 Flag avfall
13 Flag rar
14 Flag på momangen
15 Flag obildbar
16 Flag ataviar
17 Flag brainwash
18 Flag krigsfånge

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1463 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1590 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2157 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9588 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3187 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3924 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7378 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2134 - seconds.

mobiltelefon