logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for teknologi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norteknologi
enggeneral [n]: technology
spageneral [n]: tecnología [f]
swegeneral [n]: teknologi
Derived terms:avansert teknologi, høyteknologi, høyteknologisk, teknologisk, bioteknologisk
Wiki:Teknologi (av gresk ?????, techne, håndverk, dyktighet, kunst + ?????, logia, lære) er læren og kunnskapen om de metoder og hjelpemidler (teknikk) som brukes for å omdanne råstoffer til ferdige produkter. Mer generelt kan teknologi defineres som anvendelse av vitenskap i løsningen av praktiske oppgaver. Teknologi er læren om teknikker og problemløsninger.
Example:Framtidig teknologi kan muliggjøre en undersøkelse.|Skal araberne være de eneste som ikke har slik teknologi?|Det er teknologi som dette som er fremtiden.|Han har solgt teknologi og tjenester-|Når vi kommer fra til stedet, har vi det beste av teknologi og eskperter som kan kjøpes.|Tenk: Soldater med teknologi-|Ny teknologi giver mulighed for interaktivt, erotisk software.|Han fusker med en ny holografisk teknologi.
Results found in Swedish dictionary
sweteknologi
enggeneral [n]: technology
norgeneral [n]: teknologi
spageneral [n]: tecnología [f]
Derived terms:avancerad teknologi, högteknologi, högteknologisk, på aktuell teknologisk nivå, teknologisk
Wiki:Teknologi kunskapen om och användandet av verktyg, teknik, hantverk, system eller organisationsmetoder. I forskningssammanhang kallas det ofta för endera ingenjörsvetenskap eller teknikvetenskap, bland annat av Vetenskapsrådet och dess föregångare Teknikvetenskapliga forskningsrådet. Ordet teknologi används också som benämning på det tekniska kunnande som finns i ett samhälle.
Similar words:
norteknolog
sweteknolog
norteknologisk
norteleologi
norteologi
sweteknologisk
sweteleologi
Your last searches:
  1. teknologiLast searches

# NAL Term
1 Flag zombi
2 Flag put a dust jacket on
3 Flag mexica
4 Flag stammer
5 Flag exempel
6 Flag bursdagsgutt
7 Flag arrendeintäkt
8 Flag relieve
9 Flag fragil
10 Flag sugerir
11 Flag ung
12 Flag akseptere
13 Flag pjäsvärn
14 Flag taxameter
15 Flag nedbryting
16 Flag være frelsket i
17 Flag prestador
18 Flag frequent

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 854 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 976 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1625 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2944 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8923 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2617 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3206 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6944 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7526 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2377 - seconds.

mobiltelefon