logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for svekke:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsvekke
enggeneral [v]: enfeeble, impair
spageneral [v]: debilitar, incapacitar
swegeneral [v]: försvaga
Derived terms:oppsiktsvekkende, la seg svekke, svekkende, avsvekke, svekkelse, svekkes, svekket, usvekket
Example:
 1. Angrepene er egnet til å svekke opinionens tiltro til det veldige arbeid som Skattekommisjonen har nedlagt i sin omfattende innstilling.
 2. Den uenighet som Statoildirektøren har tilkjennegitt, bidrar til å svekke Norges posisjon i en særdeles viktig fase av saksbehandlingen på britisk regjeringshold.
 3. Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
 4. Konkurserklæringen vil svekke tilliten til arbeiderbevegelsens andre aviser og bedrifter hos kreditorer og leverandører på en måte som kan utløse en epidemisk avisdød, skriver han blant annet.
 5. Når bøndenes organisasjoner sier at en slik konklusjon vil svekke både interessen for å drive jordbruk og mulighetene for å opprettholde inntektene på det nivå Stortinget har bestemt, tror vi de er på ville veier.
 6. Antagelig ønsker russerne å svekke den norske forhandlingsekspertisen ved å fjerne folk som kjenner forholdene godt, mener Tore Børresen.
 7. Arbeiderpartiet er ikke prinsipielt imot utenlandske banker, sa Mørk Eidem, men han mente slike etableringer vil svekke norske bankers konkurranseevne og forsterke styringsproblemene man har med kredittmarkedet.
 8. Arbeiderpartiets alternative budsjettopplegg vil svekke den nye dynamikk i næringslivet.
 9. Arbeiderpartiets budsjettforslag vil svekke denne nye dynamikk i næringslivet.
 10. Begynner det nå å haste for NordNorge, i den forstand at mangel på oljefunn i nær fremtid vil svekke oljeselskapenes interesse for prøveboring i nord ?
 11. Dagens ordninger bidrar til å svekke grunnlaget for fellesforbruket, fremholdt Arbeiderpartiets leder på partiets landsstyremøte.
 12. Den bakenforliggende strategi er å svekke de vestlige demokratier, sa den amerikanske utenriksministeren.
 13. Den nedleggelsesprosessen som foregår vil svekke bygdesamfunnene.
 14. Det må jo svekke Gyldendals anseelse og konkurranseevne på børsmarkedet at de ikke kan greie å holde et lite poesitidsskrift gående.
 15. Det vil helt sikkert skade alpinsporten i Norge og være med på å svekke rekrutteringen over det ganske land, sa Odd Sørli til slutt.
 16. Det vil svekke vår stilling dersom vi løper til pressen med hver eneste sak, aller minst saker som har preg av intern skittentøyvask.
 17. En helt annen sak er det at barnehavesjefen selv er så ivrig efter å svekke barnehavetilbudet, at hun har utarbeidet en lang rekke nedleggingsforslag for 1985, i stedet for det som ikke kunne gjennomføres 1984.
 18. En slik endring vil svekke barnehavetilbudet og vanskeliggjøre arbeidssituasjonen, sier Harald Stabell, formann i Oslobarnehagenes foreldreforening, til NTB.
 19. Enten må inntektsnivået for bøndene ned, noe som vil øke avgangen og svekke produksjonen, eller så må de offentlige overføringene økes kraftig for å dekke tapet.
 20. Er forsøkene på å svekke ILOs normer blitt avspeilet i debatten ?
 21. Et ikkesosialistisk flertall vil være avhengig av at sentrumspartiene kommer tilbake med omtrent samme eller med styrket representasjon som idag.Dette vet Arbeiderpartiet, og forsøker derfor å svekke disse partier, påpeker Bondevik.
 22. Et skifte ville skape forvirring og svekke partiet, sier Steen, som var imot å gjøre Bratteli til syndebukk for partiets tilbakegang.
 23. Fett er med på å svekke kroppens eget kreftforsvar.
 24. Fordi han bidrar til å svekke dem tidligere regjerings forslag om å redusere Sivilforsvarets styrker ut fra at terreorangrep på våre byer er lite sannsynlig.
 25. I motsetning til mye av den tradisjonelle velferdsstatsideologi må hovedmålet være å mobilisere, ikke svekke, den ikkeoffentlige velferdsproduksjon.
 26. Istedenfor å forandre skolens muligheter til å motivere elevene, til å aktualisere innholdet og gjøre det mer meningdfylt, til øket demokratisering, likestilling og medbestemmelse, til å øke omsorgsinnholdet og kunnskapsopplæringen, så vil Høyreløsningene svekke skolens muligheter til å være en aktuell og hensiktsmessig skole.
 27. Jeg håper at den siste utviklingen i Treholtsaken ikke vil svekke mulighetene for fremtidig norsk eksport til Irak, legger han til.
 28. Min konklusjon er at vi for all del ikke må svekke de internasjonale organisasjoner.
 29. Når SovjetUnionen og dets klienter forsyner verdensomspennende terroristgrupper med penger, efterretningsopplysninger og treningsmuligheter, håper de å svekke de vestlige lands tro på seg selv og berøve dem viljen til å motstå aggresjon og ydmykelse, fremholdt Shultz.
 30. Rentenivået i Norge er høyere enn i de fleste andre industriland, noe som kan svekke konkurranseevnen overfor utlandet i flere bransjer.
Similar words:
norsvekkes
norsvekke
norsvekket
engsvelte
norsvike
norsverte
norsverge
Your last searches:
 1. svekke


Svekke was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) svekke
Gerundio: svekkende
Past participle: svekt
Indikative
1. Present
 • jeg
  svekker
 • du
  svekker
 • han
  svekker
 • vi
  svekker
 • dere
  svekker
 • de
  svekker
8. Perfect
 • jeg
  har svekt
 • du
  har svekt
 • han
  har svekt
 • vi
  har svekt
 • dere
  har svekt
 • de
  har svekt
2. Imperfect
 • jeg
  svekte
 • du
  svekte
 • han
  svekte
 • vi
  svekte
 • dere
  svekte
 • de
  svekte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde svekt
 • du
  hadde svekt
 • han
  hadde svekt
 • vi
  hadde svekt
 • dere
  hadde svekt
 • de
  hadde svekt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal svekke
 • du
  vil/skal svekke
 • han
  vil/skal svekke
 • vi
  vil/skal svekke
 • dere
  vil/skal svekke
 • de
  vil/skal svekke
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha svekt
 • du
  vil/skal ha svekt
 • han
  vil/skal ha svekt
 • vi
  vil/skal ha svekt
 • dere
  vil/skal ha svekt
 • de
  vil/skal ha svekt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle svekke
 • du
  ville/skulle svekke
 • han
  ville/skulle svekke
 • vi
  ville/skulle svekke
 • dere
  ville/skulle svekke
 • de
  ville/skulle svekke
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha svekt
 • du
  ville/skulle ha svekt
 • han
  ville/skulle ha svekt
 • vi
  ville/skulle ha svekt
 • dere
  ville/skulle ha svekt
 • de
  ville/skulle ha svekt
Imperative
Affirmative
 • du
  svekk!
 • vi
  La oss svekke!
 • dere
  svekk!
Negative
 • du
  ikke svekk! (svekk ikke)!
 • dere
  ikke svekk! (svekk ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag kakerlakk
2 Flag cryptic
3 Flag comisario
4 Flag hypotek
5 Flag inauguration
6 Flag cruzársele a alguien por la mente
7 Flag i motsetning til
8 Flag kost og losji
9 Flag crusty
10 Flag escoriar
11 Flag hokuspokus
12 Flag crueldad
13 Flag cruel
14 Flag herraje
15 Flag put away
16 Flag cruel
17 Flag vrøvl
18 Flag molecule

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2426 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2936 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3204 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2618 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3223 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5221 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3230 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3799 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6407 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5924 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1793 - seconds.

mobiltelefon