logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for tanke:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortanke
engkjøretøy [v]: refuel
flight [v]: refuel
betraktning [n]: thought
mental aktivitet [n]: thought
idé [n]: conception
spakjøretøy [v]: reabastecer de combustible
flight [v]: reabastecer de combustible
betraktning [n]: consideración [f], atención [f]
mental aktivitet [n]: pensamiento [m]
idé [n]: concepción [f]
swekjøretøy [v]: tanka
betraktning [n]: tanke
Synonyms:
 1. abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning
 2. akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tendens, vilje, ønske, øyemed
 3. analyse, analyseverktøy, forklaring, hypotese, modell, postulat, teorem, teori
 4. følelse, indre, indre liv, sinn, sjel, ånd
 5. hjerne, hjernemasse, hjernestammen, hode, intelligens, kontrollsenter, lillehjernen, nervesystemets sentrum, planlegger, sjef, små grå, storehjernen
Derived terms:baktanke, tankefull, forbinde i tanken, forstrødd i tankene, grunntanke, ha høye tanker om, stankelbein, i dype tanker, ikke helt ha vendt seg til tanken, komme på andre tanker, med tanke, med tanke på at, medtanke, mistanke, oljetanker, omtanke, ettertanke, supertanker, tankearbeid, tankegang, tankevekker, tankestrek, tankefullhet, tankeløs, tankeløst, tankespredthet, tankespredt, tidskriftanke, uten nærmere ettertanke, ved nærmere ettertanke, fatte mistanke, tanker, tankevekkende, uten tanke på egen fordel, tankemessig, tankeskapt, komme på andre/bedre tanker, tanker/tankskip, tankeprosess, tankenøtt, stanke, en tanke
Anagrams:kante
Wiki:Tenke, tenking eller tanke er en mental prosess som tillater individer å modellere verden og hanskes med den effektivt ifølge deres objekter, planer, slutninger eller begjær. Ord som refererer til lignende konsepter og prosesser er kognisjon, bevissthet, ideer og fantasi. Tenking involverer intellektuell manipulasjon av informasjon, da vi former konsepter, engasjerer oss i problemløsning, fornuft og det å ta bestemmelser.
Example:
 1. Det er en tiltrekkende tanke.
 2. Godt språk er det språk som makter å uttrykke en tanke klarere enn den er tenkt.
 3. Selv om noe er flyktig som en duft eller snar som en tanke, finnes det alltid en vei å få tak på det du ønsker veldig mye.
Results found in Swedish dictionary
swetanke
engbetraktande [n]: thought
mental aktivitet [n]: thought
idé [n]: conception
norbetraktande [n]: tanke
spabetraktande [n]: consideración [f], atención [f]
mental aktivitet [n]: pensamiento [m]
idé [n]: concepción [f]
Synonyms:
 1. mål, ämna, uppsåt, syfte, intention, mening, målsättning, ändamål, motiv
 2. reflexion
Derived terms:baktanke, förbinda i tanken, grundtanke, ha tanke på att, inte helt ha vant sig vid tanken, med tanke, med tanke på att, misstanke, oljetanker, omtanke, supertanker, tankearbete, tankegång, tanker, tankeställare, tankestreck, utan närmare eftertanke, vid närmare eftertanke, eftertanke, ha i åtanke, tankesystem, tankeexperiment, tankeöverföring
Anagrams:naket
Example:
 1. För henne är avståndet mellan tanke och handling mycket kort.
 2. Bra språk är det språk som klarar att uttrycka en tanke klarare än den är tänkt.
Similar words:
engtake
engtanked
nortange
nortanker
swetank
engtanker
nortanne
Your last searches:
 1. tankeLast searches

# NAL Term
1 Flag check out
2 Flag aturdir
3 Flag ventrikel
4 Flag otålig
5 Flag spille sluttspill
6 Flag kjøttdeig
7 Flag mod
8 Flag skidåkare
9 Flag integritet
10 Flag lay off
11 Flag safeguard from
12 Flag state police force
13 Flag stuert
14 Flag upålitelighet
15 Flag sele
16 Flag recelar
17 Flag squint
18 Flag avta

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1950 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2339 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2630 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2153 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2767 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4479 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2796 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3272 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5869 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5484 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2060 - seconds.

mobiltelefon