logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for telepati:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortelepati
enggeneral [n]: telepathy
spageneral [n]: telepatía [f]
swegeneral [n]: telepati
Wiki:Telepati, også kalt tankeoverføring og tankelesning, er det å få vite om en annen persons tanker og følelser uten å bruke kjente sanser, det vil si oppnå direkte mental kontakt med en annen person uten at man meddeler seg ved hjelp av språk, koder, tegn eller andre fysiske signalformer. Studier av telepati er en viktig del av parapsykologien, et fag der en bedriver systematisk forskning på overnaturlige fenomener, særlig ekstrasensorisk persepsjon. Gjennom årene er det blitt utført flere vitenskapelige eksperimenter uten at man har klart å påvise at telepati virkelig eksisterer.
Example:
 1. At telepati er akseptert av de fleste vises best ved at ordet nå forekommer i Times kryssord, sier Renee Haynes, og ler.
 2. Den parapsykologiske forskning i England idag retter seg hovedsakelig mot telepati, klarsyn og prekognisjon, forteller Haynes.
 3. Der ble det i løpet av de første virksomhetsårene gjennomført en serie oppsiktsvekkende eksperimenter på områder som regnes som klassiske når det gjelder iakttagelser av overnaturlige krefter - bl. a. telepati og deformering av gjenstander på rent psykisk basis.
 4. Hun er skeptisk, tror ikke så mye på historier om gjenferd, men på telepati, klarsyn og prekognisjonforutsigelse.
 5. Pr. telepati.
 6. Til ESPfenomenene hører telepati, clairvoyance eller klarsyn, evnen til å høre ting som skjer langt borte, evnen til å se inn i fremtiden osv.
 7. Videre bortforklarer videnskapen disse påståtte bevisene ved å tilskrive dem slike fenomener som selvsuggestion, clairvoyance, telepati og paramnesi.
 8. Blant annet har det fremkommet i politiavhør at medisinmannen har godkjent gambiske underselgere nærmest ved hjelp av telepati.
 9. Ivår kommer boken om sanndrøm... og om telepati i drøm.
 10. Kvinnen må være drept ved telepati.
Results found in Swedish dictionary
swetelepati
enggeneral [n]: telepathy
norgeneral [n]: telepati
spageneral [n]: telepatía [f]
Derived terms:telepatisk
Wiki:Telepati eller tankeläsning är direkt mental kontakt med en annan person utan att man meddelar sig med hjälp av språk, koder, tecken eller andra kända signalformer. Flera vetenskapliga experiment har utförts genom åren, men inga resultat som tytt på existensen av telepati har klarat kritiska granskningar, utan har visat sig antingen bero på metodfel eller inte varit upprepbara av oberoende forskare. Detta gör att telepati allmänt betraktas som pseudovetenskap.
Similar words:
engtelepathic
engtelepathy
nortelepatisk
swetelepatisk
engtelecast
nortelegrafi
norteokrati
Your last searches:
 1. telepatiLast searches

# NAL Term
1 Flag fraternisere
2 Flag perfección
3 Flag velvet
4 Flag bregar
5 Flag klossete
6 Flag fractious
7 Flag flåse
8 Flag festsal
9 Flag faint heart
10 Flag sparv
11 Flag discharger
12 Flag ready-made
13 Flag desplomarse
14 Flag catatonic
15 Flag buche
16 Flag min vanliga tur
17 Flag arterial
18 Flag pion

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1790 - seconds.

mobiltelefon