logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for taksere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortaksere
engverd [v]: appraise, evaluate, estimate, value
tax [v]: tax, impose a tax
spaverd [v]: valorar, tasar, evaluar
tax [v]: poner impuesto a, gravar
sweverd [v]: taxera
Synonyms:akte, anse, anslå, bedømme, beregne, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, vekte, verdsette, vurdere
Derived terms:som kan takseres, taksere på nytt
Example:
 1. Aftenposten lot fire takstmenn uvitende om hverandre taksere samme bolig, som var til salgs i Ammerudveien 94 B. Huset halvparten av vertikalt delt tomannsbolig på brutto 200 kvadratmeter - ble solgt for 1,025 millioner.
 2. Denne skal taksere - som en engangsforeteelse - ni hytter m / parsell for å komme frem til en gjennomsnittlig kvm.pris for ny kolonihytte med parsell.
 3. Forskjellen mellom utregnet verdi dengang og salgssummen nu er gevinsten - men i denne summen kan man trekke fra verdien av egeninnsats, som også lar seg taksere.
 4. Styret i avdelingen engasjerte ifjor vår det offentlig godkjente takseringsfirma Veritas for fast eiendom, Boliginstituttet i Oslo til å taksere hyttene.
 5. Advokater og meglere vil normalt bare taksere forbedringer som er gjort i en slik leilighet og eventuelle spesielle fordeler som er knyttet til leiekontraktene.
 6. Firmaet som skulle taksere våpnene har nå spurt om å få se kvitteringen, men det har ikke mannen.
 7. Ialt ønsker kommunen å taksere ca. 500 statlige eiendommer med 800 bygninger i forbindelse med en generell omtaksering av all eiendom i Oslo.
 8. Oslo formannskap har vedtatt at kommunen skal be Forbruker og administrasjonsdepartementet om adgang til å taksere Statens eiendommer i byen.
 9. Oslo håper å få tillatelse fra Forbruker og administrasjonsdepartementet til å taksere Statens eiendommer i hovedstaden.
 10. Oslo kommune vil trolig om kort tid rette en henstilling til Forbruker og administrasjonsdepartementet om adgang til å taksere alle Statens ca. 500 eiendommer og 800 bygninger i hovedstaden.
 11. Representanter for de to departementer har i fellesskap fortolket eiendomsskatteloven slik at den ikke gir hjemmel for å taksere eiendommer som efter loven er fritatt for skatt.
 12. Underhåndsdrøftelser kemneren har hatt med skattelovavdelingen i Finansdepartementet, konkluderer med at Oslo ikke har anledning til å taksere Statens eiendommer uten at det foreligger samtykke fra Forbruker og administrasjonsdepartementet.
Similar words:
nortakse
nortakspire
nortaktere
engtake
engtaken
engtalker
engtanker
Your last searches:
 1. taksere


Taksere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) taksere
Gerundio: takserende
Past participle: taksert
Indikative
1. Present
 • jeg
  takserer
 • du
  takserer
 • han
  takserer
 • vi
  takserer
 • dere
  takserer
 • de
  takserer
8. Perfect
 • jeg
  har taksert
 • du
  har taksert
 • han
  har taksert
 • vi
  har taksert
 • dere
  har taksert
 • de
  har taksert
2. Imperfect
 • jeg
  takserte
 • du
  takserte
 • han
  takserte
 • vi
  takserte
 • dere
  takserte
 • de
  takserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde taksert
 • du
  hadde taksert
 • han
  hadde taksert
 • vi
  hadde taksert
 • dere
  hadde taksert
 • de
  hadde taksert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal taksere
 • du
  vil/skal taksere
 • han
  vil/skal taksere
 • vi
  vil/skal taksere
 • dere
  vil/skal taksere
 • de
  vil/skal taksere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha taksert
 • du
  vil/skal ha taksert
 • han
  vil/skal ha taksert
 • vi
  vil/skal ha taksert
 • dere
  vil/skal ha taksert
 • de
  vil/skal ha taksert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle taksere
 • du
  ville/skulle taksere
 • han
  ville/skulle taksere
 • vi
  ville/skulle taksere
 • dere
  ville/skulle taksere
 • de
  ville/skulle taksere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha taksert
 • du
  ville/skulle ha taksert
 • han
  ville/skulle ha taksert
 • vi
  ville/skulle ha taksert
 • dere
  ville/skulle ha taksert
 • de
  ville/skulle ha taksert
Imperative
Affirmative
 • du
  takser!
 • vi
  La oss taksere!
 • dere
  takser!
Negative
 • du
  ikke takser! (takser ikke)!
 • dere
  ikke takser! (takser ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag hes
2 Flag sko
3 Flag mountain massif
4 Flag fullträff
5 Flag arte
6 Flag navneskilt
7 Flag conjectural
8 Flag kleklype
9 Flag i forbindelse med
10 Flag forvent
11 Flag nytte ut
12 Flag prydelighet
13 Flag fraskjøte
14 Flag sucker
15 Flag digitalmaskin
16 Flag attune
17 Flag lunsj
18 Flag por un pelo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1699 - seconds.

mobiltelefon