logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for synbar:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsynbar
engsinnsfornemmelse [a]: visible, perceptible
tydelig [a]: evident, apparent, clear, obvious, plain, unmistakable
spasinnsfornemmelse [a]: visible, perceptible
tydelig [a]: evidente, claro, manifiesto, obvio
swesinnsfornemmelse [a]: synbar
Synonyms:kjennbar, åpenbar, konkret, påfallende, merkbar, markant, visuell
Example:
 1. Kanskje ikke, men jeg tror selve typen kanskje kan være mer synbar i Tyskland enn i Norge.
 2. Privat rikdom på få, men rike hender er blitt synbar.
 3. Resultatet av inntektsopptrappingen ble synbar, og jeg må innrømme at akkurat dette betyr mye for meg - å se at bygdene begynte å livne til, med maling på husene igjen og orden og optimisme.
 4. AVSTANDEN mellom de nordafrikanske franskmennene og de opprinnelige franskmennene er synbar mange steder.
 5. Avbrytelsen og innblandingen utløste synbar irritasjon blant stortingsrepresentantene og ambassadør Jan Arvesen.
 6. Deres egen åndelige litenhet ville bare bli så altfor synbar.
 7. Forhåpentlig vil dette føre til en sterkere og mer synbar innsats for næringslivet i Oslo.
 8. Hvis frost, sne e.l. faktisk er til hinder for at mangelen oppdages, er ikke mangelen synbar.
 9. I den romanmosaikk Tore Hamsun har laget med så megen finurlighet, treffer vi også spenningen mellom den gang og nu, som små stykker realia i det fantastiske, men mest som stikkord og en bare glimtvis synbar ambivalens.
 10. Noe av forklaringen er at den fysiske lidelse på en ganske annen måte enn den psykiske er synbar, men dette er neppe hele historien.
 11. På denne bakgrunn virker det urimelig lettvint og korttenkt å dra den konklusjon at siden en ikke har opplevd en dramatisk avisdød på grunn av en redusert pressestøtte, er alt vel og bra og ingen synbar fare for dagspressen i Norge.
 12. Idag er det et helt annet klima i hovedstaden, byen er i rivende utvikling og optimismen er synbar, sa Nordengen, som benyttet anledningen til å kåsere seg gjennom aktuelle kommunalpolitiske temaer for ca. 40 tilhørere.
 13. At bestemte ting tar så og så lang tid og at et fastsatt klokkeslett er om så og så lenge, går best frem ved en synbar urskive.
 14. Det gjenstår nå for Regjeringen å dokumentere at den økonomiske fremgang også kan omsettes i synbar og troverdig sosialpolitikk.
 15. For de mennesker det gjelder er dette viktig, og for Regjeringen og det norske samfunn er det en lett synbar fjær i hatten.
 16. For et par av årsakene til bedre fangst antyder man at et monofilament er mindre synbar for fisken, samtidig som den ikke så lett blir sur av bedervet lukt fra gammelt agn, slik de gamle, tradisjonelle systemene lett blir efter en tids bruk.
 17. Klaprende hestehover og plystrende revolverskudd over prærien, knappe replikker foran barske dueller, forskjell på godt og ondt som er klar og synbar.
 18. Sløsingen i helsesektoren er imidlertid synbar.
Results found in Swedish dictionary
swesynbar
engsinnesförnimmelse [a]: visible, perceptible
tydlig [a]: evident, apparent, clear, obvious, plain, unmistakable
norsinnesförnimmelse [a]: synbar
spasinnesförnimmelse [a]: visible, perceptible
tydlig [a]: evidente, claro, manifiesto, obvio
Synonyms:
 1. kännbar, uppenbar, konkret, påfallande, märkbar, substantiell, markant, solklar
 2. visuell
Derived terms:synbarligen
Similar words:
engsyntax
norsynder
swesyna
swesynas
swesynda
swesyndare
swesyntax
Your last searches:
 1. synbarLast searches

# NAL Term
1 Flag intyg
2 Flag weak-kneed
3 Flag lyre
4 Flag mitt-
5 Flag ryck
6 Flag levende lys
7 Flag aprensivo
8 Flag plågas
9 Flag vi
10 Flag avskille seg
11 Flag whoseever
12 Flag aproximadamente
13 Flag replegar
14 Flag göra bekant med
15 Flag commune
16 Flag maldecir
17 Flag adulterino
18 Flag escarlata

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 404 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 556 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1199 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2452 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7928 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2177 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2767 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5697 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6513 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7019 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1751 - seconds.

mobiltelefon