logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for tid:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortid
enggeneral [n]: time, moment
forflyttet [n]: time, times
klokke [n]: time
period [n]: term
general [n]: spell, stretch
varighet [n]: duration, time
spageneral [n]: tiempo [m], hora [f], momento [m]
forflyttet [n]: época [f], tiempos [mp], era [f]
klokke [n]: hora [f]
period [n]: plazo [m], período [m]
general [n]: período [m]
varighet [n]: duración [f], lapso [m]
swegeneral [n]: tid
Synonyms:alder, avsnitt, epoke, fase, historie, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikk
Derived terms:alltid, alltid spille en rolle som, embedstid, endre tidspunkt for, antidepressiv, antidot, arbeide overtid, arbeidstid, årstid, beste sendingstid, begravelseshøytidelighet, betenkningstid, brunsttid, datiden, deltids-, tidligere død, dra ut på tiden, drektighetstid, etter en lang tid, ettertid, imidlertid, en gang i tiden, eksistere tidligere, tid til, festmåltid, finnes samtidig, fleksitid, tidevann, for alltid, for en kort tid, for framtiden, for tidlig født, person som hører til fortiden, forfallstid, tapt for alltid, fordrive tiden, fortid, fortiden, før i tiden, fritidsaktivitet, for tidlig, førtidspensjonering, framtid, framtiden, framtidsperspektiv, fra James den førstes tid, fredstid, fritid, fritids-, fritidsbukser, [Show less / more]
Anagrams:dit
Wiki:Tid er et abstrakt begrep hovedsakelig benyttet som en betegnelse for hendelsers konstante bevegelse fra fortid til nåtid til fremtid. Hvis tid menes som tidspunkt måles den i år, måneder, uker, dager, minutter og sekunder, og angis ved klokkeslett, avhengig av hvilken tidsberegning som blir brukt. Tid kan også bety intervallet mellom to hendelser.
Example:
 1. Det er en påstand som er meget eldre enn min tid som utenriksminister.
 2. ... ikke blot i den nærværende tid, men også i en fjern fremtid stå som ubestikkelige vidner om Nationens liberalitet, aand og kunstsmag på den tid de ble til.
 3. A message for Lord Starford, please !, førte seg som om han skulle ha tilbragt det meste av sin tid på Eton eller Harrow.
 4. Alle som blir tatt ut i OLtroppen, skal få gå minst en distanse og vi skal stille vårt beste lag til enhver tid.
 5. Alt har sin tid.
 6. Anna i ødemarken ble en litterær hit av dimensjoner i sin tid, og ukebladene var lynraske til å slenge seg på skjebnebølgen.
 7. At tidligere Arbeiderpartiregjeringer fant dagens nybygginstall forsvarlig i en tid med langt større bolignød, nevnes selvfølgelig ikke.
 8. Avslutningsvis nevner jeg at forslag om kommunale ombudsordninger fra tid til annen har vært fremsatt uten at man har funnet behovet så påtrengende at forslagene er blitt realisert.
 9. Badeværelset ble til i 1962, en tid da man fremdeles lot seg provosere av at urinaler og dolokk ble trukket inn i kunstgalleriene.
 10. Barn av sin tid er illustrert med bilder i svarthvitt og farver.
 11. Barn av sin tid tar for seg årene fra 1850 og frem til idag.
 12. Bergensfjord ble også gammelt, men det var mindre kjent, kanskje fordi det en tid var lite å se i Norge.
 13. De billige medikamenter ; billige fordi de fort kan berolige og fordi det tar langt mindre tid å skrive ut en resept enn å snakke med folk.
 14. De grønne lever litt på slike stemninger - de forsøker på en og samme tid å være og ikke å være et parti.
 15. De har hatt sin tid, nå er det vår tur.
 16. De ville ekspresjonister som har dominert Vestens mondene gallerivegger en tid, er eksempelvis ikke mere avantgardistiske enn impresjonistarvingen Vinjum, født i Sogn og bevisstgjort i Chartres.
 17. Den hadde vi da kirken stort sett var eneste påvirkningsfaktor, og samfunnet var kulturelt ensartet i motsetning til vår tid.
 18. Den moderne tid - hva nå det måtte være, for enhver tid er til enhver tid moderne - er ikke skeptisk, den er rastløs.
 19. Den stundesløse Vielgeshrei er ikke mindre aktuell idag enn i Holbergs egen tid, snarere forholder det seg omvendt.
 20. Denne på samme tid konkrete og symbolske donasjon fra det norske folk er et håndslag for fred, utvikling og demokrati i Nicaragua og i resten av MellomAmerika.
 21. Det er en spennende og skremmende tid vi står foran, sa ordføreren i Kristiansand i sin åpningstale.
 22. Det er ikke noe absolutt krav at hunden skal gå i bånd, men eieren må til enhver tid kunne kalle den inn.
 23. Det erklærte de tre talsmenn for bevegelsen Charta 77 i Tsjekkoslovakia i et skriftlig intervju for en tid siden med Støttefondet for Charta i Norge.
 24. Det har trolig vært mottoet for dem som i sin tid skapte landhockeyen de varme landenes variant av vår nordiske bandy.
 25. Det var i den tid jeg gik omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fåt mærker av den...
 26. Det vil ikke på lang tid være mulig å ha noen seriøs og troverdig dialog med Moskva fra norsk side i politiske spørsmål, mener Morgenbladet.
 27. Dette er ett av de viktigste antikvariske spørsmål som vår tid må ta standpunkt til.
 28. Dette er ikke et paradeeksempel, men et forsøk på å løse de utfordringene som ligger i vår tid.
 29. Dette har de bare gjort for at journalistene skulle ha god tid.
Results found in Swedish dictionary
swetid
enggeneral [n]: time, moment
förflutet [n]: time, times
klocka [n]: time
period [n]: term
general [n]: spell, stretch
varaktighet [n]: duration, time
norgeneral [n]: tid
spageneral [n]: tiempo [m], hora [f], momento [m]
förflutet [n]: época [f], tiempos [mp], era [f]
klocka [n]: hora [f]
period [n]: plazo [m], período [m]
general [n]: período [m]
varaktighet [n]: duración [f], lapso [m]
Synonyms:
 1. tidevarv, era, tidsålder
 2. tidsperiod
Derived terms:allmän högtid, alltid, alltid spela en roll som, ämbetstid, ändra tidpunkten för, antidepressiv, antidot, arbeta övertid, arbetstid, årstid, bästa sändningstid, begravningshögtidligheter, betänketid, brunsttid, tida, deltids-, dra ut på tiden, dräktighetstid, efter en lång tid, elegant tidskrift, emellertid, en gång i tiden, tid med, festmåltid, finnas till samtidigt, flextid, flicktid, för alltid, för en kort tid, för framtiden, för tidigt född, förfallotid, förlorat för alltid, förnöta tiden, forntid, forntida, forntiden, förr i tiden, förtidig, förtidspensionering, framtid, framtida, framtidsperspektiv, från gångna tider, från Jakob den förstes tid, fredstid, fritid, fritids-, fritidsbyxor, fulltid, [Show less / more]
Anagrams:dit
Wiki:Tid är ett fundamentalt begrepp i vår tillvaro som är svårt att definiera, och frågan om dess natur är något som har engagerat vetenskapsmän och filosofer i alla tider. Tiden innefattas vanligtvis som en del av universums grundläggande struktur, en dimension i vilken händelser sker i sekvens. Liksom en sträcka anger avståndet mellan två platser i rummet, anger ett tidsintervall ""avståndet"" mellan två händelser i tiden, alternativt ett händelseförlopps varaktighet.
Similar words:
engti
engtic
engtide
engtidy
engtie
engtied
engtin
Your last searches:
 1. tidLast searches

# NAL Term
1 Flag skåldhet
2 Flag gradar
3 Flag glädjedödare
4 Flag tukting
5 Flag odisea
6 Flag century
7 Flag licitar
8 Flag grácil
9 Flag ingefærøl
10 Flag kjerne-
11 Flag indre bilde
12 Flag hårdvara
13 Flag sepsis
14 Flag katalogisering
15 Flag kräkla
16 Flag passagerare
17 Flag skyller
18 Flag förtunnad

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 560 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8197 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2107 - seconds.

mobiltelefon