logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for surhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsurhet
engchemistry [n]: acidity
spachemistry [n]: acidez [f]
swechemistry [n]: surhet
Example:
 1. De lokale forsøk er en særlig viktig forsvarslinje i den sammenheng, mente statsråden, og minnet Arbeiderpartiet om at partiet møtte de nye medier med surhet og mistenksomhet.
 2. Det nye vi har fått vite, er at det er de raske, og ofte kortvarige endringer i elvevannets surhet som er kritisk for fisken.
 3. Her lager vi en bok som publikum kaster seg over med glede, og så opplever vi en surhet og motvillighet fra ekspertenes side som virkelig forbløffer meg.
 4. Siden 1979 har vi hatt avtagende surhet i regnvannet, men phverdien kan forandre seg igjen.
 5. Bakgrunnen for at kalkningen av Ristjern må gjennomføres allerede om få måneder, er at OFA i løpet av de siste år nettopp i dette vannet har registrert en merkbar og foruroligende stigning av surhet.
 6. Da dette skjedde, pågikk den kontinuerlige registreringen av surhet, samtidig som det ble tatt prøver av aluminiumsinnholdet i vannet.
 7. Det er din egen surhet, ingen tømmer surhet ned i deg, den er du ansvarlig for selv.
 8. Forsåvidt hadde blamasjen en misjon, den lettet et trykk, åpnet for kraner i oss som altfor lenge hadde vært tilstoppet av surhet.
 9. Men det som skjedde, var at det hele gikk innover i meg og ble til surhet og negativitet...
 10. Modellen de to forskerne har brukt binder sammen geologien i nedbørfeltet og nedbørens surhet og forutsier surheten i vannet ut fra disse størrelser.
 11. Også andre organismer, planter og dyr, i ferskvann blir påvirket av vannets surhet.
 12. Selv om vi har kjent til sammenhengen mellom surhet, høy aluminiumskonsentrasjon og fiskedød tidligere, er det første gang vi har så god kjennskap til vannkjemien i et vassdrag i det øyeblikk fisk dør, forteller Henriksen.
 13. Arbeiderpartiets surhet, humørløshet og svartmaling har bidradd til at våre folk har fått blod på tann, sier Høyres formann til Aftenposten.
 14. Når Arbeiderpartiet nå forsøker å bagatellisere bevilgningen til hjertebroen, er det et eksempel på Arbeiderpartiets enorme surhet, sier stortingsrepresentant Christian Erlandsen.
 15. De må slåss mot offentlig surhet - ja, mot ren uvilje !
 16. Den fremtidspessimisme og surhet som preger sosialistene idag tror jeg savner sidestykke i norsk efterkrigshistorie.
 17. Derimot har man merket tegn til surhet i jorden, og utviklingen på dette område vil derfor bli fulgt nøye.
 18. Det er denne brede satsing som blir møtt av svartmaling og surhet fra Arbeiderpartiets side.
 19. Det har vært betydelig og intens motstand mot dette forskningsprosjekt, men det er nå kommet i gang de første storstilte undersøkelser som sannsynligvis vil kunne belyse den relative betydningen av moderne industriforsuring når det gjelder ferskvannsforekomstenes surhet.
 20. Det har vært en avtagende surhet i nedbøren i alle landsdeler siden 1979.
 21. Det jeg måtte ha av aggresjoner og surhet, får jeg utløp for gjennom mine arbeider.
 22. Det kan heller ikke påvises økt surhet eller økt innhold av aluminium som følge av gjødsling.
 23. Er dette pessimisme - eller surhet ?
 24. Folk med maveproblemer anbefales å bruke natrium eller kalsiumaskorbat, som ikke gir surhet.
 25. For meg virker det helt uforståelig, jeg kan ikke skjønne at en drikk av normal surhetsgrad kan føre til øket surhet i organismen.
 26. Forøvrig skal opplyses at man i flere publikasjoner fra det norske sur nedbørprosjektet finner data som viser at surheten i sne og regn er uten, eller av helt underordnet betydning, når det gjelder korttidige variasjoner i bekker og elvers surhet.
 27. Ifølge komiteens nestleder Christian Erlandsen er det uttrykk for surhet når Arbeiderpartiet nå ber om at det legges frem en samlet plan for øket hjertekirurgisk operasjonskapasitet i Norge.
 28. Ingen oppgaver løses med surhet og pessimisme, men med optimisme og fremtidstro og tillitsfull satsing på enkeltmennesker, sa Høyres formann i sin tale til stortingskandidater i Trøndelag og Møre og Romsdal.
 29. Nøytral surhet er syv, men et tall nær fire er nå efterhvert blitt det normale, sier assisterende instituttsjef Odd F. Skogvold på NILU i Lillestrøm.
Results found in Swedish dictionary
swesurhet
engchemistry [n]: acidity
norchemistry [n]: surhet
spachemistry [n]: acidez [f]
Similar words:
engsublet
engsuet
engsunset
engsure
engsurety
engsurge
engsurvey
Your last searches:
 1. surhetLast searches

# NAL Term
1 Flag precocity
2 Flag liten flyndre
3 Flag hangar
4 Flag sut
5 Flag lesbar
6 Flag gjøre en tjeneste for
7 Flag korgboll
8 Flag incluir
9 Flag drum out
10 Flag gordito
11 Flag sin igual
12 Flag skymfa
13 Flag oppslagsverk
14 Flag plogfår
15 Flag bilkyrkogård
16 Flag modig
17 Flag skinnanfall
18 Flag gåen

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2258 - seconds.

mobiltelefon