logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for tabernakel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortabernakel
engchurch [n]: tabernacle
spachurch [n]: tabernáculo [m]
swechurch [n]: tabernakel
Synonyms:basilika, bedehus, dom, forsamlingshus, gudshus, helligdom, kapell, katedral, kirke, menighet, menighetshus, moske, stavkirke, synagoge, tempel, trossamfunn
Wiki:For Tabernakelet i Bibelen, se Tabernakelet Tabernakel (lat. tabernaculum, «skjul, hytte, telt»), hos romerne særlig den hytte eller det skjul, hvorfra de offisielle spåmennene, augurene, så etter spådomstegn (auspicia). I oversettelse av Gamle Testamentet anvendes ordet Tabernakelet om den flyttbare helligdom som den jødiske forbundsarken ble oppbevart i, israelittenes nasjonalhelligdom («stiftshytten»).
Example:Men det evige tabernakel bygger meg bare opp igjen.|"og hennes tabernakel av empiriske beviser?|Et tabernakel skal reises her.
Results found in Swedish dictionary
swetabernakel
engchurch [n]: tabernacle
norchurch [n]: tabernakel
spachurch [n]: tabernáculo [m]
Synonyms:basilika, dom, helgedom, kapell, katedral, kyrka, synagoga, tempel
Wiki:Tabernakel (latin tabernaculum, 'skjul', 'hydda', 'tält'), hos romarna särskilt den hydda eller det skjul, varifrån de officiella spåmännen, augurerna, företog sina teckenskådningar. I översättning av Gamla Testamentet används ordet om den bärbara helgedom som den judiska förbundsarken förvarades i, israeliternas som ett prakttält anordnade nationalhelgedom (""stiftshyddan"") under ökenvandringens tid och intill dess att templet uppfördes. Inom den kristna kyrkan betecknar tabernakel i allmänhet en av kolonner eller andra fria stöd buren takhimmel, baldakin, till exempel över ett altare, över en helgonbild, ett krucifix eller en förnämlig persons plats.
Similar words:
engtabernacle
spataberna
spatabernero
spatabernera
nortaverna
swetabell
sweta examen
Your last searches:
  1. tabernakelLast searches

# NAL Term
1 Flag god tur
2 Flag rufsete
3 Flag get away unharmed
4 Flag starksprit
5 Flag fop
6 Flag orubblig man
7 Flag teamarbeid
8 Flag ulne
9 Flag trasslighet
10 Flag ätbar
11 Flag box
12 Flag oppbør
13 Flag jordskjelv
14 Flag svettband
15 Flag stinn
16 Flag housework
17 Flag buldre
18 Flag igle

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2396 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2896 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3172 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2590 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3194 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5167 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3204 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3768 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6379 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5902 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1702 - seconds.

mobiltelefon