logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for systematisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsystematisk
enggeneral [a]: systematic
method [a]: systematic, methodic
method [o]: systematically, methodically
spageneral [a]: sistemático
method [a]: sistemático, metódico
method [o]: sistemáticamente, metódicamente
swegeneral [a]: systematisk
method [o]: systematiskt
Synonyms:
  1. detaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig
  2. disiplinert, metodisk, nøyaktig, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, presis, punktlig, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skrupuløs
Example:Terminatoren var systematisk.|Aksjoner fra minoritetsgrupper systematisk iverksatt -|De testet gjerdene systematisk for svakheter.|Han ble gjort til en gjennom år med systematisk mishandling.|Jeg vet at fangene blir ranet systematisk.|Noen dreper systematisk vitner til drapet, og du bryr deg ikke.|For å forvirre sansene våre systematisk.|Denne bilen kan bli systematisk.|Den har blitt systematisk visket bort.|Systematisk som vanlig, Wiesler.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
swesystematiskt
engsystematic
engsystematize
norsystemisk
norsymptomatisk
norsyntetisk
norsystematisere
Your last searches:
  1. systematiskLast searches

# NAL Term
1 Flag damascere
2 Flag calving
3 Flag mangen
4 Flag brigg
5 Flag stor revne
6 Flag divergerende
7 Flag tusen
8 Flag försäljare
9 Flag utkastande
10 Flag være uforenlig
11 Flag lass
12 Flag allergi
13 Flag ettersynkronisere
14 Flag encerrar
15 Flag kommunisere
16 Flag ekstra
17 Flag skämtteckning
18 Flag cobreño

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1616 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8910 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7517 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2663 - seconds.

mobiltelefon