logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for svulstig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsvulstig
engord [a]: bombastic [pej.], pompous [pej.], grandiloquent [formal]
ord [o]: bombastically [pej.], pompously [pej.]
spaord [a]: altisonante, ampuloso, rimbombante
ord [o]: ampulosamente, pomposamente
sweord [a]: svulstig
ord [o]: svulstigt
Synonyms:affektert, forskrudd, hysterisk, høyttravende, kunstlet, oppskrudd, oppstyltet, salvelsesfullt, teatralsk, tilgjort, unaturlig
Example:
  1. Flere av kvinnene forteller at de prøver å avkjønne seg, å kle seg minst mulig feminint og å tillegge seg et kunstig svulstig sprog, for å lede oppmerksomhten bort fra det faktum at de er kvinner.
  2. FOR enhver med et noenlunde nøkternt og edruelig syn på den politiske virkelighet, skulle vi tro at det lyder både svulstig og kvalmende når LOformannen slår seg på sitt bryst og snakker om at de som styrer dette landet, ikke har det samme forhold til velferdssamfunnet som arbeiderbevegelsen har.
  3. Med et surt gulp strøk han tre av de fire linjene, mens hjernen formet en særlig svulstig setning for morgendagens mest markerte 50åring innen pressen.
  4. Men fortsatt er det Kemps gitar og Tony Hadleys vokalinnsats som trekkes i forgrunnen, samtidig som man alltid nå kan lytte til selve produksjonen med en velsignet følelse av trygghet : at arrangementene sitter som de skal, at ingenting er overlesset og svulstig.
  5. Vi får scener av velberegnet og god dramatisk effekt, så er det andre som tangerer svulstig melodrama, vi ser danser med festlig rytmiske effekter som ville glidd godt inn i en musical - som kongen i dansen med sine menn, og vi får, dessverre, den rene grovkomikk.
  6. Derfor virker han sjelden svulstig, og i motsetning til andre som med synthesizerne ønsker å kopiere akustiske instrumenter, prøver Vangelis alltid å understreke det syntetiske fremfor å skjule det.
  7. Men det er trist at Aftenposten ikke kan skjelne mellom svulstig partipropaganda og saklig skoledebatt.
  8. Ofte er det predikanten som ødelegger liturgien, ved at han for eksempel midt i gudstjenesten bryter inn med en svulstig misjonspreken, beregnet på de vantro og dem som ikke er til stede.
Results found in Swedish dictionary
swesvulstig
engord [a]: bombastic [pej.], pompous [pej.], grandiloquent [formal]
norord [a]: svulstig
spaord [a]: altisonante, ampuloso, rimbombante
Synonyms:för mycket, omåttlig, extrem
Derived terms:svulstighet, svulstigt
Similar words:
swesvulstigt
swesvulst
norsvulst
swesvulstighet
norsvulming
norsvulstighet
swesvettig
Your last searches:
  1. svulstigLast searches

# NAL Term
1 Flag drivanker
2 Flag exorcism
3 Flag keramik
4 Flag luto
5 Flag otrora
6 Flag viktigper
7 Flag win
8 Flag stille for krigsrett
9 Flag denim
10 Flag idelig
11 Flag luna
12 Flag rykte
13 Flag egenandel
14 Flag metall
15 Flag pense
16 Flag impregnar
17 Flag dunder
18 Flag atar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 520 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3036 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 717 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1379 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4251 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5137 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5412 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4518 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5110 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9070 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1550 - seconds.

mobiltelefon