logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for tidkrevende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nortidkrevende
enggeneral [?]: regular buckle
spageneral [?]: tiempo
swegeneral [?]: tidskrävande
Synonyms:avansert, innviklet, intrikat, kinkig, kompleks, komplisert, langtekkelig, mangesidig, omfattende, problematisk, problemfylt, sammensatt, vanskelig, vidløftig
Anagrams:krevende tid
Example:
 1. Virvaret av fradragsregler gjør kontroll tidkrevende og oppmuntrer til skattesnyteri, heter det i forslaget til arbeidsprogram.
 2. Betjeningen av den nye fjernskirveren til Rogaland Radio ser ut til å bli mer tidkrevende enn vi trodde, sier tekniker Finn Moen fra Andøya på den aller første vakten fra Forsvarets stasjon.
 3. Denne behandlingsmåten er tidkrevende, men samtidig sikrer den publikums påvirkningsmuligheter, sier Melvold.
 4. Det fører til at vi kan konsentrere oss om rask hjelp og direkte assistanse, uten tidkrevende forarbeid.
 5. Det har vært et meget hardt og tidkrevende opprenskningsarbeide, sier havnefogd Hans Røe Edvardsen i Porsgrunn til Aftenposten.
 6. Det kan utvilsomt bli tidkrevende å ta tog efterhvert hvis streiken fortsetter.
 7. Det kan være tidkrevende oppdrag som kan gå i måneder og ville være lammende for en reklamebyråenhet, sier Jan Høgebøl om hvorfor man har skilt det ut.
 8. Det sier seg selv at dukkene er dyre når man tenker på det tidkrevende arbeidet som ligger bak og det ofte kostbare materiale.
 9. Det står for oss som altfor ressurs og tidkrevende at søknader om omdisponeringer må sendes fylkesutvalg eller fylkesting til behandling.
 10. Efterhvert som tiden går, må vi innse at det kan bli en tidkrevende og svært vanskelig oppgave å løse.
 11. Er det nødvendig å gjøre saksbehandlingen så tidkrevende og komplisert ?
 12. Fordi vi ikke behersker reproduksjonen, kommer sannsynligvis temmingen av nye saltvannsarter til å bli tidkrevende, mente Skjervold, som slo til lyd for et omfattende forskningsarbeide i utviklingen av nye, produktive arter.
 13. Forsøk som skal kartlegge bivirkninger av legemidler er som sagt meget meget kostbare, og tidkrevende.
 14. Hånden på hjertet - vil du gjerne ha kontakt med leserne, eller synes du det er tidkrevende og slitsomt ?
 15. I denne, som i mange lignende saker, har det vært tidkrevende å komme frem til en rimelig fordeling av det økonomiske ansvar.
 16. Interessen for ruten syns å være stor, især blant forretningsfolk til MidtEngland, som nå slipper den tidkrevende omvei om Londons Heathrow flyplass, sier flymegler Kaare Holum i A / S Aircontact.
 17. Jeg liker at det er en tidkrevende uttrykksform, til og med det å feste trådene synes jeg er fint.
 18. Og godtar sin manns tidkrevende engasjement i parkkveldene ?
 19. Tallet på henvisninger for undersøkelse er øket fra mellom fem og 10 tidligere til 40 første halvår iår, og to assistentleger skal utføre dette tidkrevende arbeidet.
 20. Undersøkelsene som vi må foreta for å bringe på det rene om en hjerneskade skyldes kontakt med løsemidler, er meget tidkrevende.
 21. Vi er klar over at sikkerhetstiltakene kan virke irriterende og tidkrevende, men vi kan ikke gjenta feilen fra OL i München.
 22. Arbeidet med å skaffe nye arbeidsplasser er tidkrevende, og det er først efter flere år at den japanske bilfabrikken Nissan har besluttet å etablere et anlegg i NordøstEngland.
 23. Bedrifter med utenlandske eiere må ofte igjennom tidkrevende konsesjonsbehandling.
 24. Beslutningsprosessen er tidkrevende og Rettedal regner derfor med at resultatet vil få liten innvirkning på situasjonen ivinter.
 25. Bildene som denne satellitten tok, viser bakkedetaljer ned til ca. 25 meters utstrekning, men ulempen har vært at det er en meget komplisert og ikke minst tidkrevende prosess å omdanne signalene fra satellitten, til billedprodukter.
 26. Boken er på over 600 sider og oversettelsen er vanskelig og tidkrevende.
 27. De ble bare verre i Arbeiderpartiets tid, mens vi har begynt det tidkrevende arbeidet med å rette på dem.
 28. De bringer eventuelt Norges støste organisasjon ut av en periode der man enten måtte være svært velstående ; pensjonist, eller ha en annen meget spesiell stilling for å kunne påta seg det tidkrevende vervet som formann i NIF.
 29. De er bare litt mer kompliserte og tidkrevende, sier Mørland, som mener at en eventuell narkotikagrense ved bilkjøring bør komme istand på internasjonal basis.
 30. De nye reguleringsbestemmelsene tar sikte på å avlaste byplankontoret og bygningsmyndighetene med dispensasjonssøknader og tildels langvarige og tidkrevende reguleringsbehandlinger.
Similar words:
nortidskrevende
nortilskrivende
nortikkende
nortilgivende
nortilkommende
nortilreknende
swetidskrävande
Your last searches:
 1. tidkrevendeLast searches

# NAL Term
1 Flag encomendar
2 Flag skala
3 Flag krigshetsare
4 Flag facón
5 Flag mensual
6 Flag tillbakabildas
7 Flag lei
8 Flag rush
9 Flag casa de putas
10 Flag sacristía
11 Flag snara
12 Flag vignette
13 Flag obscenidad
14 Flag cazar cabezas
15 Flag funicular
16 Flag ventehall
17 Flag fotsula
18 Flag bandasjere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1040 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1683 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2994 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8992 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2670 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6187 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7002 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7579 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2739 - seconds.

mobiltelefon