logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for supplement:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engsupplement
noraddition [n]: tillegg [n], supplement [n]
general [v]: tillegge, supplere, komplettere
spaaddition [n]: adición [f], suplemento [m]
general [v]: añadir, complementar
sweaddition [n]: tillägg [n], supplement [n]
general [v]: tillägga, supplera, komplettera
Synonyms:
 1. [n]: addendum, postscript, matter [gt]
 2. [n]: supplementation, increase [gt], increment [gt]
 3. [n]: accessory, appurtenance, add-on, component [gt], constituent [gt], element [gt]
 4. [v]: add [gt]
 5. [v]: constitute [gt], represent [gt], make up [gt], comprise [gt], be [gt]
 6. [v]: append, add on, affix, attach [gt]
Derived terms:supplementary, supplementary income, colour supplement, single supplement, supplemental, supplementary benefit, supplementation
Example:
 1. There is a 25 euro supplement for the high speed AVE train.
 2. You had better supplement your diet with vitamins.
 3. Farmers often moonlight to supplement their incomes.
Results found in Norwegian dictionary
norsupplement
engtillegg [n]: addition, supplement
spatillegg [n]: adición [f], suplemento [m]
swetillegg [n]: supplement
Synonyms:alderstillegg, anmerkning, auke, bilag, ekskurs, etterskrift, malus, pluss, pålegg, påslag, tilføyelse, tilgift, tillegg, tilsetting, tilskudd, tilvekst, vedlegg, økning
Derived terms:supplementær, supplementanalyse
Example:
 1. Aksjon Nabohjelp kan bli et viktig supplement i kampen mot kriminaliteten.
 2. Budstikka er navnet, og avisen er ment å være et supplement til den allerede bestående lokalavis med Risør, Søndeled og Gjerstad som nedslagsfelt.
 3. Gøyteamet har som sin første og siste oppgave å være et gledelig supplement der vi kommer.
 4. Komiteen vil videre be departementet å utarbeide alternative forslag til en konsesjonsordning for importørleddet som supplement til en registreringsordning for grossister og selgere og utleiere på detaljleddet.
 5. Nye rom står avlåst mens vinteren er på sitt strengeste, og vedfyring er for mange fortsatt et nødvendig supplement til elektrisiteten.
 6. AMagasinet er og vil fortsette å være et supplement til Aftenposten, noe som markeres ikke minst ved at det ikke er mulig å kjøpe AMagasinet separat.
 7. De ferdigvarer som blir kjøpt inn gjennom selskapet vil bli levert som supplement til de norske produsentenes egen produksjon.
 8. De private tilbud må bli et supplement i helsetjenesten, fremholdt han.
 9. Dersom dette skal være et supplement til det offentlige tilbud, er det positivt, sier politisk sekretær Anjo Wulf.
 10. Dersom driften blir et supplement - en styrking av dagens helsetjeneste - er det positivt.
 11. Forlaget N. W. Damm & Søn A / S er et ledende forlag her i landet innen spill og barnebøker, og blir et supplement til Hjemmets virksomhet på dette markedet, sier administrerende direktør Torstein Bore i A / S Hjemmet til Aftenposten i forbindelse med at konsernet nå har kjøpt det 140 år gamle, familieeiede Dammforlaget.
 12. Huskattforeningen er en forening for folk med vanlige katter som de ikke vil ha på utstilling, og er et supplement til rasekattklubbene.
 13. Huskattforeningen er for folk med vanlige katter som de ikke vil ha på utstillinger, og her et supplement til rasekattklubbene.
 14. Idag kan vi anbefale skredredningssystemet RECCO som et verdifullt supplement til de tradisjonelle letemetoder, sa generalsekretær Harald Julsrud i DNT på en pressekonferanse i Oslo torsdag.
 15. Jeg foretrekker faktisk å kalle oss skøyteløpere, for jeg vil ikke at vår kunstform skal oppfattes som en erstatning for kunstløp, men som et supplement.
 16. Massemediene kan ikke erstatte læreren, men profesjonell formidling av kunnskap og metoder gjennom massemedia, kan være et verdifullt supplement til lærerens arbeide, sa Langslet, som også ville ha med et spørsmål om hvilken balanse som bør tilstrebes mellom læreren og massemedia i skolearbeidet.
 17. Men videoinstruksjon vil være et verdifullt supplement for frisørene, og dessuten koster det ikke allverden, sier hun.
 18. Mot slutten av dette tiåret vil CD ikke lenger være et supplement til den vanlige analoge LPen.
 19. Programmet kan utvilsomt ha stor verdi som supplement til de tradisjonelle oppleggene i norske barnehaver, mener han.
 20. Vi ser nærradiodrift som en naturlig forlengelse og supplement til de tjenester vi idag yter våre lesere.
 21. Vi skal ikke erstatte politiets virksomhet, men være et supplement, bl.a. på grunn av politiets russursmangel, sier Jahrmann, som tror at de politianmeldte forsikringsbedrageriene bare er toppen av isfjellet.
 22. Alle som erkjenner at de humanitære organisasjoner utgjør et nyttig, nødvendig og effektivt supplement til statlig og kommunal aktivitet, bør være interessert i at disse organisasjonene får et bedre økonomisk fundament.
 23. Amundsen understreker at det er snakk om et supplement til utdannelsen av sivilingeniører fra Norges tekniske høgskole i Trondheim, der man fortsetter som tidligere.
 24. At jeg nevner sykehus han har vært på som Amnesty ikke kjenner til, er vel supplement og ikke uoverensstemmelser, supplement, som Amnesty heller skulle takke for å få rede på, for å dekke hullene i sine kunnskaper.
 25. Avgiftsbetaling med magnetkort som supplement til myntpåkast vil minske risikoen for innbrudd i automatene, og redusere arbeidet med innsamling av mynter.
 26. Bak formuleringen annet egnet materiale skjuler det seg imidlertid en rekke nye utlånsmedier som vi ser det som natulig å formidle som supplement til bøker, aviser og tidsskrifter uten at vi et øyeblikk taper kampen for det trykte ord av syne.
 27. Bare et supplement og en støtte.
 28. Boligmassen i sentrale bydeler består vesentlig av eldre bebyggelse, og fyring med ved eller koks er menge steder et nødvendig supplement for å oppnå tilstrekkelig innetemperatur.
 29. DETTE skoleslag vil jo under enhver omstendighet bare være et supplement tallmessig høyst beskjedent - til det store offentlige skoleverk.
 30. De er såre klar over at Finnmark med sin betydelige arbeidsledighet trenger ny aktivitet - som et supplement til fiskerivirksomhet, industri, handel, tjenesteydelser og reindrift.
Results found in Swedish dictionary
swesupplement
engtillägg [n]: addition, supplement
nortillägg [n]: supplement
spatillägg [n]: adición [f], suplemento [m]
Synonyms:tillfoga, kompletterande, komplettering, bilaga, extra
Derived terms:supplementär
Similar words:
spasuplemento
swesuppleant
engsub-element
engsupplant
engsupplementary
engsuppleness
engsupplicant
Your last searches:
 1. supplementLast searches

# NAL Term
1 Flag skära
2 Flag poppa
3 Flag count again
4 Flag Sagrada Escritura
5 Flag trillebår
6 Flag havsarm
7 Flag hur mycket
8 Flag filosófico
9 Flag consanguinidad
10 Flag barras paralelas
11 Flag platering
12 Flag postere
13 Flag enrapturing
14 Flag estuche
15 Flag play the hypocrite
16 Flag sot
17 Flag packning
18 Flag gravskjending

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1616 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8910 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7517 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2215 - seconds.

mobiltelefon