logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for sur:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsur
engtemperament - dålig humør [a]: moody
melk [a]: sour
smak [a]: sour, tart, acid, acerb, acerbic
chemistry [a]: acid
person [a]: bad-tempered, irritable, cranky, edgy, touchy, on edge, grouchy
behavior [a]: sour, crotchety, grouchy, cranky, ill-humored, crusty, surly, bad-tempered, disagreeable, sulky
spatemperament - dålig humør [a]: malhumorado, caprichoso
melk [a]: cortado
smak [a]: agrio, ácido, acerbo
chemistry [a]: ácido
person [a]: de mal genio, de mal humor, irritable, susceptible, puntilloso, enojadizo, nervioso
behavior [a]: amargado, antojadizo, caprichoso, malhumorado, intratable, gruñón, enfurruñado [informal]
swetemperament - dålig humør [a]: sur
Synonyms:arg, ergelig, forarget, forbannet, forbistret, forbitret, fortørnet, gretten, grinete, harm(dirrende), hissig, i krigshumør, ilsk, ilter, indignert, irritert, morsk, olm, oppbrakt, opprørt, rasende, sinna, sint, ute av seg, vred
Derived terms:absurd, absurditet, armbåndsur, assurandør, assurert, bli sur, sensur, sensurere, sensurering, cesur, dressur, forbruke ressurser, glasur, gjøre sur, inkommensurabel, lasurstein, luksuriøs, masurka, naturressurser, usensurert, ressursfull, reassuranse, ressurser, se surt på, søtsur, stemplingsur, surre til noe, surmule, surdeig, surfe etter motorbåt, surfebrett, surfing, surhet, Surinam, surinameser, surinamsk, surkål, sur person, surmuling, surmulenhet, surne, surpomp, surr, surre, surrende, surrealisme, surrealist, surrealistisk, surrogat, surrogat-[Show less / more]
Anagrams:rus
Example:
 1. Dette er virkelig så hårreisende tåpelig sagt at det best kan betegnes som snusfornuftig bakstreveri fra en sur modernist.
 2. Vi er vant til sur kritikk.
 3. Aldri sur, har vi hørt ?
 4. All diskusjon om at sur nedbør fører til skadevirkninger er nå opphørt også i Storbritannia.
 5. Brenn ikke bråte førstkommende og neste søndag, for da er det konfirmasjon, oppfordrer en hyggelig kvinne fra Korsvoll, som ikke ønsker å bli oppfattet som sur og tverr.
 6. Britene trenger mer informasjon om sur nedbørs virkninger.
 7. Det er viktig å få klarlagt hvilke mulige sammenhenger det er mellom sur nedbør og utslag på skogens tilvekst og eventuell skogsdød.
 8. Det lønner seg ikke å bli sur og grinete hos frisøren.
 9. Er det sur nedbør i Oslo, undres den østtyske miljøvernminister Dr. Hans Reichelt som onsdag besøkte sin norske kollega Rakel Surlien for å diskutere surnedbørproblemene.
 10. Er egentlig aldri sur.
 11. Fjerner vi ikke årsakene til stresset, og årsaken tror vi er det vi legger i det vi med en vid definisjon kaller sur nedbør, risikerer vi at resten av skogen i VestTyskland er død eller døende i løpet av noen få tiår, sa Schutt.
 12. Guttene må få vite mer om hva jentene føler og hvordan de har det, for eksempel under menstruasjonen, sier en av jentene i programmet, som opplever seg selv som litt sur og grinete i den perioden.
 13. Hvor lenge skal man vente hos frisøren uten å bli sur ?
 14. Jeg begynte organisert løping for tre år siden, forteller Jarle til Aftenposten efter tre lengdehopp i friidrettens avslutningsuke på en vindfull og til tider sur Lambertseter Stadion.
 15. Jo, juni har vært kald og sur, innrømmer Fritjov Austlid.
 16. Kan ikke statsråden få overlevere en blomst uten at fagforeningen blir sur ?
 17. Men enten den politiske viljen er til stede eller ikke, så har i alle fall amerikansk industri innsett at sur nedbør er et problem man ikke vil komme utenom, derfor forbereder man seg på å innføre nødvendige rensetiltak.
 18. Men hva med alle vassdrag som drepes av sur nedbør ?
 19. Storbritannia må redusere luftforurensninger som gir sur nedbør, og tiltakene må settes i gang nå.
 20. Sur nedbør er for tiden ikke noe stort forurensningsproblem i Storbritannia, understreket komiteens medlemmer.
 21. Svenskene slipper faktisk ut mer på den andre siden av fjellene, og sur nedbør herfra ødelegger ingen fiskevann.
 22. Ærru sur idag, eller - ?
 23. 20. oktober kommer Carl I. Hagen med bok om seg selv og Fremskrittspartiet, en bok han sier enkelte vil bli både sur og forbannet over.
 24. ALF TandePetersen har sans for ungdomskulturen, og det eneste han er sur på, er Interrail, fordi han selv var født til feil tid.
 25. ALLEREDE for et par årtier siden viste det seg at sur nedbør fra Europas store industrinasjoner bidro til å ødelegge livet i vassdragene i det sydligste Norge.
 26. Aksjonen er et ledd i en internasjonal kampanje mot sur nedbør.
 27. Aksjonen var ledd i Greenpeaces internasjonale protestuke mot sur nedbør.
 28. Aktivistene protesterte mot svovelutslipp fra varmekraftverk som fører til sur nedbør, og de foldet ut en transparent med sin protest da de hadde kommet opp på toppen av pipen.
 29. Alle krever skjerpet miljøvern og peker på at problemet skogsdød og sur nedbør bare kan løses på tvers av de europeiske grenser.
 30. Andre britiske miljøforskere mener imidlertid at resultater både fra Storbritannia og fra andre land, ikke minst fra Norge og Sverige, til overmål viser hvilke skader sur nedbør kan forårsake på såvel skog som fisk.
Results found in Spanish dictionary
spasur
enggeneral [a]: southern
dirección [a]: south
dirección [n]: south
norgeneral [a]: sydlig, søndre
dirección [a]: søndre, sydlig, sør-
dirección [n]: syd [u]
swegeneral [a]: sydlig, södra
dirección [a]: södra, sydlig, syd-
dirección [n]: söder [u]
Derived terms:absurdo, África del sur, agrimensura, al sureste, apresuradamente, apresurado, apresurar, apresurarse, basura, basura de la casa, basurero, basurero de pedal, bolsa de basura, buscar comida entre la basura, camión basurero, censura, censurable, censurar, cesura, cubo de la basura, del sur, desmesurado, fisura, fisura palatina, habitante del sur, hacer apresuradamente, hacia el sur, hermosura, inconmensurable, insurrección, insurrecta, insurrecto, latitud sur, latón de la basura, mal surtido, mensurable, mesurado, Pascua de Resurrección, presurizar, resurgimiento, resurgir, resurrección, Resurrección, surco, sureño, surf, surf a vela, surgir, surinamensa, surinamense[Show less / more]
Wiki:El Sur o meridión (también llamado Sud o Austral) es el punto cardinal que indica, sobre un meridiano, la dirección al Polo Sur. Es uno de los cuatro puntos cardinales, situado diametralmente opuesto al Norte. Es la dirección a lo largo de un meridiano a 90° en sentido horario del Este.
Results found in Swedish dictionary
swesur
engtemperament - dåligt humör [a]: moody
mjölk [a]: sour
smak [a]: sour, tart, acid, acerb, acerbic
chemistry [a]: acid
person [a]: bad-tempered, irritable, cranky, edgy, touchy, on edge, grouchy
behavior [a]: sour, crotchety, grouchy, cranky, ill-humored, crusty, surly, bad-tempered, disagreeable, sulky
nortemperament - dåligt humör [a]: sur
spatemperament - dåligt humör [a]: malhumorado, caprichoso
mjölk [a]: cortado
smak [a]: agrio, ácido, acerbo
chemistry [a]: ácido
person [a]: de mal genio, de mal humor, irritable, susceptible, puntilloso, enojadizo, nervioso
behavior [a]: amargado, antojadizo, caprichoso, malhumorado, intratable, gruñón, enfurruñado [informal]
Synonyms:
 1. putt, vresig, negativ, dyster, purken, ovänlig, trumpen, tjurig
 2. tjatig, grinig, kinkig
 3. arg, förtörnad
 4. gnällig, lättirriterad
 5. förbannad, irriterad
 6. missnöjd, upprörd
 7. frustrerad, besviken, misslynt, otillfreds, missbelåten, otillfredsställd
 8. butter
 9. knuff, stött
 10. enveten
 11. skarp
 12. otrevlig, tvär, avog
 13. blöta, fuktig, blöt
Derived terms:absurd, absurditet, armbandsur, assuradör, assurerad, bli sur, censur, censurera, censurering, cesur, göra sur, inkommensurabel, lasursten, ocensurerad, professur, reassurans, resurser, sötsur, sura, surdeg, surfa efter motorbåt, surfbräda, surfing, surhet, surinames, surinamesisk, surkål, surkart, surmulen, surmulenhet, surna, surpuppa, surr, surra, surrande, surrealism, surrealist, surrealistisk, surrogat, surrogat-, surrogatmamma, surt förvärvad, surt regn, tidningsurklipp, usurpator, usurpera, windsurfing, surmjölk, sammelsurium, insurgent[Show less / more]
Anagrams:rus
Similar words:
engsurd
engsure
spasurf
spasus
swesura
engsue
spasu
Your last searches:
 1. surLast searches

# NAL Term
1 Flag virtuosity
2 Flag dingy
3 Flag mattere
4 Flag ta i bruk
5 Flag ser
6 Flag improvisere
7 Flag disaccording
8 Flag shading
9 Flag mink
10 Flag stige i verdi
11 Flag apretujar
12 Flag hincha
13 Flag kanselli
14 Flag knut
15 Flag sympatisör
16 Flag anklage
17 Flag amplify
18 Flag akasie

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Test, just a test 56 0 2022-07-31 14:54:32
röja 498 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1398 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6352 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1436 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2087 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4965 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5815 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6248 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5264 1 2021-03-09 12:04:54

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1873 - seconds.

mobiltelefon