logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tegning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortegning
enggeneral [n]: drawing, sketch
arkitektur [n]: design, plan
animals [n]: marking
spageneral [n]: dibujo [m], esbozo [m]
arkitektur [n]: plano [m]
animals [n]: pinta [f]
swegeneral [n]: teckning
Synonyms:akt, akvarell, bilde, freske, gjengivelse, hologram, ikon, illustrasjon, kontrafei, kunstverk, landskapsbilde, litografi, maleri, panorama, pieta, plansje, portrett, radering, skilderi, smøreri, stikk, stilleben
Derived terms:antegning, antegninger, antegningsblokk, antegningsbok, inntegning, inntegningsfunksjonær, inntegningshaver, karttegning, perspektivtegning, plantegning, skjemtetegning, bokstavtegning, fasadetegning, karikaturtegning, tegning, undertegning
Wiki:Tegning har litt forskjellig betydninger på norsk: - Tegnekunst eller frihåndstegning, det vil si både det å tegne og noe som er tegnet - Teknisk tegning, det vil si en ingeniørtegning, arbeidstegning, en plan eller likenende - Det å binde seg til noe ved en underskrift, for eksempel tegning av aksjer eller å tegne et abonnement eller medlemskap.
Example:
 1. Borealis, er en gedigen mønstring av nordisk samtidskunst som viser maleri, skuptur, tekstil, tegning og grafikk.
 2. Borealis og Tysk tegning idag.
 3. Tysk tegning idag er en utstilling der 43 kunstnere gir et bilde av vesttysk tegnekunst fra de siste 1015 år.
 4. (Tegning BAS.
 5. (Tegning av BAS.
 6. (Tegning:BAS.
 7. Det er veldig uvanlig at man kan klare å beholde kontrollen efter at man legger ut aksjer til offentlig tegning, fortsetter han.
 8. Dette er et gjennombrudd for småaksjonærenes anledning til å delta i emisjoner før det legges ut til offentlig tegning.
 9. Helt fra jeg var smågutt drev jeg og puslet med tegning, og senere ble det maling.
 10. Jeg har alltid lyst til å skape noe, men herefter blir det nok mest tegning og maling.
 11. Overfor fylkesskolesjefen foreslo vi å opprette en klasse i tegning og forming og en klasse for videregående elever i sterkstrøm.
 12. På Bysiden 2. februar gledet Harald Nilsen oss med sin vakre tegning av Lyder Sagens gate 10 og den ledsagende tekst om den lille piken som engang bodde der, skriver Elisabeth Wikborg Bang.
 13. Tegning og maling er ikke noe foreldre skal sette barna til for selv å få fred.
 14. Vi skal inn i Guiness Rekordbok, vi skal lage verdens største tegning, proklamerer bestyrer og førskolelærer Turi S. Steiner.
 15. Å lete seg frem til et tall går jo ikke ut på noe annet enn å lete efter Dagbladets handlekurv eller å finne en bortgjemt tegning.
 16. Adm. direktør Trond E. Wennberg i Invento og adm. direktør Blom opplyser at Bloms Oppmåling i løpet av første halvår neste år også vil foreta en spredningsemisjon ved å legge ut 200 000 aksjer for tegning, hvilket skal utgjøre ca. 20 prosent av aksjekapitalen.
 17. Aksjekapitalen skal forhøyes med 21 millioner kroner ved offentlig tegning av 1 050 000 aksjer pålydende 20 kroner til en tegningskurs på 21 kroner.
 18. Aksjespareforeningen har hentet ideen og opplegget for emisjonsdeltagelse før offentlig tegning fra Sverige.
 19. Alle landets førsteklassinger fikk i oppgave å lage en tegning om hvordan de bruker refleks når det er mørkt ute.
 20. Alle tilgjengelige data fra målinger i norske, svenske og danske lydlaboratorier er tatt med, de fleste konstruksjonene er vist med tegning og beskrivelse.
 21. Alt ble revet bort ; til og med en tegning Lennon gjorde da han var 11 år gammel.
 22. Artikkelen handler om Prinsens gate anno 1860 - og som vi ser av arkitekt von Hannos tegning, var graverne på ferde i gatene også den gang.
 23. Asta Nørregård er ikke bare briljant i tegning og stoffbehandling.
 24. Attpå til får de et vakkert diplom med dikt og tegning til gamalostens pris av henholdsvis Kaare Sundvor og Arne Hogstad.
 25. Autronica har 6800 aksjonærer efter at selskapet ifjor høst la ut aksjer til salg gjennom offentlig tegning.
 26. Av Noremas kapitalutvidelse på 94 000 aksjer, gikk 40 000 til utlandet, mens 54 000 ble lagt ut til offentlig tegning i Norge.
 27. Av de 90 kunstverkene er 36 malerier, akvareller og gouacher, 2 tekstilarbeider, 5 mindre skulpturer og resten er tegning og grafikk.
 28. Av dette legges 118,2 millioner kroner ut til offentlig tegning.
Similar words:
swetelning
swetekning
norterning
nortenning
norterping
swetestning
engtelling
Your last searches:
 1. tegningLast searches

# NAL Term
1 Flag andelsfastighet
2 Flag detergente
3 Flag detergente
4 Flag kommun
5 Flag neurology
6 Flag ex-
7 Flag what's your name
8 Flag arvsynd
9 Flag kort
10 Flag agonizing
11 Flag barn
12 Flag ful
13 Flag følgende dag
14 Flag være nøtt
15 Flag utvekst
16 Flag motarbeide
17 Flag motarbeide
18 Flag motarbeide

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1584 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1867 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2137 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1803 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2412 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3921 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2449 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2818 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5370 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5153 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1701 - seconds.

mobiltelefon