logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for syndikat:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsyndikat
enggeneral [n]: syndicate
spageneral [n]: sindicato [m]
swegeneral [n]: syndikat
Synonyms:union
Wiki:Et syndikat er en sammenslutning av selskaper eller mennesker med et felles formål. Det opprinnelige franske ordet er mest brukt for fagforening, men i dag brukes det også om truster, karteller, publiseringssyndikater og andre selskapssammenslutninger så vel som kriminelle syndikater. Det er også assosiert med anarkistisk teori, som alternativ til stat (jamfør anarko-syndikalisme).
Example:
  1. Den er ledet og arrangert av DnC i et syndikat bestående av Schiffshypothekenbank zu Lübeck AG og Gotabanken S.A.
  2. Han er å finne i en amerikansk oversikt over verdens beste avistegnere gjennom de siste ti år, og han er blant 50 bidragsydere som hver uke sender inn tegninger til et stort syndikat i USA.
  3. Bankene på Sunnmøre har dannet et syndikat som skal sørge for så godt som full privatfinansiering av tunnel mellom Ålesund, Ellingsøy og Valderøy og bro videre til Giske.
  4. RBUA gikk mandag til det oppsiktsvekkende skritt å innkalle medlemmene av syndikat 918, 940 og 154 til et møte i Royal Festival Hall for å forklare situasjonen.
Results found in Swedish dictionary
swesyndikat
enggeneral [n]: syndicate
norgeneral [n]: syndikat
spageneral [n]: sindicato [m]
Synonyms:union
Wiki:Ett syndikat är en sammanslutning av företag eller personer med ett ekonomiskt syfte. Det ursprungliga franska ordet används främst för unionen, men idag handlar det också om truster, karteller, publiceringssyndikat samt kriminella syndikat. Ordet syndikat kommer från det franska syndikatets vilket innebär en administratör, från det latinska ordet syndicus som i sin tur kommer från det grekiska ordet syndikos som betyder ""kommissionär,"" ombud ""eller"" advokat "".
Similar words:
engsyndicate
swesynligt
norsyndig
swesynda
swesyndig
norsyvkant
swesynbar
Your last searches:
  1. syndikatLast searches

# NAL Term
1 Flag ordforråd
2 Flag skilda
3 Flag svike
4 Flag utgivelse
5 Flag sifon
6 Flag kniv
7 Flag poder
8 Flag rikke
9 Flag scrip
10 Flag näringsämne
11 Flag feig
12 Flag en massa
13 Flag limbus
14 Flag oppgave
15 Flag indecoroso
16 Flag i värsta fall
17 Flag rogue
18 Flag försöksperiod

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 809 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3867 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 933 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1599 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4454 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5664 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4752 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5312 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9457 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1490 - seconds.

mobiltelefon