logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for tank:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engtank
norcontainer [n]: tank [u]
military [n]: tank [u], stridsvogn [u]
spacontainer [n]: tanque [m]
military [n]: tanque [m]
swecontainer [n]: tank [u]
military [n]: tank [u], stridsvagn [u]
Synonyms:
 1. [n]: army tank, armored combat vehicle, armoured combat vehicle, military vehicle [gt], armored vehicle [gt], armoured vehicle [gt], tracked vehicle [gt]
 2. [n]: storage tank, vessel [gt]
 3. [n]: tankful, containerful [gt]
 4. [n]: tank car, freight car [gt]
 5. [n]: cooler, cell [gt], jail cell [gt], prison cell [gt]
 6. [v]: store [gt]
 7. [v]: process [gt], treat [gt]
Derived terms:antitank, cantankerous, hot water tank, oil tanker, septic tank, supertanker, tank top, tank truck, tankard, tanked, tanked up, tanker, tanker containing fuel for aircraft, tank up, army tank, fish tank, gas tank, gasoline tank, hot-water tank, storage tank, tank car, tank circuit, tank destroyer, tank driver, tank engine, tank farm, tank farming, tank furnace, tank iron, tank locomotive, tank shell, tank ship, tank suit, tanka, tankage, tanker plane, tankful, think tank, tutankhamen, water tank
Anagrams:kant
Wiki:A tank is a tracked, armoured fighting vehicle designed for front-line combat which combines operational mobility and tactical offensive and defensive capabilities. Firepower is normally provided by a large-calibre main gun in a rotating turret and secondary machine guns, while heavy armour and all-terrain mobility provide protection for the tank and its crew, allowing it to perform all primary tasks of the armoured troops on the battlefield. Tanks were developed and first used in combat by the British during World War I as a means to break the deadlock of trench warfare.
Example:
 1. The tank has a capacity of fifty-gallons.
 2. Theres little water in the tank, if any.
 3. I fell back on the reserve tank when the gas ran out.
 4. The gas tank suddenly blew up.
 5. The water tank teems with mosquito larvae.
 6. Id like a full tank of regular unleaded.
 7. The tank is empty.
 8. The fuel tank in the car is full.
 9. Can we drive to Miami on half a tank of gas?
 10. Yuriko, a marine biology grad student, fell asleep inside a fish tank and awoke covered in octopuses and starfish.
 11. The child blew up his model tank.
 12. The tank is full.
 13. When I filled my tank with gasoline this morning, it cost ¥135 per liter which is $6.55 per gallon.
 14. The top cover of a gasoline tank is foating when they are filling.
 15. How many fish can you keep in your tank?
 16. Tom spent hours looking at the fish in the tank.
 17. Just as rural homeowners had trouble keeping the grass green over the septic tank and drain field in late summer, so only a few desert plants found purchase here.
 18. This tank has a capacity of thirty liters.
 19. The gasoline tank was underneath.
 20. What is a think tank?
Results found in Norwegian dictionary
nortank
engcontainer [n]: tank
millitærisk [n]: tank
spacontainer [n]: tanque [m]
millitærisk [n]: tanque [m]
swecontainer [n]: tank
Synonyms:badebasseng, basseng, beholder, bekken, cisterne, dal, fordypning, kum, reservoar, sisterne, svømmebasseng, swimmingpool, vannbeholder
Derived terms:baktanke, tankefull, en stank av, forbinde i tanken, forstrødd i tankene, grunntanke, ha høye tanker om, stankelbein, i dype tanker, ikke helt ha vendt seg til tanken, komme på andre tanker, med tanke på, med tanke på at, medtanke, mistanke, oljetanker, omtanke, septiktank, ettertanke, stank, supertanker, tanke, tankbil, tankbil med drivstoff for fly, tankearbeid, tankegang, tankskip, tankevekker, tankestrek, tankfartøy, tankefullhet, tankeløs, tankeløst, tanking, tankespredthet, tankespredt, tankingsstopp, tidskriftanke, uten nærmere ettertanke, ved nærmere ettertanke, fatte mistanke, tanker, tankevekkende, uten tanke på egen fordel, tankemessig, tankeskapt, komme på andre/bedre tanker, antitanksmine, tanker/tankskip, vanntank, [Show less / more]
Anagrams:kant
Wiki:Tank er en amerikansk action-drama-komediefilm fra 1984 med James Garner, Shirley Jones, og C. Thomas Howell i hovedrollene. Regi er ved Marvin J. Chomsky.
Example:
 1. Det er oppstått lekkasje fra en tank på Sjursøya.
 2. Folkehæren er som en gammel tank - sen og foreldet og ikke alltid i stand til å se hvor den beveger seg hen.
 3. Tank på Eldorado, med James Garner i hovedrollen, må kunne sies å tilhøre samme genre amerikansk film.
 4. Thorshavet ble truffet av den irakske raketten i havflatenivå, og det ble sprengt et hull med en diameter på rundt fem meter i skroget i tank nummer fem.
 5. Tai Ji er totalt forskjellig fra vår vestlige, stressede levemåte, sier Marie Louise Tank.
 6. Årsaken til at den giftige gassen sivet ut fra en tank som var oppbevart over bakken, er så vidt Fonnum har fått kjennskap til, at en av ventilene som skulle regulere trykket i beholderen ikke fungerte.
 7. 15 norskeide tank, bulk og linjeskip, hvorav ni seiler under norsk flagg, befant seg imorges i Den persiske gulf.
 8. 286 000 tonneren T / T Cougar er sluttet til en rate på Worldscale 41,5 på en 33 dagers reise fra Den persiske gulf, får Aftenposten opplyst i SSB Invest A / S. SSB Invest deltar med en 16 prosent andel i kommandittselskapet K / S A / S SSB Tank II som har innbefraktet Cougar på et bareboatcerteparti, det vil si leie av skipet hvor leietager selv besørger drift og bemanning.
 9. 9000 tonn på årsbasis kjøres ut fra tank.
 10. Avløp må gå til lukket tank, slik at det antagelig vil være mer realistisk å regne med 200 000 kroner til hele anlegget.
 11. Avslutter man prosessen i en lukket tank og tapper vinen på flaske, beholder den sin naturlige kullsyre.
 12. Bassøe understreker at det ikke nytter å konkurrere om de store tank og bulklastene.
 13. Brannen i StabilAlna oppsto i en tank med 1000 liter sprit.
 14. Brannen i tank nummer fem i Thorshavet var ennå ikke slukket søndag kveld.
 15. Både antall skip og totaltonnasje i opplag er blitt sterkt redusert det siste halve året med den største bedringen for tank, viser en oversikt fra Lloyds.
 16. Da er det bare å vinne en av gevinstene fra AVIS Bilutleie som består av leie av en mercedes en weekend inklusive første tank bensin, og leie av en Opel Ascona en weekend inklusive første tank bensin.
 17. Da fikk vi Sir Ernest Shackleton fullt utstyrt med dusj og toalett, kjøleskap og kjøkkentøy, sengetøy og full tank med diesel.
 18. Den automatiske styreenheten Thorshavet er utstyrt med, ble satt ut av funksjon av flammehavet ut fra tank nummer fem, der raketten hadde slått et fem meter stort hull i skipssiden, en meter over sjølinjen.
 19. Den tank som sprang lekk, blir imidlertid gravet opp i løpet av dagen.
 20. Denne gang var det ammoniakk som lekket ut fra en defekt ventil i en tank på Sjursøya.
 21. Dere satte en svær russisk tank på scenen, det var nesten som fjernsyn.
 22. Dernest er tonnasjeoverskuddet i tank og tørrlast for stort til å bli fjernet i løpet av ett år.
 23. Det er imidlertid åpenbart at en flåte på f.eks. 1000 ordinære tank og tørrlastskip med gjennomsnittsalder 13 år, må stille i en helt annen klasse enn en flåte der gjennomsnittsalderen er 67 år og som er sammensatt av avanserte spesialskip av ulike typer.
 24. Det er opptil både 30 og 40 kroner å spare på full tank.
 25. Det er stor interesse for tegning i K / S A / S SSB Tank IV.
 26. Det har vært en markert overgang fra mer konvensjonelle tank og bulkskip og tungdrevne tørrlasteskip til kjemikalietankskip, gasstankskip, forsynings og hjelpefartøyer for offshorevirksomheten og cruiseskip.
 27. Det siste halve året er opplagstonnasjen i tank redusert med 20 prosent samtidig som man kan notere noe bedre rater.
 28. Det var like før klokken 15 at det brøt ut brann i en tank om bord på det finske skipet Bonny som ligger i tørrdokk på reparasjonsverftet.
 29. Det var oppstått brann i en tank obord, og det ble fulgt av en eksplosjon.
 30. Dette skyldes fortsatt stor overkapasitet for mange skipstyper innen bl. a. tank, bulk og supplyskipene.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engtack
engtalk
engtan
engtang
engtask
nortak
nortakk
Your last searches:
 1. tankLast searches

# NAL Term
1 Flag membrana nictitante
2 Flag uverdig
3 Flag discusión
4 Flag tagning av gisler
5 Flag tillägna sig
6 Flag oppfostring
7 Flag mitt
8 Flag barometrisk
9 Flag minske farten
10 Flag stor kurv
11 Flag full av larver
12 Flag anekdotisk
13 Flag varspøkelse
14 Flag synkron
15 Flag katalepsi
16 Flag bygsle
17 Flag tenor viola
18 Flag redolent of

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 126 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7313 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1816 - seconds.

mobiltelefon