logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for ti:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engti
normusic [n]: si [invariable]
spamusic [n]: si [m]
swemusic [n]: si [invariable]
Synonyms:
 1. [n]: titanium, Ti, atomic number 22, metallic element [gt], metal [gt]
 2. [n]: Cordyline terminalis, shrub [gt], bush [gt]
 3. [n]: te, si, solfa syllable [gt]
Results found in Norwegian dictionary
norti
enggrunntall [n]: ten
grunntall [a]: ten
general [o]: for
spagrunntall [n]: diez [m]
grunntall [a]: diez
general [o]: por
swegrunntall [n]: tia
grunntall [a]: tie
general [o]: ty
Wiki:TI eller ti kan referere til: - 10 (tall) - Teknologisk Institutt - Texas Instruments - T.I., rapper - År 10.
Example:
 1. Bed or alive blir vist ti ganger.
 2. Chemical Rubi har nå en besetning på ti nordmenn, fem mindre enn normalt, men kapteinen har gjort det klart at dette er nok til å seile når det blir gitt klarsignal.
 3. Dagen før Tor Arne skulle skyte dro han opp på skytebanen og skjøt fullt mesterskap, selv om jeg sa til ham at ti skudd var det meste han burde skyte.
 4. Den utviklingen vi har sett gjennom de siste ti år, ser ut til å fortsette, med sterkere økning enn gjennomsnitt for tyverier, skadeverk og narkotikaforbrytelser.
 5. Det er tenkelig at det finnes både to og tre og ti verdener samtidtig og samstedig.
 6. Det kunne finnes både to og tre og ti verdener samtidig og samstedig, sier professor Johan B. Hygen i sitt innlegg 2. februar.
 7. En teskje ordinert av lege betyr ca. fem milliliter, mens en vanlig teskje rommer fra to til ti milliliter.
 8. Forlagid regner med å gi ut ti bøker til jul. Bare en stor og dyr bok er utsatt til neste år på grunn av streiken.
 9. Geo Scannerprosjektet som nå allerede er igang, koster ti millioner kroner.
 10. Germa Lionel til Høyanger idag - efter ti redselsuker i libysk havn.
 11. Gjestene lærte å telle til ti på urdu, de lærte en liten regle og de lærte ikke minst om skikker og forhold i Pakistan.
 12. Hjallarbrui ble oppført på hans 90årsdag i august ifjor av Sogn og Fjordane Teater sammen med Det Norske Teatret, og hadde urpremiere på Den Nationale Scene ti år tidligere.
 13. Høvdingen får premiere i ti norske byer 27. september.
 14. I et land, der et virkelig godt år med regn har ti våte dager om våren og ti om høsten, er graset hardført, men tynt.
 15. Jeg har ikke tid til å vente i ti år på neste avskalling fordi dere nå erstatter tapet av seniorforskere med nyutdannede.
 16. Jubileumslekene i 1906 - ti år efter de første moderne leker i 1896 - ga altså Ewry en ekstra mulighet til medaljer hans efterfølgere aldri fikk.
 17. La oss stjele fra hverandre, slik at landets rikdommer forblir i landet, slik at vi i kjøttet til ti millioner fattige kan plante røttene til ti nasjonale millionærer.
 18. Leave her, Johnny, fra Grøndahl & Søn Forlag A / S. Ti bøker fra Ernst G. Mortensens Forlag A / S. Tyve Damealmanakker i gullbind og tyve Lommealmanakker i plastbind fra Halvorsen & Larsen A / S.
 19. Mine ti år med Fremskrittspartiet - fra protestbevegelse til parti.
 20. Nieren heter en av de mange små grillrestauranter i Sarajevos smale smug, og det var ganske riktig det nummeret Ferhatovic bar på ryggen da han spilte for hjembyens lag og ti ganger for det jugoslaviske landslaget.
 21. Norges Bank betaler Ihændehaveren af denne Seddel Ti Kroner Guld.
 22. Når jeg henvender meg til ulike departementer, varierer svartiden fra under ti dager til nesten ti måneder på spørsmål som i vanskelighetsgrad ikke ser ut til å adskille seg meget, skriver sogneprest Wilter.
 23. Omfattende konkurranser for barn under ti år bør ikke finne sted, er det ikke alle særforbund som har klart å leve opp til.
 24. Personlige grunner oppga førstesekretær Stanislav I. Tsjebotok som årsak til at han ventet ti dager efter at han var blitt utvist før han forlot Norge.
 25. Royal Princess er 213 meter lang og ti etasjer høy.
 26. Sissel LangeNielsen minnet om at det ifjor kom ut flere hundre bøker : hun hadde lest mange av dem, og hadde ingen vanskelighet med å plukke ut ti gode bøker til å representere Norge i en folder over årets litteratur i Norden.
 27. Smørbukk er en serie for dem rundt ti år, mens Tuss og Troll fra samme forlag, Norsk Barneblad, er folkeeventyr.
 28. Spøkelsesjakt og Matteparken er dataprogrammer som skal lære elever fra annen til niende klasse å regne, og ZX Spectrum er datamaskinen som kjører disse programmer, foreløbig er ti utviklet for bruk i den norske skole.
 29. Ti, gutt, så har du i hvert fall ikke sagt noe galt.
 30. Ti i skuddet er flyttet fra tirsdag til torsdag klokken 16.45.
Results found in Spanish dictionary
spati
enggeneral [o]: you
norgeneral [o]: du, du, deg, en, Eder
swegeneral [o]: du, ni, dig, er, Eder
Similar words:
engtit
swetio
nortic
nortid
swetia
swetie
swetig
Your last searches:
 1. tiLast searches

# NAL Term
1 Flag dobbelthake
2 Flag sjuk
3 Flag reactor
4 Flag bladkjøtt
5 Flag predikant
6 Flag seig
7 Flag nypon
8 Flag gnäll
9 Flag kove
10 Flag dumpet
11 Flag qué tal
12 Flag innfri
13 Flag bokfører
14 Flag exultante
15 Flag pocket watch
16 Flag synlig
17 Flag rikte
18 Flag stain

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2434 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2946 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3213 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2631 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3231 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5231 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3240 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3805 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6414 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5930 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2133 - seconds.

mobiltelefon