logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for symfoni:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsymfoni
engmusic [n]: symphony
spamusic [n]: sinfonía [f]
swemusic [n]: symfoni
Synonyms:dans, danselåt, joik, kantilene, klang, komposisjon, lyd, låt, marsj, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, sang, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, tema, tone, tonekunst, vise
Wiki:En symfoni er en musikalsk komposisjon for orkester i flere satser. Ordet stammer fra gresk syn (sammen) og fon (lyd).
Example:
 1. Symfoni i gult har som et større dekorativt arbeide likevel styrke i seg i forhold til rommet, og skulpturen Hellebard vil på sin måte også kunne engasjere betrakteren og fungere monumentalt i et miljø som foreløbig ikke er oppgitt.
 2. Hans Symfoni nr. 5 var en unnskyldning til Sovjetfolket for det Stalin oppfattet som dekadent musikk og fordømte ham for.
 3. Hvert år har vi uroppført et av hans verker, ifjor hans fjerde symfoni, iår en fiolinkonsert.
 4. Symfoni nr. 4, opus 54, var også for første gang på Oslo Filharmoniske Orkesters program.
 5. Aftenens dirigent, den unge amerikaneren Andrew Litton, virket forsåvidt grei og liketil i sin ledelse av orkesteret, men også anonym i sitt forhold til de verker han hadde på programmet, en Rossiniouverture, Debussys Liten Suite og Schuberts Symfoni nr. 3 Ddur.
 6. Alle tilmålt, klippet og banket som en selvstendig enhet i en storslagen symfoni.
 7. Annika Nordström, student ved konservatoriet, er solist i Carl Nielsens fløytekonsert og Johan Svendsens 1. symfoni avslutter konserten.
 8. Beethovens femte symfoni måtte radiolytterne unnvære, men til gjengjeld knyttet det seg særlig interesse til oppførelsen av Ravels Gdur Klaverkonsert.
 9. Boken Les annees secretes de la vie dun homme er en syntese av hele Sabatiers verk og betegnes av forfatteren som en musikalsk strøm, en symfoni.
 10. Bruckners symfoni er monumental.
 11. Da sang han Damned Life til tonene fra Beethovens niende symfoni.
 12. De innledet aftenen med Smetanas feiende ouverture til Den solgte brud, og ga en mesterlig fremførelse av Sibelius gedigne 2. symfoni som avslutning.
 13. Den kom til sin rett i Vaughan Williams monumentale symfoni.
 14. Den tidligere sommervikar, som før han kom til Gotland hadde fått oppført sin første symfoni i Berlin, og senere fullførte utdannelsen der, ble gjennom flere generasjoner selve musikklivet i Visby, forøvrig en gammel hansaby.
 15. Derfor gir man nå samarbeidskonserten med Ny Musikk i mars en ny profil, med en blanding av nytt og gammelt, norsk og utenlandsk, og med Witold Lutoslawskis 3. symfoni som sannsynlig høydepunkt.
 16. Det er ikke inspirert av Carolas Grand Prixsuksess, men av Sjostakovitsj 7. symfoni.
 17. Det var en blomstenes symfoni som fylte Oslo Konserthus i helgen.
 18. Det var på mange måter en imponerende fremførelse av Anton Bruckners Symfoni nr. 9 i dmoll Yoav Talmi ledet.
 19. Dette inntrykket forsterket seg i den avsluttende symfoni, hvor han hverken sparte seg selv eller musikerne når det gjaldt å gjengi verkets intensjoner.
 20. Djmitrij Sjostakovitsj 10. symfoni inntar en sentral plass i komponistens produksjon.
 21. Efter konsertouvertyre av Edvard Fliflet Bræin fremfører orkesteret Johan Svendsens Symfoni nr. 1 i Ddur.
 22. Efter pause fremføres Gustav Mahlers Symfoni nr. 1, Ddur.
 23. Efter pausen spiller orkestret SaintSaëns Symfoni nr. 3, med Kåre Nordstoga ved orgelet.
 24. Ellers mediterer Helge Slaatto gjerne halvhøyt og minner om den kjente orkesterlederen Bruno Walter, som en gang uttalte at han gjerne ville ha gitt utrolig meget for å få høre Schuberts Den ufullendte symfoni for første gang.
 25. En av de største var den dramatiske symfoni Heimferd, Olavsoratoriet, som ble skrevet til Olavsjubileet i 1930.
 26. En vakker og vill symfoni, ekko av komponistens eget konfliktfylte sinn, sier Rosen, som ikveld spiller under Mariss Jansons ledelse for annen gang.
 27. Flere elementer er unektelig med i spillet i Mozarts Ddur symfoni, som var det neste verket vi fikk høre.
 28. Flerstemt og mønsterbeskyttet vil datacampernes orkester fremføre sin spontankomponerte symfoni med partituret på diskett.
 29. For første gang skal Griegs cmollsymfoni - den forbudte symfoni - oppføres i USA.
 30. For ikke å snakke om Mozarts 40. symfoni, som er blitt redselsfullt mishandlet gjennom tallrike moderniseringer med rytmebokser og andre klingeldingeln.
Results found in Swedish dictionary
swesymfoni
engmusic [n]: symphony
normusic [n]: symfoni
spamusic [n]: sinfonía [f]
Synonyms:dans, klang, komposition, ljud, melodi, musik, musikstycke, rytm, sång, schlager, slagen, spel, strof, tema, ton, visa
Wiki:En symfoni är vanligtvis ett stort upplagt verk för symfoniorkester. Begreppet började användas i denna betydelse på 1700-talet. Fram till 1900-talet bestod symfonin oftast av fyra satser i ordningsföljden snabb sats, långsam sats, menuett eller scherzo och sist en snabb final.
Similar words:
norsyntoni
norsymfonisk
swesympati
engsymphony
engsymphonic
swesymtom
norsymbol
Your last searches:
 1. symfoniLast searches

# NAL Term
1 Flag zancada
2 Flag cebón
3 Flag stakitt
4 Flag naturalmente
5 Flag cosignatory
6 Flag barnunge
7 Flag illustrativ
8 Flag andar tambaleándose
9 Flag begravningsplats
10 Flag rörd
11 Flag lyd
12 Flag divande
13 Flag hertugelig
14 Flag amorío
15 Flag resiprokt pronomen
16 Flag libremente
17 Flag hundegård
18 Flag kedja

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 314 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3190 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3959 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4141 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3381 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3963 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6479 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3957 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4634 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7297 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1761 - seconds.

mobiltelefon