logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for svulstig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsvulstig
engord [a]: bombastic [pej.], pompous [pej.], grandiloquent [formal]
ord [o]: bombastically [pej.], pompously [pej.]
spaord [a]: altisonante, ampuloso, rimbombante
ord [o]: ampulosamente, pomposamente
sweord [a]: svulstig
ord [o]: svulstigt
Synonyms:affektert, forskrudd, hysterisk, høyttravende, kunstlet, oppskrudd, oppstyltet, salvelsesfullt, teatralsk, tilgjort, unaturlig
Example:
  1. Flere av kvinnene forteller at de prøver å avkjønne seg, å kle seg minst mulig feminint og å tillegge seg et kunstig svulstig sprog, for å lede oppmerksomhten bort fra det faktum at de er kvinner.
  2. FOR enhver med et noenlunde nøkternt og edruelig syn på den politiske virkelighet, skulle vi tro at det lyder både svulstig og kvalmende når LOformannen slår seg på sitt bryst og snakker om at de som styrer dette landet, ikke har det samme forhold til velferdssamfunnet som arbeiderbevegelsen har.
  3. Med et surt gulp strøk han tre av de fire linjene, mens hjernen formet en særlig svulstig setning for morgendagens mest markerte 50åring innen pressen.
  4. Men fortsatt er det Kemps gitar og Tony Hadleys vokalinnsats som trekkes i forgrunnen, samtidig som man alltid nå kan lytte til selve produksjonen med en velsignet følelse av trygghet : at arrangementene sitter som de skal, at ingenting er overlesset og svulstig.
  5. Vi får scener av velberegnet og god dramatisk effekt, så er det andre som tangerer svulstig melodrama, vi ser danser med festlig rytmiske effekter som ville glidd godt inn i en musical - som kongen i dansen med sine menn, og vi får, dessverre, den rene grovkomikk.
  6. Derfor virker han sjelden svulstig, og i motsetning til andre som med synthesizerne ønsker å kopiere akustiske instrumenter, prøver Vangelis alltid å understreke det syntetiske fremfor å skjule det.
  7. Men det er trist at Aftenposten ikke kan skjelne mellom svulstig partipropaganda og saklig skoledebatt.
  8. Ofte er det predikanten som ødelegger liturgien, ved at han for eksempel midt i gudstjenesten bryter inn med en svulstig misjonspreken, beregnet på de vantro og dem som ikke er til stede.
Results found in Swedish dictionary
swesvulstig
engord [a]: bombastic [pej.], pompous [pej.], grandiloquent [formal]
norord [a]: svulstig
spaord [a]: altisonante, ampuloso, rimbombante
Synonyms:för mycket, omåttlig, extrem
Derived terms:svulstighet, svulstigt
Similar words:
swesvulstigt
norsvulst
swesvulst
norsvulming
norsvulstighet
swesvettig
swesvinstia
Your last searches:
  1. svulstigLast searches

# NAL Term
1 Flag apoteker
2 Flag livslängd
3 Flag subvenere
4 Flag organism
5 Flag sjøkreps
6 Flag väderkvarn
7 Flag pingst
8 Flag förfölja
9 Flag tranbär
10 Flag volver atrás
11 Flag högväxt
12 Flag la øynene hvile på
13 Flag trösta
14 Flag villrådighet
15 Flag morter
16 Flag marodör
17 Flag main road
18 Flag håndkjerre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7956 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2076 - seconds.

mobiltelefon