logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for svår:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swesvår
engstorm [a]: severe
uppdrag [a]: heavy
ansträngning [a]: arduous, tough, strenuous, burdensome, difficult, hard, laborious
konkurrens [a]: severe
situation [a]: difficult, problematic, problematical, troublesome
problem [a]: difficult, hard to understand, complex, intricate
grad [a]: deep, grave, serious
elakartad [a]: nasty, severe
krävande [a]: difficult, hard, extremely trying
norstorm [a]: sterk storm
spastorm [a]: duro, riguroso
uppdrag [a]: gravoso, pesado
ansträngning [a]: arduo, penoso, trabajoso, laborioso, dificultoso, difícil
konkurrens [a]: duro, serio
situation [a]: difícil, dificultoso, problemático
problem [a]: difícil, complicado, intrincado, difícil de entender
grad [a]: grave, serio
elakartad [a]: grave, serio
krävande [a]: trabajoso, penoso, duro
Synonyms:
 1. invecklad
 2. obekväm, ohanterlig, tröttsam, irriterande, vansklig, besvärande, prekär, påfrestande, störande, kinkig, marig, tålamodsprövande, jobbig, betungande, krånglig, svårhanterlig, bökig, mödosam, bångstyrig, knepig, strulig
 3. pressande, besvärlig
 4. maffig, oanständig, ofin, oförskämd, ohyvlad, ruff, vulgär, obscen, flagrant, kraftig, råbarkad, massiv
 5. förskräcklig, hemsk
 6. kärv, omild, solid, strikt, grym, obeveklig, brysk, erigerad, sträng, styv, , tuff, robust
 7. avancerad, trasslig, komplex, komplicerad
 8. lurig, finurlig
 9. konstig
 10. problematisk
 11. svårförstådd
 12. svårt, invecklat, krångligt
 13. omedgörlig, tungrodd, intrikat
 14. slitsam
 15. hård, bister, trög
 16. ansträngd, arbetsam, krävande, ansträngande, tung, tungt, motig
 17. kantig, oresonlig
 18. tufft, komplicerat, marigt, besvärligt
 19. svårmodig
 20. svårgenomförd
 21. riskfylld, riskfull
Derived terms:försvåra, inte svår, kroppsvård, landskapsvård, med svårighet, skogsvård, skönhetsvård, som har svårt att uttrycka sig, ställa någon i en svår situation, stöta på svårigheter, svår att få tag i, svår att smälta, svår fysisk skada, svår situation, svår tid, svårantändlig, svårbestämbar, svårfångad, svårfattlig, svårfattlighet, svårgripbar, svårhanterlig, svårhanterlighet, svårighet, svårlöslig, svårlöslighet, svårmod, svårsmält, svårsmält mat, svårt, svårt jobb, svårt projekt, svåruttalbar, ungdomsvårdsskola, utan svårighet, vara i en svår situation, vara svår att komma underfund med, vara svårt slagen, svårövertalad, svårartad, svårligen, svårfarbar, svårbedd, svårdefinierbar, svårframkomlig, svårförstådd, svårgenomförd, svårmodig, åldringsvård
Example:
 1. Jag har en svår smärta i ryggen.
 2. Det har varit en mycket svår vinter.
 3. Den här filmen är väldigt svår att få tag på just nu.
 4. Han lider av en svår sjukdom.
 5. Jag får svår prestationsångest före jag ska hålla ett tal.
Similar words:
norsvær
swesvål
swesvårt
norsvar
norsvært
norsvor
swesvar
Your last searches:
 1. svårLast searches

# NAL Term
1 Flag leda
2 Flag læreprogram
3 Flag leke med
4 Flag be left over
5 Flag pinne
6 Flag festlokale
7 Flag gjensidig avhengighet
8 Flag traumatisera
9 Flag obesudlad
10 Flag rogar
11 Flag grynt
12 Flag shoulder strap
13 Flag plepa
14 Flag virknål
15 Flag lepe
16 Flag jade
17 Flag genuin
18 Flag sprenge

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1910 - seconds.

mobiltelefon